2018.05.09
Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Tureckiego

ZARZĄDZENIE NR 32/2018

STAROSTY TURECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2018

w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018r.poz.130), oraz  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 oraz z 2018r.poz.650 i 651) zarządza się ,co następuje:

 

             §1.1 Na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek zarządza się wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze następujących wsi:

1)  w gminie Malanów – wsie  Zygmuntówek, Brody;

2)  w gminie Przykona – wieś Ewinów;

3)  w gminie Dobra - wsie Kaczka i  Młyny Piekarskie.

 

2. Wykonanie chemicznych zabiegów zwalczających i ochronnych, o których mowa w ust.1, nastąpi w okresie od 14 maja do 20 czerwca 2018 roku w formie oprysku agrolotniczego środkiem DIMILIN 480 SC.

3. Powierzchnia do oprysku w lasach niepaństwowych wyniesie ok. 170 ha.

      §2. Koszt wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych , o których  mowa w §1 ponosi n w całości Nadleśnictwo Turek.

      §3. Nadzór nad właściwą realizacją zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Turku.

           

Starosta Turecki

/-/ Mariusz Seńko