Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 30.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 30 (+5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 30, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 321 (+42)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 29 (+3)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 9 (-1)
 • Osoby zakażone ogółem: 371 (+6)
 • Osoby zakażone obecnie: 30 (+5)
 • Osoby wyleczone: 334 (+1)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.09.15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

Uchwałą nr 383/2020 z dnia 15.09.2020 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku  w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny

 

Poniżej informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.