2024.01.31

Spotkanie Starosty Tureckiego - o współpracy i efektywności energetycznej w Elektrokablu

None

W ubiegłym tygodniu Starosta Turecki Dariusz Kałużny spotkał się z Prezesem firmy Elektrokabel Antonim Karolkiem – jednym z najważniejszych, dużych  przedsiębiorstw, którego zakłady  znajdują się na terenie Turku.

Głównymi tematami rozmów były zacieśnienie współpracy pomiędzy  Powiatem Tureckim i Zespołem Szkół Technicznych w Turku a firmą Elektrokabel oraz możliwości inwestycji w zakresie OZE celem zwiększenia efektywności energetycznej i celów klimatycznych przez przedsiębiorstwo.

Właściciel firmy oprowadził Starostę zapoznając ze specyfiką produkcji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obecnie zakład, w oparciu o najnowocześniejsze linie produkcyjne produkuje kilkaset rodzajów przewodów. Na szeroką gamę produktów składają się m.in.  podstawowe przewody elektryczne, ale także wiązki przewodów używane w samochodach, urządzeniach służących do sterowania, sprzęcie nagłaśniającym, a także przewody telekomunikacyjne.  Produkty trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i do coraz większej liczby odbiorców zagranicznych (około 30 krajów). Za 2022 rok firma osiągnęła przychód brutto na poziomie 519 mln zł. Obecnie zakład zatrudnia około 200 pracowników składających się w większości z wysoko wykwalifikowanych elektroników i energetyków. Elektrokabel współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami i podwykonawcami w regionie co przekłada się na dodatkowe miejsca pracy. Stosunek obrotów do zatrudnienia wskazuje także na specyfikę branży oraz na  bardzo wysoko dodaną wartość przedsiębiorstwa.

Starosta w rozmowie z właścicielem firmy zapewniał o chęci kontynuacji dotychczasowej współpracy firmy Elektrokabel z Zespołem Szkół Technicznych w Turku oraz o zwiększeniu tej współpracy w zakresie praktyk i staży dla uczniów kształcących się w klasach technikum elektrycznego i nie tylko.

Starosta wraz z Powiatowym Doradcą Klimatycznym rozmawiali z właścicielem firmy o potencjale zakładu w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i możliwych planowanych  inwestycjach w OZE.

Zdjęcia