2022.11.30

Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

None

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji  zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

W załączniku:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku w zakresie prowadzenia punktu NPP oraz punktu NPO.

 

 

 

    Starosta Turecki

    /-/ Dariusz Kałużny