Edukacja i sport

2024.07.09 Ważne!
Wyniki matur 2024 w Powiecie Tureckim
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Wyniki matur 2024 w Powiecie Tureckim

Absolwenci szkół średnich Powiatu Tureckiego, którzy w maju przystąpili do egzaminu dojrzałości poznali swoje wyniki. Najwyższą zdawalnością w powiecie może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące w Turku, gdzie maturę ma już w kieszeni blisko 94 proc. abiturientów. W turkowskim ogólniaku do matury przystąpiło 253 z 254 absolwentów. Tegoroczna zdawalność to 93,68 proc, natomiast w ubiegłym roku było to 94,31 proc. (w 2022 roku - 91,3 proc, a w 2021 r. - 92,3 proc.). 16 uczniów nie zdało matury w tym 12 z ma prawo do poprawki.W Zespole Szkół Technicznych w Turku do matury przystąpiło 161 z 189 absolwentów. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 90,68 proc. tegorocznych abiturientów z ZST (rok temu było to 89,55 proc, w 2022 - 79,03 proc., 2021 - 71 proc.). 15 uczniów nie zdało matury w tym 9 ma prawo do poprawki.Do egzaminu dojrzałości w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich przystąpiło 89 spośród absolwentów. Zdawalność wyniosła 54 proc., co jest najlepszym wynikiem od lat. (2023 - 47,56 proc., 2022- 47,50 proc., 2021- 33,3 proc.). 43 uczniów nie zdało matury w tym prawo do poprawki ma 16 z nich.

Inwestycje i Rynek pracy

2024.06.24 Ważne!
Powiat Turecki podpisał umowę na termomodernizację
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Powiat Turecki podpisał umowę na termomodernizację

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego to jedno z nadrzędnych działań, które podejmuje Zarząd Powiatu Tureckiego. W związku z powyższym 24 czerwca br. doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Tureckim reprezentowanym przez Starostę Tureckiego Jana Smaka oraz Wicestarostę Władysława Karskiego z Karolem Kuszczyńskim właścicielem Firmy Budowlanej KAR-BUD z Dobrej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.   Wartość umowy: 1.081.976,70 zł Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 900.000,00 zł Zakres inwestycji obejmuje: w zakresie termomodernizacji w budynkach Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek: branża budowlana: budynek socjalny: docieplenie cokołu i prace powiązane, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – gzymsy, podokienniki na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, budynek biurowy: docieplenie ścian przyziemia (pilastry), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rur, rynien, gzymsów, podokienników na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, branża sanitarna – w pomieszczeniu kotłowni: wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ogrzewczej, w zakresie termomodernizacji budynku warsztatowo-garażowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 62, 62-700 Turek: branża budowlana – docieplenie cokołu, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz części bram garażowych, ocieplenie dachu budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rury, rynny, gzymsy, podokienniki, na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznym), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, branża elektryczna: wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenie zewnętrzne na parterze budynku. Czas realizacji przedsięwzięcia: 140 dni.

Kultura i Turystyka

2024.07.02 Ważne!
Starosta Turecki pogratulował bohaterstwa rodzeństwu z pieczy zastępczej
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Starosta Turecki pogratulował bohaterstwa rodzeństwu z pieczy zastępczej

Żyjemy w czasach nieustającego pędu oraz gonitwy realizując codzienne obowiązki oraz wytyczone cele i marzenia. W tej gonitwie nie trudno stać się człowiekiem obojętnym, niewrażliwym na drugiego człowieka. Na szczęście część z nas pomimo pędu, w którym przyszło nam żyć nadal pozostaje wrażliwa, empatyczna, bezinteresowna w kontakcie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim na krzywdę, której on doznaje. Z wielką dumą chcemy zakomunikować, że dwoje podopiecznych pieczy zastępczej wykazało się ogromem takiej wrażliwości, fachowej wiedzy ( zachowując przy tym zimną krew) reagując na sytuację utraty zdrowia (omdlenie) przypadkowej kobiety, która znalazła się w ich otoczeniu. Rodzeństwo 17 letni Jakub i 14 letnia Michalina udzieliło pierwszej pomocy oraz zawiadomiło pogotowie ratunkowe. Za ich dobre serca i czyn ratujący zdrowie i życie osoby, która znalazła się w potrzebie, Starosta Turecki Jan Smak wraz z Dyrektorem Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie Edyta Michalak we wtorek, 2 lipca 2024 r. przekazali Rodzeństwu i Ich Rodzicom Zastępczym serdeczne podziękowania i pogratulowali odwagi, jak i właściwej postawy godnej naśladowania.   Młodzi Bohaterowie… czapki z głów.

Komunikaty

2024.07.16 Ważne!
Uwaga !!! OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Uwaga !!! OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu przesyła  Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 117 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2   Ważność: od godz. 09:59 dnia 16.07.2024 do godz. 10:00 dnia 17.07.2024 Obszar: Kiełbaska (wielkopolskie) Przebieg: W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej oraz prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, na Kiełbasce w Kościelcu występować będą dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.   Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.   SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2 Kiełbaska od 09:59/16.07.2024 do 10:00/17.07.2024. W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej oraz prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, na Kiełbasce w Kościelcu występować będą dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Transformacja regionu i OZE

2024.03.28 Ważne!
Powiat Turecki inwestuje w efektywność energetyczną i ogranicza koszty
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Powiat Turecki inwestuje w efektywność energetyczną i ogranicza koszty

Blisko 2,5 mln złotych Powiat Turecki zainwestował w zwiększenie efektywności energetycznej w 4 jednostkach organizacyjnych. Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 318 kW przy pełnej sprawności pozwolą zaoszczędzić około 300 tys. złotych rocznie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej – mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny podczas podsumowania wszystkich czterech inwestycji. W dwóch jednostkach przeprowadzono także termomodernizację obiektów co dodatkowo pozwoli zaoszczędzić energię cieplną. Największą z czterech przeprowadzonych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej dofinansowanych pod koniec ubiegłego roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa była termomodernizacja dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Cała powierzchnia dachu już od dłuższego czasu wymagała remontu, poza termomodernizacją wzmocniono konstrukcję w celu bezpiecznego montażu paneli. Moc instalacji fotowoltaicznej PV w ZPEW to 33,63kW co pozwoli na pokrycie bieżącego zużycia energii elektrycznej. Panele są zainstalowane w ekspozycji południowo-zachodniej. Podczas podsumowania tej inwestycji obecni byli Dyrektor Sławomir Kosobudzki, Wicedyrektorki Izabela Walczak i Agnieszka Idzikowska, a wykonawców zadania reprezentowali Krzysztof Gryglewski, Jarosław Kazimierczak oraz kierownik budowy Krzysztof Ryta. Drugą dużą inwestycją była termomodernizacja budynku pralni i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej PV III oraz kolejne instalacje PV IV i PV V zwiększyły moc elektrowni słonecznej w tej powiatowej jednostce o114,30 kW. Obecnie całkowita moc generowana ze słońca w DPS w Skęczniewie to już 236,02 kW. Trzeba dodać, że zewnętrzny  budynek DPS po termomodernizacji prezentuje się znakomicie. Dyrektor DPS Sylwia Tereszkiewicz nie spoczywa i planuje kolejną inwestycję w postaci montażu pomp ciepła. Przy podsumowaniu zadania obecni byli także wykonawczyni dokumentacji projektowej i inspektor nadzoru Wiesława Kolenda, wykonawca elektrowni PV Mariusz Łukaszewski oraz wykonawca termomodernizacji Grzegorz Rosiak z firmy R-Bud. Największa z instalacji fotowoltaicznych  w ramach rządowego dofinansowania o mocy do 140 kW powstała w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Podczas podsumowania tego zadania starosta po raz kolejny zaznaczył, że Powiat Turecki mocno inwestuje w OZE.  Zadowolenie z dotychczasowej sprawności instalacji i produkcji energii wyraził Wicedyrektor szkoły Dariusz Jasak. Takie inwestycje idealnie wpisują się do takich obiektów ze względu na dużą autokonsumpcję. Każda złotówka przekazana na fotowoltaikę procentuje w krótkim czasie – zaznaczył Janusz Wachowski wykonawca inwestycji z firmy Sun-Eco. Firma wygrała także przetarg na wykonanie instalacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Oba zadania zostały wykonane bardzo sprawnie i szybko. W ZSR w Kaczkach wszyscy zgodnie zaznaczyli także aspekt edukacyjny instalacji PV. Przy podsumowaniu musieli zatem być obecni uczniowie z klas technik źródeł odnawialnych wraz z opiekunem Sylwestrem Ambroziakiem. To właśnie uczniowie tych klas mogą podnosić swoje kompetencje już nie tylko na instalacjach szkoleniowych w pracowniach ale na pełnowymiarowej elektrowni słonecznej. Dzięki temu, że trzy instalacje mają ekspozycję zarówno na południe, ale także w kierunku wschodnim i zachodnim młodzi specjaliści OZE mogą śledzić jak wygląda efektywność produkcji energii  w ciągu całego dnia. O możliwość zabezpieczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w tanią i ekologiczną energię słoneczna w związku z rosnącymi kosztami energii Dyrektor Beata Bartczak zabiegała już od jakiegoś czasu. Nowa instalacja PV o mocy 30,16kW pozwoli całkowicie pokryć bieżące zużycie energii w urzędzie. Wraz ze Starostą Tureckim w przeglądzie inwestycji uczestniczył Powiatowy Doradca Klimatyczny z Projektu Life After Coal PL Michał Jarek Planowane są kolejne inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej m.in. dla szpitala, szkół, czy Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.   Wartość inwestycji 4 zadań wykonanych przy udziale środków rządowych oraz budżetu Powiatu Tureckiego: -Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – Termomodernizacja (dach) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej  – wartość inwestycji 993.755,39, dofinansowanie 496.778,39 zł -Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie – Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej - wartość projektu 901.133,68 zł,  dofinansowanie 640.000,00 zł -Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich - Montaż instalacji fotowoltaicznej - wartość inwestycji 467.043,16 zł, dofinansowanie 233.521,00 - Powiatowy Urząd Pracy w Turku – Montaż instalacji fotowoltaicznej – wartość inwestycji 105.114,00 zł,  dofinansowanie 73.350,00 zł