2024.06.24

Powiat Turecki podpisał umowę na termomodernizację

None

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego to jedno z nadrzędnych działań, które podejmuje Zarząd Powiatu Tureckiego.

W związku z powyższym 24 czerwca br. doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Tureckim reprezentowanym przez Starostę Tureckiego Jana Smaka oraz Wicestarostę Władysława Karskiego z Karolem Kuszczyńskim właścicielem Firmy Budowlanej KAR-BUD z Dobrej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.

 

Wartość umowy: 1.081.976,70 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 900.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje:

 • w zakresie termomodernizacji w budynkach Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek:
 1. branża budowlana:
 • budynek socjalny: docieplenie cokołu i prace powiązane, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – gzymsy, podokienniki na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,
 • budynek biurowy: docieplenie ścian przyziemia (pilastry), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rur, rynien, gzymsów, podokienników na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,
 1. branża sanitarna – w pomieszczeniu kotłowni:
 • wykonanie instalacji wodociągowej,
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie instalacji ogrzewczej,
 • w zakresie termomodernizacji budynku warsztatowo-garażowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 62, 62-700 Turek:
 1. branża budowlana – docieplenie cokołu, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz części bram garażowych, ocieplenie dachu budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rury, rynny, gzymsy, podokienniki, na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznym), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,
 2. branża elektryczna:
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenie zewnętrzne na parterze budynku.

Czas realizacji przedsięwzięcia: 140 dni.

Zdjęcia