Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień May 29, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 70 (-2)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 3
  • Osoby hospitalizowane: 1
  • Osoby zakażone ogółem: 6
  • Osoby zakażone obecnie: 2
  • Osoby wyleczone: 4
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2019.11.29
Umowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego
Dziś Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski, Wicewojewoda Aneta Niestrawska i Skarbnik Powiatu Teresa Borkowska, podpisali umowę na dofinansowanie zadania: "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku". Umowę podpisano w obecności posłów Ryszarda Bartosika i Zbigniewa Hoffmanna, Dyrektora SP ZOZ Krzysztofa Sobczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego, Przewodniczącej Komisji Zdrowia Krystyny Szkudlarek-Graczyk, - czyli osób, które pomogły w pozyskaniu dofinansowania.

 
Do szpitala zostaną zakupione:

- aparat do znieczuleń,

- napędy ortopedyczne dużej i małej mocy do kości drobnych stopy i ręki przeznaczonych do wykonywania zabiegów na Bloku Operacyjnym,

- sterylizator parowy z wyposażeniem do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wykorzystywanego do zabiegów operacyjnych wykonywanych na bloku operacyjnym,

- wideokolonoskop przeznaczonego do wykonywania badań w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Kwota przeznaczona na zadanie: 531.000,00 złotych:

– 400.000,00 złotych – dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa z dnia 27 lutego 2017 r.,

- 131.000,00 złotych – dotacja celowa z budżetu Powiatu Tureckiego.

 

Zdjęcia