2018.08.16

Wsparcie na inwestycje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

„Wsparcie na inwestycje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

w ramach Poddziałania 1.5.2”

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-202.

Dodatkowo zostaną omówione:

  • Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzek inkubacji przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe kina.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne do Turku, które odbędzie się w piątek 24 sierpnia 2018 roku w godz. 13.00-15.30, w Zespole Szkół Technicznych w Turku ul. Milewskiego 3B.

Honorowym gościem spotkania będzie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (63)245 30 95 do dnia 22 sierpnia br.