2020.04.20

Tarcza Antykryzysowa-nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od dnia 21.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r.  ogłasza nabory wniosków o udzielenie dofinansowania:

  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek

  • na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów,
    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Szczegółowa treść ogłoszeń dostępna na stronie internetowej:

https://turek.praca.gov.pl