Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2021.12.31 Komunikaty Ważne!
UWAGA ! Zmiana numerów kont bankowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rachunek podstawowy Powiatu Tureckiego 65 1090 1229 0000 0001 4916 2315 dotacje (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) dotacje z Funduszu Wsparcia dotacje i kary z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoce finansowe z Gmin Powiatu Tureckiego udziały w PIT dla powiatów - z Ministerstwa Finansów zwroty z tytułu udziału w PDOP (CIT) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) subwencje ogólne dla powiatów rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki finansowe za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej przekazane z innych jednostek samorządu terytorialnego dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi – środki z WUW środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zalesienia) dochody gromadzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Tureckiego   rachunek podstawowy urzędu (Starostwa Powiatowego w Turku) 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765   wpłaty komunikacyjne opłaty rejestracyjne i prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki, pozwolenia czasowe, tablice, licencje i zaświadczenia transportu samochodowego, legitymacje instruktora, opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów, karty wędkarskie, czynsze, koszty eksploatacyjne, opłaty geodezyjne,   dochody Skarbu Państwa (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 14 1090 1229 0000 0001 4918 4767 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa własności, wykup, odsetki, służebność, odszkodowania, rachunek sum depozytowych (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 41 1090 1229 0000 0001 4918 4766   wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy   Starostwo Powiatowe w Turku informuje, iż opłatę skarbową w sprawach dla których organem jest Starostwo Powiatowe w Turku należy uiszczać gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul. Kaliska 59) bądź przelewem na poniższe konto: Urząd Miejski w Turku 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437    Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Turku. Informacje dotyczące rachunków bankowych pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się na poszczególnych stronach biuletynu tych jednostek.

2021.12.31 Komunikaty Ważne!
Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

2021.12.26 Komunikaty Ważne!
W 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zawyją syreny alarmowe

Starosta Turecki informuje, że w celu upamiętnienia 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia 2021 roku o godz. 16:40 na terenie powiatu tureckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione zostaną dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę.

2021.12.10 Komunikaty Ważne!
Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Turku

Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Turku

2021.12.09 Komunikaty Ważne!
COVID-19: Wykaz punktów pobrań na terenie Wielkopolski

Coraz więcej pacjentów zgłasza się do punków pobrań w Wielkopolsce W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować. W czasie IV fali pandemii WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane są godziny pracy. Trzy nowe punkty zostały otwarte w ostatnim czasie w Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów dodatkowy punkt w Lesznie przy ul. Niepodległości 49. Lista miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić się na pobranie wymazu do testu w kierunku obecności koronawirusa znajduje się na stronie internetowej: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/ Na bezpłatne pobranie wymazu w punkcie pobrań mogą zgłosić się osoby, które posiadają zlecenie na test w kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. wieczorynki), a także lekarz, który nie posiada umowy z NFZ. Zlecenie może zostać wystawione w trakcie teleporady. Pacjent otrzymuje wtedy numer skierowania, z którym może zgłosić się do dowolnego punktu pobrań. Osoby, które podejrzewają u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą wypełnić formularz on-line i jeśli ryzyko wystąpienia COVID-19 zostanie określone jako wysokie, automatycznie takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania testu. W takim przypadku termin oraz adres najbliższego punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości znajdzie się także link do strony internetowej, na której można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu. Przypominamy, że testy w kierunku koronawirusa są bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego badania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Przypominamy, że po wystawieniu zlecenia testu obowiązuje kwarantanna, którą można opuścić na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku pozytywnego, kwarantanna automatycznie zostaje zmieniona na izolację. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze przygotować się do pobrania wymazu, minimum 2 godziny przed badaniem nie należy: spożywać posiłków i napojów żuć gumy płukać jamy ustnej i nosa myć zębów przyjmować leków palić papierosów. Po wykonaniu testu, jego wynik można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w którym można sprawdzić swój wynik. Dane do logowania otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie testu zlecił lekarz rodzinny, powinien on poinformować swoich pacjentów o wyniku. Jeśli wynik testu okaże się pozytywne, z taką osobą skontaktuje się pracownik sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny i poinformuje o dokładnym czasie izolacji. Przypominamy, aby osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a w momencie pogorszenia się samopoczucia natychmiast skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.  

2021.12.06 Komunikaty Ważne!
Komunikat Starosty Tureckiego

W związku z Zarządzeniem nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 5 grudnia 2021 r., od godz. 23:59, do dnia 10 grudnia 2021 r., do godz. 23:59. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

2021.12.03 Komunikaty Ważne!
Posiedzenie PZZK w Turku w sprawie zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu Tureckiego

W dniu 2 grudnia 2021 r. pod przewodnictwem Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwalczania ptasiej grypy (HPAI) na terenie powiatu tureckiego. Głównym tematem posiedzenia była bieżąca informacja dotycząca wystąpienia ognisk ptasiej grypy w powiecie tureckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku przedstawił szczegółową informację na  temat ognisk ptasiej grypy jakie występują na terenie powiatu oraz   poinformował, że w dniu 22.11.2021r.  wydał rozporządzenie nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 na terenie powiatu tureckiego. W rozporządzeniu są nakazy i rozkazy do  jakich należy się stosować  na  obszarze zagrożonym. PLW przedstawił aktualny bilans ubitych  ptaków. Na dzień dzisiejszy 02.12.2021r. jest to suma 100 632 sztuki.

2021.11.30 Komunikaty Ważne!
Informacja o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Informacja o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

2021.11.25 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W załączniku: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku w zakresie prowadzenia punktu NPP oraz punktu NPO.   Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny

2021.11.23 Komunikaty Ważne!
OGŁOSZENIE O ZNALEZIENIU PORTFELA Z GOTÓWKĄ

W dniu 22 listopada 2021 r. Komisariat  Policji w Dobrej przekazał portfel męski z gotówką. Właściciel portfela może odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d.  Tel.: 63 222 32 68