Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.07.17 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Nieodpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje w Powiecie Tureckim.

Zapraszamy do skorzystania z porad nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Tureckiego.

2024.07.16 Komunikaty Ważne!
Uwaga !!! OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu przesyła  Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 117 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2   Ważność: od godz. 09:59 dnia 16.07.2024 do godz. 10:00 dnia 17.07.2024 Obszar: Kiełbaska (wielkopolskie) Przebieg: W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej oraz prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, na Kiełbasce w Kościelcu występować będą dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.   Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.   SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2 Kiełbaska od 09:59/16.07.2024 do 10:00/17.07.2024. W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej oraz prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, na Kiełbasce w Kościelcu występować będą dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Szczegóły na meteo.imgw.pl

2024.07.12 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie Starosty Tureckiego w sprawie naboru członków do Rady Seniorów Powiatu Tureckiego

Ogłoszenie Starosty Tureckiego w sprawie naboru członków do Rady Seniorów Powiatu Tureckiego

2024.07.09 Edukacja i sport Ważne!
Wyniki matur 2024 w Powiecie Tureckim

Absolwenci szkół średnich Powiatu Tureckiego, którzy w maju przystąpili do egzaminu dojrzałości poznali swoje wyniki. Najwyższą zdawalnością w powiecie może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące w Turku, gdzie maturę ma już w kieszeni blisko 94 proc. abiturientów. W turkowskim ogólniaku do matury przystąpiło 253 z 254 absolwentów. Tegoroczna zdawalność to 93,68 proc, natomiast w ubiegłym roku było to 94,31 proc. (w 2022 roku - 91,3 proc, a w 2021 r. - 92,3 proc.). 16 uczniów nie zdało matury w tym 12 z ma prawo do poprawki.W Zespole Szkół Technicznych w Turku do matury przystąpiło 161 z 189 absolwentów. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 90,68 proc. tegorocznych abiturientów z ZST (rok temu było to 89,55 proc, w 2022 - 79,03 proc., 2021 - 71 proc.). 15 uczniów nie zdało matury w tym 9 ma prawo do poprawki.Do egzaminu dojrzałości w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich przystąpiło 89 spośród absolwentów. Zdawalność wyniosła 54 proc., co jest najlepszym wynikiem od lat. (2023 - 47,56 proc., 2022- 47,50 proc., 2021- 33,3 proc.). 43 uczniów nie zdało matury w tym prawo do poprawki ma 16 z nich.

2024.07.04 Komunikaty Ważne!
Zawiadomienie o naruszeniu Ochrony danych osobowych

Z przykrością informuję, że doszło do naruszenia poufności danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu. Narażonych na naruszenie zostało 4188 teczek, z danymi około 8000 właścicieli pojazdów i klientów Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego w Turku, którzy do roku 2015 wyrejestrowywali pojazd w naszym wydziale. Wydział znajdujący się w lokalizacji Łąkowa 4a obecnie jest w trakcie przenoszenia do nowego budynku. W dniu 26 czerwca 2024 roku przenoszono część archiwum. Pracownicy odpowiedzialni, nie zachowali odpowiedniej staranności podczas wykonywania obowiązków. Kartony z teczkami pozostawiono na publicznie dostępnym korytarzu bez nadzoru. W związku z czym doszło do naruszenia ochrony danych osobowych poprzez uzyskanie dostępu do akt przez osoby nieuprawnione. Na podstawie dokumentacji fotograficznej ustalono, że przynajmniej jedna osoba miała dostęp do jednej teczki z aktami pojazdu. Istnieje jednak wysokie, uzasadnione ryzyko, że mogło dojść do większej ilości naruszeń poufności, stąd każda osoba, której dane osobowe mogły znaleźć się w archiwizowanej dokumentacji jest narażona na konsekwencje. W dniu 01 lipca 2024 roku, około godziny 10:30, naruszenie zostało zgłoszone do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Turku. W związku z zaistniałą sytuacją wszczęta została procedura obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. Odpowiednie zgłoszenie zostanie wysłane do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby podobne incydenty nie miały miejsca w przyszłości. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.   Możliwe konsekwencje naruszenia: osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania na Państwa szkodę, pożyczek w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości; osoby trzecie mogą podejmować próby uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do Państwa danych o stanie zdrowia, ponieważ czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL; Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego tym samym skorzystać z Pani/Pana praw obywatelskich; założenie na Państwa dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych); wykorzystania Państwa danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych.   Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu: Powołana zostanie wewnętrzna komisja celem kontroli procesu archiwizacji i procedur postępowania z aktami. Należy zobowiązać osobę zajmującą się archiwizacją do obecności na każdym etapie przenoszenia akt. W stosunku do pracowników odpowiedzialnych za naruszenie zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.   Co mogą Państwo zrobić? W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy aby Państwo: Ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców, Założyli konto w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Zastrzegli numer pesel poprzez witrynę https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie lub aplikację mObywatel. Jeśli dowie się Pani/Pan o wykorzystaniu Pani/Pana danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji. Postaramy się pomóc w każdy możliwy sposób.   Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub chciałaby/łby nam Pani/Pan przekazać dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Robert Wojdyła Adres e-mail: iod@turek.starostwo.gov.pl Telefon: +48 63 2223 207

2024.07.02 Kultura i Turystyka Ważne!
Starosta Turecki pogratulował bohaterstwa rodzeństwu z pieczy zastępczej

Żyjemy w czasach nieustającego pędu oraz gonitwy realizując codzienne obowiązki oraz wytyczone cele i marzenia. W tej gonitwie nie trudno stać się człowiekiem obojętnym, niewrażliwym na drugiego człowieka. Na szczęście część z nas pomimo pędu, w którym przyszło nam żyć nadal pozostaje wrażliwa, empatyczna, bezinteresowna w kontakcie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim na krzywdę, której on doznaje. Z wielką dumą chcemy zakomunikować, że dwoje podopiecznych pieczy zastępczej wykazało się ogromem takiej wrażliwości, fachowej wiedzy ( zachowując przy tym zimną krew) reagując na sytuację utraty zdrowia (omdlenie) przypadkowej kobiety, która znalazła się w ich otoczeniu. Rodzeństwo 17 letni Jakub i 14 letnia Michalina udzieliło pierwszej pomocy oraz zawiadomiło pogotowie ratunkowe. Za ich dobre serca i czyn ratujący zdrowie i życie osoby, która znalazła się w potrzebie, Starosta Turecki Jan Smak wraz z Dyrektorem Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie Edyta Michalak we wtorek, 2 lipca 2024 r. przekazali Rodzeństwu i Ich Rodzicom Zastępczym serdeczne podziękowania i pogratulowali odwagi, jak i właściwej postawy godnej naśladowania.   Młodzi Bohaterowie… czapki z głów.

2024.07.01 Wydarzenia Ważne!
Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 r.

Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Chociaż radni nie byli w swoich głosowaniach jednomyślni to większość pozytywnie oceniła działania władz samorządu powiatowego w 2023 r. -Bardzo dziękuję wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo podjęli taką właśnie decyzję i taką uchwałę przegłosowaliście. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim urzędnikom z panią skarbnik na czele, bo jeśli chodzi o budżet, prowadzenie tej instytucji jest ona osobą profesjonalną i niezbędną, dokładnie i precyzyjną, a dzięki niej wszystko się udaje. Dyskusja była bardzo rzeczowa i za tę dyskusję wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim naczelnikom wydziałów, dyrektorom jednostek, wszystkim którzy przyczynili się do tego, aby można było ten moment świętować uroczyście i serdecznie - powiedział Starosta Turecki Jan Smak.  

2024.06.28 Komunikaty Ważne!
Podziękowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Starosta Turecki Jan Smak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Turku otrzymali podziękowania od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu za zaangażowanie przy realizacji projektu polegającego na budowie obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72. Cieszy fakt, że mieszkańcy Powiatu Tureckiego, w szczególności Grzymiszewa zyskali obwodnicę, a tym samym wzrosto ich bezpieczeństw jak również wzrosta jakość infrastruktury drogowej na odcinku Turek - Konin.

2024.06.24 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Powiat Turecki podpisał umowę na termomodernizację

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego to jedno z nadrzędnych działań, które podejmuje Zarząd Powiatu Tureckiego. W związku z powyższym 24 czerwca br. doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Tureckim reprezentowanym przez Starostę Tureckiego Jana Smaka oraz Wicestarostę Władysława Karskiego z Karolem Kuszczyńskim właścicielem Firmy Budowlanej KAR-BUD z Dobrej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.   Wartość umowy: 1.081.976,70 zł Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 900.000,00 zł Zakres inwestycji obejmuje: w zakresie termomodernizacji w budynkach Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek: branża budowlana: budynek socjalny: docieplenie cokołu i prace powiązane, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – gzymsy, podokienniki na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, budynek biurowy: docieplenie ścian przyziemia (pilastry), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu budynku, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rur, rynien, gzymsów, podokienników na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznych), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, branża sanitarna – w pomieszczeniu kotłowni: wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ogrzewczej, w zakresie termomodernizacji budynku warsztatowo-garażowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 62, 62-700 Turek: branża budowlana – docieplenie cokołu, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz części bram garażowych, ocieplenie dachu budynku, wymiana całości obróbek blacharskich – rury, rynny, gzymsy, podokienniki, na obróbki z blachy powlekanej (kolor zgodnie z projektem technicznym), wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, branża elektryczna: wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenie zewnętrzne na parterze budynku. Czas realizacji przedsięwzięcia: 140 dni.

2024.06.24 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
W wakacje odpoczywaj bezpiecznie

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:   PLANUJ: Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz Serwis Kąpieliskowy aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu dowiesz się czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Serwisu Kąpieliskowego. Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień. Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.   OBSERWUJ: Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz. Przechowuj żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystość, myj owoce i warzywa, zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne. Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która cię zaniepokoi. Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną chorobę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, w lesie chroń się, zakładając np. spodnie z długimi nogawkami i koszulki z długim rękawem oraz używaj repelentów. Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!   REAGUJ! Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania – zadzwoń na: bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 800 060 800. Pamiętaj, że dostępny jest także: Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii – 801 199 990. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych. W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych: 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna, 997 – Policja. 986– Straż Miejska, 112 – numer alarmowy.   Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym.