2018.12.03

Życzenia z okazji Dnia Górnika

Z Okazji Górniczego Święta Barbórki

wszystkim Górnikom i Pracownikom PAK KWB „Adamów” S.A. w Turku,

a także Ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia

bezpiecznej i spokojnej pracy, wszelkiej pomyślności oraz osobistego szczęścia,

w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego przekazują

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Starosta Turecki

                    Piotr Szewczyński                     Dariusz Kałużny