Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.11.24 Inwestycje i Rynek pracy
Postęp remontów w SP ZOZ w Turku

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku sukcesywnie postępuje remont Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Prace związane z przebudową budynku i adaptacją na potrzeby oddziału ortopedii to inwestycja Powiatu Tureckiego, na którą zabezpieczono środki w wysokości 3 964 044 złotych. Poniesione do listopada 2016 roku koszty szacuje się na ok. 1 800 000 złotych. Już w styczniu 2017 roku mieszkańcy Powiatu Tureckiego będą mogli leczyć swoje schorzenia w nowocześnie wyposażonych  salach nowego oddziału. Z pewnością wpłynie to na wysoką jakość świadczonych w placówce usług leczniczych.

2016.11.24 Inwestycje i Rynek pracy
Powiat Turecki promował ideę przedsiębiorczości

20 listopada zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu promowanie idei przedsiębiorczości. To wydarzenie corocznie współtworzone jest przez firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i osoby prywatne. Przedsięwzięcie to stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania relacji z licznymi partnerami z kraju i zagranicy. Powiat Turecki angażuje się w działania promujące idee przedsiębiorczości, w związku z tym, jako partner włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas którego odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. 15 listopada 2016 roku, z inicjatywy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku. Członkowie Rady obradowali w siedzibie SUN GARDEN w Malanowie, odpowiadając na zaproszenie Dyrektora Spółki Witolda Jareckiego. Podczas posiedzenia odbył się panel dyskusyjny w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości "Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Tureckim". Uczestnicy, biorący udział w dyskusji wskazali na szereg rozwiązań i inicjatyw mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach oraz dobrze wykształconych i przeszkolonych zasobach kadrowych. Następnie Rada procedowała nad projektami uchwał dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zmian w programach specjalnych, które zostały zaopiniowane pozytywnie.  Ponadto, na posiedzeniu przedstawione zostały rekomendacje i wnioski wypracowane na szkoleniu przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku z zakresu działania Rady w świetle utraty przez powiat funkcji społeczno-gospodarczych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku Beata Bartczak poruszyła również temat podjętych działań w związku z zapowiedzianą likwidacją przemysłu paliwowo-energetycznego w naszym powiecie. W dniu 16 listopada w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbyła się prezentacja "Przedsiębiorczość-mój pomysł na sukces", której przyświecała idea Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W prezentacji udział wzięło 11 wystawców-przedstawicieli firm utworzonych w ramach przyznanych jednorazowo przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku środków na podjęcie działalności gospodarczej. Swoją ofertę przedstawiały firmy usługowe i handlowe tj: biuro rachunkowe, usługi fotograficzne, auto detaling, kwiaciarnie, sprzedaż kosmetyków, dietetyka, usługi kosmetyczne, usługi gastronomiczne. Na prezentację przybyło blisko 500 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego, którzy chętnie zadawali wystawcom pytania dotyczące aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Młodzież mogła również skorzystać z szerokiej palety doradztwa zawodowego i psychologicznego świadczonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.  

2016.10.31 Inwestycje i Rynek pracy
Powiatowa ulica w gminie Dobra w nowej odsłonie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Dobra w powiecie tureckim: trwa remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej. Prace wykonywane są na długości ok. 500 metrów. W ramach wykonywanych remontów usunięto już starą nawierzchnię jezdni. Obecnie, nakładana jest nowa warstwa drogi. Utwardzone betonową kostką zostaną także pobocza.  Przebudowa drogi jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa kierowców, a także pieszych oraz dzieci, które tą drogą uczęszczają do pobliskiego przedszkola. 

2016.09.22 Inwestycje i Rynek pracy
Nowy chodnik w gminie Malanów z korzyścią dla pieszych i rowerzystów

19 września 2016 roku w miejscowości Kotwasice w gminie Malanów dokonano odbioru nowego chodnika. Inwestycja, która realizowana była od połowy lipca w obszarze zabudowy miejscowości, ma długość 1100 metrów. Nowy chodnik położony jest przy drodze powiatowej Grzymiszew-Piętno-Malanów. W ramach wykonywanych prac zyskał nową nawierzchnię, a także został poszerzony do szerokości dwóch metrów, tak aby mogli z niego swobodnie korzystać piesi. Zrealizowane przez powiat turecki zadanie inwestycyjne jest również bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i dzieci, będących uczniami pobliskiej szkoły podstawowej. W odbiorze robót budowlanych udział wzięli: Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wójt Gminy Malanów Sławomir Prentczyński, Radni Rady Powiatu Tureckiego: Zofia Gruszczyńska i Michał Harasny, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Paruszewski, oraz Radna Rady Gminy w Malanowie, sołtys Kotwasic Ilona Izydorczyk. Nowy ciąg komunikacyjny poprawił komfort i podniósł bezpieczeństwo korzystających z niego mieszkańców powiatu tureckiego.  

2016.08.05 Inwestycje i Rynek pracy
Powiat turecki poprawia bezpieczeństwo mieszkańców gminy Malanów

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej powiat turecki zrealizował kolejną już inwestycję. W Malanowie przy szkole podstawowej powstało nowe przejście dla pieszych. W ramach wykonanych prac poprawiono fragment chodnika, który stanowił dojście do przejścia dla pieszych, namalowano znaki poziome i ustawiono pionowe oraz umocowano barierki. Powiatowe zadanie inwestycyjne jest również bardzo ważne ze względu na zbliżający się rok szkolny. Dzieci, które we wrześniu wrócą do szkoły, będą mogły bezpiecznie do niej dotrzeć.