Wydarzenia

2023.06.05 Ważne!
Z Powiatu Tureckiego na Monte Cassino
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Z Powiatu Tureckiego na Monte Cassino

W Starostwie Powiatowym w Turku doszło dzisiaj tj. 5 czerwca 2023 r. do wyjątkowego spotkania władz powiatowych z mieszkańcami Powiatu Tureckiego, którzy 18 maja br. wzięli udział w corocznym biegu w 79 rocznicę zakończenia zwycięskiej walki z udziałem polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Ośmioosobowa grupa zawodników z Powiatu Tureckiego i jedyna z Polski w składzie:  Marek Brzustowicz, Krzysztof Matuszak, Andrzej Nowinowski, Tomasz Łuczak, Janusz Rupnik, Arkadiusz Dziurzyński, Radosław Szafoni oraz Jacek Pilarski przebyła 2000 km, by ostatecznie przebiec 10 km. i oddać hołd poległym Polakom pod Monte Cassino. Wyjątkowości spotkania nadała nie tylko podniosła tematyka spotkanie, ale i jego miła atmosfera oprawiona wrażeniami zawodników podczas prezentacji zdjęć i filmików z biegu i pobytu na Monte Cassino.   Starosta Dariusz Kałużny wraz z Wicestarostą Władysławem Karskim w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego nie kryjąc wzruszenia pogratulowali biegaczom realizacji podjętego wyzwanie, a przede wszystkim wyrazili wielki szacunek dla Ich postawy i patriotyzmu oraz podziękowali za godne reprezentowanie Powiatu Tureckiego podczas tego wydarzenia wręczając pamiątkowe medale. Natomiast ze strony Gości równie serdecznym akcentem było przekazanie na ręce Gospodarzy spotkania upominków przywiezionych w Monte Cassino.

Edukacja i sport

2023.06.02 Ważne!
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Autoportret" - rozstrzygnięty
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Powiatowy Konkurs Plastyczny "Autoportret" - rozstrzygnięty

Powiatowy Konkurs Plastyczny cieszy się niesłabnącą popularnością. W poprzednich edycjach dzieci malowały już kartki dla swoich mamy, obrazy tatusiów, a teraz - autoportrety. Autoportret jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy autoportret to jest obraz, na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie. Z tym niełatwym zadaniem świetnie poradzili sobie młodzi mieszkańcy powiatu tureckiego. Dziś Starosta Turecki Dariusz Kałużny razem z Piotr Szewczyński - Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego wręczali nagrody wyróżnionym artystom.   Na konkurs wpłynęło ok. 200 prac plastycznych. Podczas oceny prac konkursowych komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania, samodzielność wykonania. Komisja w składzie: Anna Stolarek – malarka „Galeria Poszukiwań Sztuki Wizualnej” w Turku, Joanna Chalecka - Kuraszyk – artysta plastyk, bibliotekarz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Joanna Matusiak – pracownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku postanowiła nagrodzić następujących uczestników konkursu:   KATEGORIA: PRZEDSZKOLA Nagrody: MARCELINA PIĄSTKA – Gminne Przedszkole w Malanowie, lat 3 LENA GAWLIK – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie – oddział przedszkolny, Cisew, lat 5 KINGA WŁODARCZYK – Przedszkole w Przykonie, lat 5 MARIKA PAWŁOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie – oddział przedszkolny, lat 6 MAJA WIECZYŃSKA – Szkoła Podstawowa w Dziadowicach - oddział przedszkolny, lat 7   Wyróżnienia: RÓŻA BORYCKA – Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Turek, lat 3 MILENA KMIECIAK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie – oddział przedszkolny, lat 3 VIKTORIA KOWAL - Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Rataja 4, Turek, lat 4 ANNA ŻYWAŃSKA – Przedszkole i Żłobek Muchlin, ul. Muchlińska 2, ul. Jędrzejewskiego, Turek, lat 5 KATARZYNA KUZIOŁA – Gminne Przedszkole w Słodkowie, Słodków, lat 5 MAJA PECYNA - Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Rataja 4, lat 6 KUBA KOMINIARCZYK - Przedszkole i Żłobek Muchlin, ul. Muchlińska 2, Turek, lat 6 SARA JANIAK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach, Długa Wieś 28, lat 7 DAMIAN GAJEWSKI – Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Długa Wieś 30, lat 7 BARTOSZ MICHALAK - Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Długa Wieś 30, lat 7   KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-IV Nagrody: MARIA SIWEK– Szkoła Podstawowa w Galewie, kl. I, 8 lat FRANCISZEK BLECHINGER – Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, kl. I, 7 lat HANNA RACHUBIŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, klasa II, lat 8, JULIA BĄKOWSKA - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. II, 8 lat   Wyróżnienia: MICHALINA KWIETNIEWSKA – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. I, 8 lat, NADIA ZIOŁA - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. I, 8 lat ROKSANA DĘBIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. II, 9 lat, BRUNO OGRODOWCZYK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, ZUZANNA WIECZOREK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, KSAWERY BOCZEK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, JULIA ŚWIĄTKOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, kl. IV, 11 lat, KATARZYNA MICHALSKA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku, kl. IV, 12 lat LENA ROSIAKOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii, kl. IV, 11 lat ŁUKASZ TRZMIELEWSKI – Szkoła Podstawowa w Koźminie, kl. IV, 11 lat   KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY V-VIII Nagrody: MARIA JAŚNIEWSKA – Szkoła Podstawowa w Wyszynie, kl. V, 12 lat, PRZEMYSŁAW BRYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Sarbicach, kl. VI, 13 lat NIKOLA PTASIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie, kl. VIII, lat 14, MARTA CIEŚLAK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku, kl. VIIIc, lat 13   Wyróżnienie: ZUZANNA ROGALSKA – Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciatka Jezus, kl. VIII, lat 14.   Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac. Gratulujemy zdolności plastycznych i umiejętności przedstawienia siebie za pomocą środków wyrazu plastycznego.   Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/photo?fbid=599214452188908&set=pcb.599221988854821  

Inwestycje i Rynek pracy

2023.05.31 Ważne!
Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku, które odbyło się w dniu 30.05.2023 r.
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy  w Turku, które odbyło się w dniu 30.05.2023 r.

W dniu 30.05.2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku powołanej Zarządzeniem Nr 20/2023 Starosty Tureckiego z dnia 09.05.2023 r. w kadencji 2023-2027. Na początku posiedzenia Pani Beata Bartczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku przedstawiła rolę i znaczenie Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy. Następnie członkowie Rady spośród swojego grona dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Pan Tomasz Wroniak – reprezentujący Konfederację Lewiatan oraz Wiceprzewodniczącego Rady Pana Witolda Jareckiego – reprezentującego Turecką Izbę Gospodarczą. W dalszej części obrad Rada procedowała pod kierunkiem Przewodniczącego Rady realizując przyjęty porządek obrad. Wydelegowano przedstawicieli Powiatowej Rady Rynku Pracy do Komisji Oceny Wniosków przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Następnie Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto Rada procedowała nad projektami uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób uprawnionych w 2023 r. oraz uchwały w sprawie zaopiniowania przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 2023 r. Przedmiotowe projekty uchwał Rada zaopiniowała pozytywnie. Powiatowa Rada Rynku Pracy procedowała również nad wnioskiem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w sprawie wyrażenie opinii dot. uruchomienia od roku szkolnego 2023/2024 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technika transportu drogowego. Na podstawie przedstawionego materiału, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie przedmiotowego kierunku kształcenia. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się także z założeniami projektu strategicznego w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników GK ZE PAK  „Droga do zatrudnienia po węglu” przewidzianego do dofinasowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W posiedzeniu na 11 osobowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku udział wzięło 11 członków Rady.  

Kultura i Turystyka

2023.05.31 Ważne!
„Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami” - finał konkursu
Zdjęcie główne dla wydarzenia: „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami” - finał konkursu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Starosta Turecki Dariusz Kałużny wspólnie z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Turku Edytą Michalak oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku Urszulą Szczęsną wręczał nagrody w konkursie „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami”   Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turkuz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.   Serdecznie gratulujemy laureatom: NAGRODA SPECJALNA – Alicja But I KATEGORIA – PRZEDSZKOLE LAUREACI Nikodem Janczak Barbara Szkudlarek Amelia Dobrychłop WYRÓŻNIENIA Jan Ławniczak Lena Markiewicz Amelia Łuczak WYRÓŻNIENIA DODATKOWE Seweryn Walczak Lena Dopieralska Julia Marciniak II KATEGORIA – KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ LAUREACI Antoni Dembowiecki Nadia Mikowska Franciszek Blechinger WYRÓŻNIENIA Martyna Jasiak Lena Bryl Franciszek Karwacki Jessica Sobczak WYRÓŻNIENIA DODATKOWE Natalia Nerczyńska Michał Majcherek Natalia Sęk

Zdrowie i Bezpieczeństwo

2023.05.25 Ważne!
Światowy Dzień bez Tytoniu 2023
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Światowy Dzień bez Tytoniu 2023

Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bezTytoniu w 1987 r., aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniową oraz możliwośćuniknięcia zgonów i chorób, które ona powoduje. Co roku obchody tego święta mają na celuinformowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu,praktykach biznesowych firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową oraz o tym, co ludzie na całym świecie mogą zrobić, aby domagać się prawa do zdrowia i życia swojego oraz przyszłych pokoleń.Hasło na 2023 rok – Uprawiaj żywność, nie tytońUprawa tytoniu szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu rolników i zdrowiu planety. Przemysłtytoniowy blokuje próby zastąpienia uprawy tytoniu innymi uprawami, przyczyniając się do światowego kryzysu żywnościowego.Kampania prowadzona przez WHO z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu zachęca rządy do zaprzestania dopłat do upraw tytoniu i wykorzystania zgromadzonych w ten sposóboszczędności do wspierania rolników w przejściu na bardziej zrównoważone uprawy, którepoprawiają bezpieczeństwo żywieniowe ludności.Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu zagrożenia brakiemżywności, wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności. Kraje uprawiające tytoń często borykają się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wynikającymi z niekorzystnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych uprawy tytoniu. W wielu przypadkach waluty obce uzyskane z eksportu tytoniu są wykorzystywane do importu żywności. Uprawa tytoniupowoduje zły stan zdrowia rolników i pracowników rolnych oraz nieodwracalną utratęcennych zasobów środowiska, takich jak źródła wody, lasy, rośliny i gatunki zwierząt.Gdzie i jak uprawia się i suszy tytoń?• Tytoń jest uprawiany w ponad 124 krajach jako uprawa dochodowa, wykorzystującok. 3,2 miliona hektarów żyznej ziemi.• Trzech największych producentów liści tytoniu (Chiny, Brazylia i Indie, w kolejnościprodukcji) odpowiada za ponad 60% światowej produkcji. Ponieważ przepisy zaostrzają się w krajach o średnich i wysokich dochodach, firmy tytoniowe corazczęściej przenoszą się do krajów afrykańskich, aby zwiększyć skalę produkcji tytoniu.W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi zdrowiu rolników i ich rodzin?• Choroba zielonego tytoniu. Aż 1 na 4 plantatorów tytoniu jest dotknięty chorobązielonego tytoniu, zatruciem nikotyną. Choroba jest powodowana przez nikotynęwchłanianą przez skórę podczas dotykania liści tytoniu. Objawy obejmują nudności,wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększone pocenie się, dreszcze, ból brzucha,biegunkę, osłabienie, duszność i inne.• Narażenie na ciężkie chemikalia i nikotynę. Rolnicy uprawiający tytoń są codziennienarażeni na kontakt z pyłem tytoniowym i chemicznymi pestycydami. Rolnikuprawiający tytoń, który sadzi, uprawia i zbiera tytoń, może wchłonąć nikotynęodpowiadającą 50 papierosom dziennie. Ponadto hodowcy tytoniu często przenosząszkodliwe substancje do domu na swoich ciałach, ubraniach lub butach, co prowadzido wtórnego narażenia ich rodzin, zwłaszcza dzieci.• Przewlekłe choroby płuc. Hodowcy tytoniu wdychają również duże ilości dymutytoniowego podczas procesu peklowania, co zwiększa ryzyko przewlekłych choróbpłuc i innych problemów zdrowotnych.• Szczególnie narażone populacje. Kobiety i dzieci są często głównymi pracownikamizatrudnionymi przy produkcji tytoniu i dlatego są bardziej narażeni na zagrożeniazdrowotne związane z kontaktem z zielonymi liśćmi tytoniu i ciężkimi chemikaliami,a także narażeniem na dym tytoniowy podczas procesu peklowania. Szczególnienarażone są dzieci, ze względu na niską masę ciała w stosunku do proporcji nikotynywchłanianej przez ich skórę. Kobiety w ciąży są bardziej narażone na poronienie.Osoby skręcające ręcznie papierosy, zwłaszcza kobiety i dzieci, są narażone na pyłtytoniowy, który wdychają podczas przechowywania tytoniu w domu i jego skręcania,co powoduje choroby układu oddechowego i inne problemy zdrowotne.W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi środowisku?• Intensywne stosowanie pestycydów. Uprawa tytoniu wymaga dużych zasobówi stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych, które przyczyniają się dodegradacji gleby. Te chemikalia przedostają się do środowiska wodnego,zanieczyszczając jeziora, rzeki i wodę pitną. Grunty wykorzystywane pod uprawę tytoniu mają wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jakżywność, ponieważ tytoń zmniejsza żyzność gleby.• Wylesianie. Uprawa tytoniu odpowiada za około 5% całkowitego wylesiania,dodatkowo przyczyniając się do emisji CO2 i zmian klimatycznych. Aby zrobićmiejsce pod uprawę tytoniu, należy wyciąć drzewa i wykarczować ziemię. Dowyprodukowania 300 papierosów potrzeba mniej więcej jednego drzewa. Prowadzi todo pustynnienia i głodu, ponieważ w niektórych regionach brakuje żyznych gruntówpod uprawę żywności. Każdego roku oczyszcza się około 200 000 hektarów (ha)gruntów pod uprawę tytoniu i peklowanie, co odpowiada prawie połowie powierzchniRepubliki Zielonego Przylądka (403 000 ha).• Utrata różnorodności biologicznej. Uprawa tytoniu przyczynia się do fragmentacjisiedlisk, co może osłabiać ekosystemy i przyczyniać się do utraty różnorodnościbiologicznej. Jest to również związane z degradacją gruntów lub pustynnieniem wpostaci erozji gleby, zmniejszonej żyzności i produktywności gleby oraz zakłóceniemcykli wodnych. Wymywanie chemikaliów do pobliskich źródeł wody zabija rybyi wpływa na ludzi i zwierzęta, w tym bydło, które mają dostęp do tych wód.W jaki sposób uprawa tytoniu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i żywieniu?• Niedobór gruntów dobrej jakości. Wysokiej jakości grunty są coraz częściejwykorzystywane do uprawy tytoniu w krajach o niskich i średnich dochodach,zmniejszając ilość gruntów, które można by wykorzystać pod uprawy w celuwyżywienia ludzi.• Ograniczony wybór alternatywnych upraw ze względu na brak rządowego wsparcia narzecz odejścia od uprawy tytoniu.• Degradacja gleby. Tytoń jako roślina i chemikalia wymagane do jej uprawy degradująglebę, a uprawa międzyplonowa – praktyka uprawy dwóch lub więcej upraw wbliskim sąsiedztwie – jest wyzwaniem, ponieważ gleba jest pozbawiona niezbędnychskładników odżywczych dla produktywnego rolnictwa.• Intensywność upraw. Tytoń to uprawa pracochłonna, której dojrzewanie zajmuje do9 miesięcy, co utrudnia drobnym rolnikom uprawę roślin spożywczych w ciągu tegosamego roku. Jak uprawa tytoniu wpływa na dochody gospodarstw domowych rolników?• Dług. Uprawa tytoniu wymaga dostępu do materiałów i usług, takich jak nasionai nawozy na początku sezonu. Przemysł tytoniowy wypłaca zaliczki na te koszty, które sąnastępnie odejmowane od ich płatności na koniec sezonu. W wyniku tego procesu rolnicypopadają w zależność i zadłużenie wobec międzynarodowych firm tytoniowych lubpośredników handlowych.• Zaniżanie klasyfikacji i zaniżanie cen liści tytoniu. Drobni rolnicy w krajach o niskichi średnich dochodach uprawiają tytoń na podstawie umów prawnych z dużymimiędzynarodowymi firmami, w których ceny i klasy (lub jakość) tytoniu są określaneprzez kupującego, pozostawiając rolnikom niewiele miejsca na negocjacje.Międzynarodowe firmy tytoniowe obniżają swoje koszty poprzez zaniżanie klasyfikacjiliści tytoniu od rolników. Wykonawcy określają również koszty nakładów, którenieuchronnie są zawyżone, co jeszcze bardziej szkodzi rolnikom.• Intensywność pracy. Uprawa tytoniu jest pracochłonna, wymaga od rolników i ich rodzinspędzania większości dnia na pielęgnacji roślin. Drobni rolnicy uprawiający tytońzarabiają bardzo mało, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w pracę. Badania pokazują,że uwzględniając wszystkie dni przepracowane przez każdego członka gospodarstwadomowego, uprawa tytoniu jest mniej opłacalna niż inne uprawy i byłaby bardziejwartościowa przy uprawie innych roślin.• Koszt nakładów. Koszty nasion, nawozów, drewna opałowego oraz dzierżawy lubzakupu ziemi są drogie i często nie są uwzględniane przy ocenie opłacalności uprawytytoniu.• Koszty opieki zdrowotnej. Uprawa tytoniu powoduje problemy zdrowotne rolników,charakterystyczne dla uprawy tytoniu, takie jak choroba zielonego tytoniu, zwiększającogólne koszty opieki zdrowotnej w gospodarstwie domowym.W jaki sposób przemysł tytoniowy utrudnia rolnikom przejście na alternatywneuprawy?• Uwięzienie rolników w pętli zadłużenia. Przemysł tytoniowy uzależnia rolników,oferując im np. pożyczki lub materiały potrzebne do uprawy tytoniu (nasiona i środkiagrochemiczne). Często na podstawie ustaleń umownych z przemysłem tytoniowymrolnicy wpadają w błędne koło zadłużenia, nie mogąc uzyskać uczciwej ceny za swójprodukt. Firmy tytoniowe wykorzystują sytuację braku kredytów dostępnych dlaobszarów wiejskich.W jaki sposób przemysł tytoniowy próbuje ukryć swoje oszukańcze taktyki związanez uprawą tytoniu?• Wybielając swoje taktyki. Firma Philip Morris International (PMI) uruchomiła w 2022 r.program zerowego wylesiania i konwersji ekosystemów naturalnych w celu ochronysiedlisk przyrodniczych, w szczególności obszarów bioróżnorodności o znaczeniuglobalnym i obszarów chronionych. Tymczasem tytoń odpowiada za około5% całkowitego wylesiania.• Systemy odpowiedzialności korporacyjnej. Przemysł tytoniowy utworzył kilkaorganizacji i programów, których celem jest wspieranie środków do życia społecznościuprawiających tytoń poprzez metody i programy dywersyfikacji upraw mające na celupoprawę standardów życia rolników. Wprowadzenie nowych upraw przy jednoczesnymkontynuowaniu uprawy tytoniu nie eliminuje ryzyka związanego z uprawą tytoniu.Wysiłki te odwracają uwagę opinii publicznej od rzeczywistych kosztów uprawy tytoniu,takich jak skutki zdrowotne, degradacja środowiska i ubóstwo.• Udawanie, że chroni się dzieci, jednocześnie podtrzymując pracę dzieci. Szacuje się, żena całym świecie 1,3 miliona dzieci uczestniczy pracuje przy uprawie tytoniu. Dzieci zbiednych gospodarstw domowych opuszczają szkołę, aby uczestniczyć przy uprawietytoniu w swoich rodzinach i zwiększać dochody. Zadania te często obejmują mieszaniei stosowanie pestycydów, ręczne zbieranie liści tytoniu i przywiązywanie ich do suchychpatyków oraz sortowanie i klasyfikowanie suszu tytoniowego, narażając dzieci zarównona szkodliwe chemikalia, jak i nikotynę. Niemniej jednak przemysł tytoniowy stwarzafałszywe wrażenie, że walczy z pracą dzieci, podejmując tak zwane inicjatywy społecznejodpowiedzialności biznesu (CSR) i samodzielnie zgłaszając swoje inicjatywy przeciwkopracy dzieci, które w dużej mierze opierają się na eliminacji pracy dzieci przy uprawietytoniu (ECLT ) Fundacja, której członkami zarządu są przedstawiciele m.in. JapanTobacco International (JTI), Imperial Brands i British American Tobacco (BAT).• Lobbowanie z decydentami. Przemysł tytoniowy przeciwdziała kontroli wyrobówtytoniowych, w tym podwyżkom podatków od wyrobów tytoniowych, rzekomo chroniąctrudną sytuację pracowników w rolnictwie tytoniowym i zapobiegając kryzysowi materiał: PSSE Turek     

Komunikaty

2023.05.31 Ważne!
Burmistrz wbrew woli mieszkańców nie wstrzymał wykonania decyzji lokalizacyjnej masztu telekomunikacyjnego
Zdjęcie główne dla wydarzenia: Burmistrz wbrew woli mieszkańców nie wstrzymał wykonania decyzji lokalizacyjnej masztu telekomunikacyjnego

-Starosta mógłby zawiesić postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę masztu telekomunikacyjnego Emitel S.A.  w przypadku, gdyby Burmistrz, na wniosek mieszkańców, wstrzymał wykonanie decyzji lokalizacyjnej w sprawie umiejscowienia masztu przy ulicy Leśnej. - Do chwili wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, postanowienie o wstrzymaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, nie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Turku. -W takim stanie prawnym nie istniała żadna możliwość nie wydania decyzji  w przedmiocie pozwolenia na budowę sprzecznej z żądaniem inwestora, poza wyznaczonym terminem, pod rygorem kar finansowych dla Starostwa Powiatowego w Turku. W obrocie prawnym przez cały czas funkcjonowała ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza. Przedstawiciele strony mieszkańców złożyli wniosek do Burmistrza o wydanie odpowiedniej decyzji, czego Burmistrz nie uczynił. Oczywiście strony postępowania mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Starosty w terminie 14 dni. Mamy do czynienia z kolejnym przykładem  ulubionego sportu Burmistrza Antosika - stawiania Starosty przed faktem dokonanym wbrew woli mieszkańców.   Starostwo Powiatowe w Turku

Transformacja regionu i OZE

2023.04.14 Ważne!
„Życie po węglu” w Powiecie Tureckim
Zdjęcie główne dla wydarzenia: „Życie po węglu” w Powiecie Tureckim

W czwartek 13 kwietnia zostały podpisane umowy na poziomie  lokalnym do projektu Life After Coal PL -  Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Umowy o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a 42 beneficjentami i partnerami projektu ze strony lidera i koordynatora projektu podpisywał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, który zaznaczył, że samorządy regionalny i lokalne łączą się na kilka lat bardzo ścisłą współpracą.  Projekt o łącznej wartości około 18 mln euro jest współfinansowany przez Komisję Europejską (65%), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (35%) oraz samorządy (5%). „Umowa Life After Coal PL to kolejny ważny krok na drodze do transformacji Wielkopolski Wschodniej. Niezmiernie cieszy fakt, że wszystkie samorządy z terenu powiatu tureckiego zdecydowały się przystąpić do projektu. To także przejaw tego,ze Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegł szereg wyzwań przed którymi stanął nasz region i zareagował. Powiat Turecki wraz z zamknięciem elektrowni w 2018 roku, a przed dwoma laty także kopalni odszedł od energetyki opartej na węglu brunatnym. Od około dekady samorządom z naszego terenu brakowało środków i kadry do koordynowania przebiegu nieuchronnych zmian. Teraz samorządy, mieszkańcy organizacje stowarzyszone i przedsiębiorcy otrzymaj dodatkowe wsparcie. Powstani siatka doradców, strategia działań w zakresie ograniczenia emisji CO2, ewidencja terenów zdegradowanych, doradztwo klimatyczne w różnych obszarach życia mieszkańców. Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji efektywność energetyczna to nie tylko czyste powietrze ale realne oszczędności i więcej środków na inne działania.” - Tak podsumowuje założenia projektu na obecnym etapie Wicestarosta Władysław Karski, który wraz z Członkiem Zarządu Ryszardem Papierkowskim reprezentowali powiat podczas podpisania umowy. Mirosław Broniszewski w imieniu samorządowców za 3-letni upór i pracę wykonaną nad przygotowaniem wniosków i skutecznym pozyskaniem dofinansowań dziękował zwłaszcza pracownikom Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz ważnemu partnerowi projektu czyli Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie reprezentowanej przez prezesa Macieja Sytka. Obecnie trwa etap przygotowawczy projektu, który na dobre wystartuje 1 lipca. Zakończenie i podsumowanie wykonanej pracy związanej z projektem nastąpi w 2031 roku.