Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.01.24 Wydarzenia Ważne!
Skarga na Starostę Tureckiego bezzasadna

Mieszkańcy naszego powiatu mają jak najbardziej prawo do poznania całej prawdy związanej z tą nieudolnie prowadzoną przez PGKIM za pozwoleniem burmistrza Antosika inwestycji. Jest za to odpowiedzialny wyłącznie PGKiM Sp. z oo w Turku pod nadzorem właścicielskim burmistrza Antosika. Dążąc do zaprzestania tych kłamliwych oszczerstw i pomówień kierowanych w moją stronę wzywam wszystkich radnych podpisanych pod tą skargą, czyli: Henryka Kacprzaka, Marcina Deruckiego, Mariolę Kadrzyńską-Siwek, Pawła Borowskiego, Ewę Groncik, Wojciecha Rygierta, Radosłwa Idzikowskiego, Seweryna Chrostka, Pawła Kwiatkowskiego i Elżbietę Niespodziańską, do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych zarówno moich, jak i co ważniejsze – związanych z pełnioną przeze mnie funkcją, którą wykonuję tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców całego powiatu, a także do zamieszczenia przeprosin od tych radnych i zapłaty od każdego z nich kwoty po 10 000 zł na wskazany przeze mnie cel społeczny.   Starosta Turecki Dariusz Kałużny   W załączniku publikujemy Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr LXI/396/2024 z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tureckiego

2024.01.22 Wydarzenia Ważne!
Dzień Babci i Dziadka - życzenia

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta życzę dużo zdrowia, pogody ducha, pociechy z wnuków, samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz nieustających powodów do uśmiechu.   Słodkiego, miłego życia.      Starosta Turecki Dariusz Kałużny

2024.01.15 Edukacja i sport Ważne!
„Poznaj Polskę” – podsumowanie realizacji programu w 2023 roku

W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 120.000 zł. Otrzymane wsparcie pozwoliło na zorganizowanie dla uczniów wycieczek szkolnych do miejsc określonych przez Ministra Edukacji jako priorytetowe obszary edukacyjne.   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku 24-26 maj 2023 r. – Warmia i Mazury https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-klas-1e-i-3g   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku29-31 maj 2023 r. – Góry Świętokrzyskie https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-1c2d---gory-swietokrzyskie   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku14-16 czerwiec 2023 r. – Malbork-Gdańsk-Hel https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-2d-i-1c   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 22-24 maj 2023 r. – Kaszuby https://www.facebook.com/zsrkaczki/posts/749422516894167?locale=pl_PL   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 10-12 maj 2023 r. – Sandomierz-Bieszczady-Łańcut https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2128-wycieczka-w-malownicze-bieszczady   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 27-29 wrzesień 2023 r. – Kraków-Zakopane-Wieliczka https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2187-poznaj-polske-krakow-zakopane-wieliczka   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 22-24 maja 2023 r. – Gdańsk-Hel-Malbork https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid092CCEvaD9gnUmCo7Rm2msgiTwgmoxwZLc6cpQPFUH3RjqzHuyh8szWce3Ab5uTLtl&id=100063606519881   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 17-19 październik 2023 r. – Elbląg-Frombork https://www.facebook.com/100063606519881/posts/pfbid0PseHEoZZyGU33cpftZiKHfDaKnu4kUhdKCmFBhTfuQN5V7JwFTkxHSTJWXPpehuRl/    

2024.01.12 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. Grupa docelowa: dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie, usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej, podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. Zadania realizowane w projekcie: diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne, działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp., działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp., usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia, wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania. Efekty projektu: wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 661 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia, poprawa funkcjonowania 53 rodzin zastępczych, objęcie wsparciem 70 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej, rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej. Partner wiodący: Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Partnerzy: Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 17 518 013,16 zł Kwota dofinansowania UE: 12 262 609,21 zł KONTAKT w sprawie projektu: Edyta Michalak, tel. 63 / 289 24 06, e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  

2024.01.12 Komunikaty Ważne!
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

2024.01.11 Edukacja i sport Ważne!
Nasze szkoły z Brązową Tarczą

W rankingu „Perspektyw” szkoły oceniane są za pomocą takich kryteriów jak: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a w przypadku szkół technicznych również wyniki egzaminów zawodowych. W tym roku szkoły średnie, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki ponownie znalazły się wśród najlepszych szkół średnich w kraju.Gratulacje kierujemy do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku! Wyniki tegorocznego rankingu dają obu szkołom Brązową Tarczę. 

2024.01.09 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki dba o zabytkowy kościół w Turku

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie na udzielanie dotacji z Programu Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku o łącznej wartości 1 400 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.   Zadania będą polegały na remoncie ścian północnej i wschodniej kościoła, a także na wykonaniu drenażu wokół obiektu i podłączeniu do kanalizacji deszczowej.   Dziś Starosta Turecki Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski podpisali umowy z Księdzem Proboszczem Markiem Kasikiem na udzielenie dotacji celowych na realizację powyższych inwestycji.   Cieszy fakt, że dzięki pozyskanym przez Powiat Turecki środkom i gospodarności Proboszcza zabytkowy kościół w Turku zyska nowy blask i zostanie uchroniony przed niszczeniem.

2024.01.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Tymon - pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego w 2024 roku

We wtorek 2 stycznia w turkowskim szpitalu na świat przyszedł pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego 2024 roku. Narodziny Tymona to wielkie szczęście i radość dla rodziców - Pani Mariki i Pana Tomasza z Piętna. Chłopczyk urodził się o godzinie 10:35. Dziecko w chwili narodzin ważyło 4130 g i mierzyło 57 cm. Mamie małego Tymonka, Starosta Dariusz Kałużny w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, przekazał gratulacje oraz upominek dla maluszka. Szczęśliwym rodzicom życzymy wszelkiego dobra i spełnienia w nowej życiowej roli. Aby ich pociecha w zdrowiu i rodzinnym szczęściu wyrosła na dobrego człowieka oraz była dumą rodziny.

2024.01.04 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego 2024

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania         z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 21.12.2023 do 04.01.2024 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Starosta Turecki                                                                                                                                                                          /-/                                                                                                                                                                 Dariusz Kałużny  

2023.12.28 Wydarzenia Ważne!
Powiat Turecki przyjął budżet na 2024 rok

Na inwestycje w 2024 roku zaplanowano kwotę blisko 30 mln zł, a wśród nich aż kilkanaście inwestycji drogowych - to jest budżet bardzo dobry na trudne czasy - w ten sposób Starosta Turecki Dariusz Kałużny podsumował przyszłoroczny plan samorządowych dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zapisano kwotę 154,5 mln zł, natomiast przyszłoroczne wydatki powiatu tureckiego ustalono w kwocie 163,7 mln zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano niemal 30 mln zł. Zadania, które samorząd powiatu tureckiego zamierza wykonać to 15 inwestycji w ramach infrastruktury drogowej, zakup sprzętu informatycznego do starostwa, a także budowa nowego obiektu za blisko siedem milionów złotych z przeznaczeniem na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pomieszczenia dla Wydziału Komunikacji. Starosta Turecki przypomniał również ile inwestycji zrealizowano na terenie powiatu w 2023 r.- to m.in. instalacje fotowoltaiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich czy też w DPS w Skęczniewie. To zadania, które przyniosą oszczędności, a te z kolei będzie można przeznaczyć chociażby na budowę łącznika w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Po krótkiej dyskusji w głosowaniu wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem przyszłorocznego budżetu powiatu.- Chciałbym podziękować pani skarbnik za skrojony budżet i państwu za to, że przyjęliście ten budżet. Tworzymy fajny team i robimy fajne rzeczy na terenie powiatu tureckiego. To także zasługa członków zarządu, kierowników jednostek, pracowników urzędu i jednostek podległych powiatowi. Nie raz prowadzimy trudne rozmowy, żeby tego pasa zacisnąć, ale widzimy efekty końcowe i za to dziękuje - podsumował starosta Dariusz Kałużny.