Tuliszków Community

Nazwa "Tuliszków" wywodzi się od obfitości lisów "tu lis chowa". Lis też był i jest w herbie miasta. Najstarsza wzmianka zanotowana została około 1320 roku w Kronice Kacpra Niesieckiego. Wskutek starań rodziny Zarembów w 1458 roku Tuliszków uzyskał prawa miejskie. Historia miasta była burzliwa. Tuliszków tracił i odzyskiwał prawa miejskie. Jego populacja zmieniła się wraz z historią miasta. W 1881 roku Tuliszków doszczętnie spłonął, a podczas II wojny światowej, jego mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w walce o niepodległość kraju, ginąc na frontach całego świata.

Gmina Tuliszków położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Położona jest w odległości 5 kilometrów od węzła autostrady A2 w Żdżarach, wzdłuż drogi krajowej nr 72. Sąsiaduje z następującymi gminami: Stare Miasto, Władysławów, Turek, Malanów, Mycielin, Rychwał i Krzymów. Użytki rolne w powierzchni gminy stanowią 66%, użytki leśne zaś 27% powierzchni. Gmina Tuliszków jest typową gminą rolniczą z przewagą upraw sadowniczych, dlatego nazywana jest czesto "krainą kwitnącej czereśni".

W ostatnich latach rozwój infrastruktury na terenie gminy Tuliszków znacząco ożywił ten trend, iż powstało wiele obiektów sportowych m.in. komleks Orlik 2012 w Tuliszkowie, Hala Sportowa w Tuliszkowie, boisko wielofunkcyjne w Grzymiszewie oraz Sala Sportowa w Grzymiszewie. W ostatnich latach zmodernizowano również stadion piłkarski oraz siłownię miejską.

Jednym z przykładów działań samorządu jest współpraca podjęta w ramach Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" wraz z gminami: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów i Stare Miasto, które zostało powołane z myślą o wykorzystaniu programu LEADER+. Stowarzyszenie powstało 7 marca 2006 roku, a do swych podstawowych celów zalicza poprawę jakości życia na wsi oraz podniesienie wartości produktów lokalnych.

Rodzaj jednostki terytorialnej:
Gmina miejsko-wiejska
Herb:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1
62-740 Tuliszków
Adres strony internetowej:
http://www.tuliszkow.pl/
Adres BIP:
http://www.bip.tuliszkow.pl/
Władze:
Krzysztof Roman - Mayor
Położenie:
Powierzchnia:
149.44 km2
Liczba ludności:
10678 os.
Gęstość zaludnienie:
71.45 os./km2