2022.08.10

Starostwo Powiatowe w Turku nowocześniejsze dzięki projektowi Cyfrowy Powiat

None

Poważne dofinansowanie na cyfryzację urzędu otrzymał Powiat Turecki w ramach projektu Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 – 2023.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem osi priorytetowej V jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dofinansowanie na zadanie w wysokości 250 797,00 zł udzielił skarb państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Centrum spierało także cyfryzację szkół w czasie pandemii.

Nowoczesny sprzęt komputerowy zapewni nie tylko szybszą pracę, ale także większe bezpieczeństwo danych przechowywanych w formie elektronicznej

W ramach projektu zostaną zakupione notebooki z oprogramowaniem systemowym, stacje robocze komputerów AIO, przełączniki sieciowe. Zakupione będą także licencje subskrypcyjne oprogramowania biurowego, a także przeprowadzona zostanie analiza cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku. To pierwsze tego typu dofinansowanie dla powiatu.

LINK - https://www.powiat.turek.pl/cofinance/38/

Zdjęcia