2023.12.04

Życzenia dla Górników

 

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”
Samorząd Powiatu Tureckiego przekazuje Braci Górniczej i Ich Rodzinom
wyrazy najwyższego uznania i szacunku,
jak również życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.