2020.12.29

Szpital w Turku dla wszystkich pacjentów od 8 stycznia

28 grudnia Starosta Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski uczestniczyli wraz z Dyrektorem SP ZOZ Krzysztofem Sobczakiem oraz włodarzami gmin z terenu powiatu w Radzie Społecznej SP ZOZ w Turku.
-Od 8 stycznia wznawiamy normalną pracę wszystkich oddziałów w pełnym zakresie naszego szpitala – powiedział podczas wideokonferencji dyrektor szpitala.
Starosta Dariusz Kałużny zaznaczył, że ta dobra dla mieszkańców decyzja Wojewody Wielkopolskiego to wynik trudnych i trwających od dłuższego czasu rozmów ze służbami wojewody i Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Poznaniu.
-Wszyscy cieszymy się z tego faktu. Długo wyczekiwane przez mieszkańców otwarcie oddziałów w końcu nastąpi 8-go stycznia - podsumował Wójt Mirosław Broniszewski.
Starosta Turecki dziękuję za dobrą współpracę w zakresie podjętych decyzji Wojewodzie Anecie Niestrawskiej, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszce Pachciarz oraz Pełnomocnikowi Wojewody Wielkopolskiego do spraw transportu pacjentów Luizie Marii Korol.

Zdjęcia