2018.04.12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego - 2018r.

W załaczniku prezentujemy Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.