2018.03.01
Władysław Teofil Bartoszewski gościem Powiatu Tureckiego

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca, opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto...”to słowa profesora Bartoszewskiego, która są znane niemal wszystkim. O niekwestionowanym autorytecie i wielkim Polaku uczyli się uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu tureckiego, a 28 lutego br. spotkali się na podsumowaniu konkursu pt. "Władysław Bartoszewski – Życie i działalność”, którego organizatorem był Starosta Turecki Mariusz Seńko. W uroczystości udział wzięli: dr Władysław Teofil Bartoszewski - historyk, antropolog, dyrektor Studiów Polsko-Żydowskich w Oxfordzie, syn profesora Władysława Bartoszewskiego, Robert Żurek - historyk, członek Zarządu Fundacji “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu. Uczniowie szkół z naszego powiatu przygotowując się do konkursu zgłębiali biografię Władysława Bartoszewskiego, czytali wiele opracowań naukowych, szukali interesujących wiadomości. Jednak najważniejszą lekcją historii, jaką mieli okazje odbyć była rozmowa Władysławem Teofilem Bartoszewskim, dotycząca relacji ojciec – syn.

O tym, czy posiadanie tego samego imienia, co ojciec i dziadek powodowało komplikacje w życiu codziennym albo czy tak zapracowany człowiek jak profesor miał czas dla swojego dziecka – zapytali uczniowie ILO. - Panie profesorze, pana wartości i poglądy wciąż brzmią. Jako młode pokolenie chcemy o nich pamiętać i o nich mówićpodkreślali licealiści.

Tego dnia wszyscy czekali na ogłoszenie wyników konkursu. Do rozwiązaniu testu wiedzy o Władysławie Bartoszewskim przystąpili uczniowie z: Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie, Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Malanowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Unicef w Turku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Prace pisemne zostały złożone przez uczniów: Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Szkoły Podstawowej w Koźminie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. M. Smorawińskiego w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. W załączniku prezentujemy listę osób nagrodzonych w konkursie.

Należy podkreślić, że konkurs był dobrą okazją do dyskusji o uniwersalnych wartościach, którym należy być wiernym w życiu, czego przykładem z całą pewnością był Władysław Bartoszewski. Żeby zrozumieć współczesny świat i relacje międzyludzkie trzeba być otwartym na drugiego człowieka, znać historię bo ona pozwala przeniknąć zachowania ludzkie. Istotny jest także dialog wielokulturowy i świadomość tego, że świat jest zrębem wielu odrębnych lecz niewykluczających się nawzajem przestrzeni. To, czego potrzeba współczesnemu światu to konieczność dialogu i porozumienia - czyli obszarów niezwykle ważnych dla głównego bohatera konkursu. Profesor Bartoszewski mimo tragicznych przeżyć potrafił dążyć do porozumienia z ludźmi, od których doznał wielkiej krzywdy. Niech zatem pojęcia dialogu, porozumienia i zrozumienia pozostaną kwintesencją zorganizowanego przez Powiat Turecki wydarzenia.

Zdjęcia

Pliki