2022.04.28

Uniejowska i Długa Wieś z dofinansowaniami z RFRD

None
W poniedziałek 25 kwietnia Starosta Turecki Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski wraz z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim podpisali umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W wydarzeniu zorganizowanym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięli samorządowcy z Wielkopolski Wschodniej wraz z Wiceministrem Zbigniewem Hoffmannem, posłami Witoldem Czarneckim, Zbigniewem Dolatą oraz Leszkiem Galembą.
Powiat Turecki na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku otrzymał łącznie kwotę 768 734 zł.
W ramach dofinansowania przebudowane zostaną ulica Uniejowska, a także powstanie chodnik w Długiej Wsi w Gminie Dobra.
 

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku.

Kwota przyznanych  70% - 524.173,72 zł brutto

Szacowana kwota środków własnych na zadanie 224.645,88 zł brutto

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II.

Kwota przyznanych środków 70% - 244.200,28 zł brutto

szacowana kwota środków własnych: 104.657,26 zł brutto

 

Zdjęcia