Ostrzeżenie IMGW-PIB nr 10 - wezbranie stany ostrzegawcze, stopień 2
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 10
wezbranie stany ostrzegawcze
Stopień
2
Obszar:
zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie, wielkopolskie)
Ważność:
od 2019-03-15 10:15:00 do 2019-03-16 11:00:00
Przebieg:
W związku z trwającym spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach lewostronnych dopływów Odry środkowej położonych poniżej 700 m n.p.m., prognozuje się wzrosty i wahania stanów wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewni Baryczy (w szczególności zlewnie Sąsiecznicy i Kurochu) stany wody będą utrzymywały się na granicy stanów ostrzegawczego i alarmowego.
Czas wydania:
2019-03-15 10:11:00
Synoptyk:
Marcin Wdowikowski
Biuro:
BPH IMGW-PIB O/Wrocław
Żródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej