Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 20.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 49 (-5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 20, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 472 (-38)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 145 (+32)
 • Osoby w izolatorium: 6
 • Osoby hospitalizowane: 26 (+3)
 • Osoby zakażone ogółem: 481 (+13)
 • Osoby zakażone obecnie: 49 (-5)
 • Osoby wyleczone: 421 (+18)
 • Liczba zgonów: 11
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.09.30
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zawsze aktywni”.

 

W dniu 24 września 2020 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą przy ul. 3 Maja 2/7, w Turku, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Zawsze Aktywni” z pominięciem otwartego konkursu ofert -
zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057).

Na posiedzeniu w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.turek.pl;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku powiat.turek.pl;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

 

Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 7 października 2020 r. na adres:

 • poczty elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl;

pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska