2016.11.30
2016.11.30
Wyniki otwartego konkursu ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE TURECKIM W 2017 ROKU

 

Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 r.

 

Nazwa oferenta: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin

 

Szczegółowa nazwa zadania: „Bliżej obywatela” Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.

 

Kwota dotacji: 60.725,88 zł

 

 

                                                                                                             Wicestarosta

                                                                                                          /-/ Dariusz Kałużny