2020.07.03

Umowy FDS 2020

Umowy na dofinansowania z FDS zostały podpisane. W sumie w ramach 5 podpisanych umów do samorządów z terenu Powiatu Tureckiego trafi prawie 2,5 mln złotych wsparcia na inwestycje drogowe.
Fundusz Dróg Samorządowych to program Mateusza Morawickiego, który jest niezwykle ważny dla samorządowców z Wielkopolski - mówił w Malanowie 30-go czerwca, podczas uroczystości podpisania umów Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Przez cały okres istnienia funduszu, łącznie samorządy z terenu naszego powiatu dostały wsparcie w wysokości prawie 21 mln zł. na 25 zadań.

Umowy na inwestycje w drogi powiatowe wraz z wojewodą podpisał Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski i Skarbnik Teresa Borkowska:

✔️ Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500. Planowana wartość inwestycji to ponad 556 tys zł.
(50% dofinansowania FDS)

✔️ Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap. Planowana wartość inwestycji to ponad 273 tys. zł.
(50% dofinansowania z FDS)

Wojewoda podpisał także umowy na dofinansowanie 2 inwestycji w Gminie Władysławów i jednej w Gminie Malanów:

✔️ Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów o zaplanowanej wartości 565,5 tys. złotych.
(70% dofinansowania z FDS)

✔️ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach w Kunach. Planowana
wartość inwestycji to prawie 1 779 tys. złotych. (70%
dofinansowania z FDS)

✔️ Budowa ulicy Wesołej w Malanowie wraz z odwodnieniem. Planowana wartość inwestycji to ponad 619 tys. zł.
(50% dofinansowania z FDS)