2022.07.01

"Poznaj Polskę"

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 53.638,40 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Turecki mogli uczestniczyć w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach programu zrealizowane zostały:

  • trzydniowa wycieczka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Turku do Trójmiasta i Malborka w dniach 11-13 maj 2022 r.

https://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/984-wycieczka-do-trojmiasta-w-ramach-przedsiewziecia-ministra-edukacji-i-nauki-ph-poznaj-polske

  • jednodniowa wycieczka uczniów Technikum Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich do Warszawy i Otrębus w dniu 25 maja 2022 r.

https://zsrkaczki.edu.pl/2022/06/01/sladami-historii-techniki-i-motoryzacji/

  • dwudniowa wycieczka uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Technicznych w Turku do Wrocławia w dniach 20-21 czerwiec 2022 r.

https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/1929-poznaj-polske

  • trzydniowa wycieczka uczniów Technikum Zespołu Szkół Technicznych do Zakopanego i Krakowa (w dniach 20-22 czerwiec 2022 r.)

https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/1937-wycieczka-krakow-zakopane

  • trzydniowa wycieczka uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do Trójmiasta

http://zpew-turek.pl/wordpress/?p=61921

 

Zdjęcia