2018.08.24
Wsparcie na innowacyjne inwestycje dla przedsiębiorców z powiatu tureckiego

Jak uzyskać wsparcie na innowacyjne inwestycje z WRPO na lata 2014-2020 - to temat spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Starostę Tureckiego, Burmistrza Miasta Turku i Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie skierowanego do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Miejscem spotkania z przedsiębiorcami z powiatu tureckiego był Zespół Szkół Technicznych w Turku.


Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego omówili zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo zostały omówione:

  • Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzek inkubacji przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe kina.

Gościem honorowym wydarzenia był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek.

 

Zdjęcia