2018.01.17

W trosce o środowisko

DLACZEGO AZBEST JEST NIEBEZPIECZNY?

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia. Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu poważnych chorób układu oddechowego:

 • pylicy azbestowej (azbestozy),

• łagodnych zmian opłucnowych,                                             

• raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez  azbest),

• międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).

 

KTO JEST ZAGROŻONY?

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest, zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone. Im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby,
która może pojawić się nawet po 30 latach od momentu kontaktu z wyrobami azbestowymi.

 

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

 

GDZIE W BUDYNKU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ AZBEST?

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

  • pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
  • płyt elewacyjnych i balkonowych,
  • rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.,
  • przewodów kominowych i zsypów w blokach,
  • sprzęgieł i hamulców do wind,
  • różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.,
  • ognioodpornych kocy azbestowych,
  • drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych; żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne.

NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE!!

Jeśli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, pamiętaj, że może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników.
Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich
i sąsiadów.

WSPARCIE FINANSOWE

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia finansowego na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu tureckiego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

GDZIE MOŻNA UZYSKAC INFORMACJI!

Szczegółowe informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów azbestowych można uzyskać w urzędzie gminy oraz powiatu oraz na stronie internetowej: www.bazaazbestowa.pl.