Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.12.08 Komunikaty Ważne!
Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

                              Zarząd Powiatu Tureckiego                                                                                         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Zarząd Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:  ogłasza  nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu X Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.    Pełna treść ogłoszenia w załączniku.                                                                                                                                    Starosta Turecki                                                                                                                                  /-/ Dariusz Kałużny  

2023.12.08 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Dobrej podpisana

Na kwotę 447.749,83 zł opiewa umowa na "przebudowę drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb", którą 7 grudnia, podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz wykonawca inwestycji z firmy VIA Leonia. Umowę podpisano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego. Inwestycja została wsparta w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część kosztów to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego.

2023.12.07 Edukacja i sport Ważne!
II edycja warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punkt Interwencji Kryzysowej w Turku ogłasza nabór do II edycji warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców z terenu Powiat turecki.   Zapisy trwają do 10 stycznia 2024 roku.  Tel. 63 280 11 39/ 63 289 24 06   Warsztaty są cyklem 11 spotkań, w trakcie których można w gronie innych podzielić się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi oraz rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze.   Ćwiczenia w połączeniu z praktyczną wiedzą mogą pomóc w pogłębieniu relacji z dzieckiem, rozwiązaniu bądź uniknięciu problemów wychowawczych.

2023.12.07 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Na drodze powiatowej w Smaszewie będzie bezpieczniej

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie z funduszy krajowych, a dokładnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości umowy, na wykonanie chodnika w Smaszewie na drodze powiatowej nr 4583P. Wartość umowy wynosi - 499.831,24 zł. Pozostałe 20% wartości inwestycji zostanie pokryte z budżetu Powiatu Tureckiego. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego w dniu 7 grudnia br., podpisał umowę na realizację przebudowy powyższej drogi. Ze strony wykonawcy inwestycji umowę podpisał Pan Konrad Marek - reprezentujący firmę  M.K. STELLA z Koła. Nowy chodnik będzie oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku.

2023.12.07 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Powiatowa inwestycja w gminie Tuliszków przekazana do realizacji

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P” - przekazane do wykonania! Dziś w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Roman Kacprzak podpisał umowę z wykonawcą powyższego zadania - Grzegorzem Juszczakiem z firmy „Kon-Bruk”. Wartość umowy to 528.984,26 zł. Ta inwestycja, jak i szereg innych, realizowana będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości aż 80% wartości umowy, a także z budżetu Powiatu Tureckiego. Zakończenie prac remontowo – budowlanych przewidziane jest na czerwiec 2024 roku.

2023.12.07 Wydarzenia Ważne!
Mikołajkowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku

Starosta Dariusz Kałużny udał się na kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez Warsztat Terapi Zajęciowej w Turku.   - Przepiękne ozdoby w wykonaniu podopiecznych i wspaniała świąteczna atmosfera, którą tu czuć to zasługa wszystkich uczestników i kierownictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej, za co Wam dziękuję i gratuluję – mówił Starosta.   Zapraszamy do odwiedzenia stoisk WTZ Turek, gdzie można zakupić niepowtarzalne rękodzieła - szczegóły na plakacie.

2023.12.07 Kultura i Turystyka Ważne!
Wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Kartka Bożonarodzeniowa – VII edycja”

Dziś w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Kartka Bożonarodzeniowa – VII edycja”. W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Edyta Michalak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz laureaci konkursu Kacper Tomczyk, Kinga Zagłoba oraz Aleksandra Mrugas, a także ich opiekunowie. Spotkanie upłynęło w mikołajkowej atmosferze. Starosta pogratulował laureatom konkursu, wręczył nagrody i życzył dalszych sukcesów.   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

2023.12.07 Komunikaty Ważne!
Zaproszenie na mszę w intencji Ofiar stanu wojennego i Ojczyzny

  W imieniu Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku i Starosty Powiatu Tureckiego  zapraszam 13 grudnia  na godz. 18.00 do kościoła pw. św. Barbary mieszkańców  Turku  i  okolic,   poczty sztandarowe zakładów   pracy,  organizacji  samorządowych,   zawodowych,  społecznych,  związkowych,  szkół i stowarzyszeń na mszę św. w intencji Ofiar wprowadzenia stanu wojennego i naszej ukochanej Ojczyzny.  Przed mszą  o godz. 17.45  składanie kwiatów i zniczy przed pomnikami: św. Jana Pawła II  i  bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed 42 lat, Instytut Pamięci Narodowej zachęca jak co roku do postawienia w dniu 13 grudnia o godz. 19.30  w oknach naszych domów i instytucjach, światełka wolności.  Światełko wolności można też zapalić wirtualnie na swiatlowolnosci.ipn.gov.pl                                                                                                                                        Przewodniczący  Rady  Oddziału                                                                                                                                       NSZZ „Solidarność”  w  Turku                                                                                                                                                   Andrzej   Kałużny                                                                                        (609881039)  

2023.12.04 Kultura i Turystyka Ważne!
Życzenia dla Górników

  Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”Samorząd Powiatu Tureckiego przekazuje Braci Górniczej i Ich Rodzinomwyrazy najwyższego uznania i szacunku,jak również życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

2023.12.01 Komunikaty Ważne!
1 grudnia 2023 r. o godz. 15.30 transmisja LIX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Zapraszamy dziś, 1 grudnia 2023 r. o godz. 15.30 na transmisję LIX Sesji Rady Powiatu Tureckiego. Link do sesji online – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/425/rada-powiatu-tureckiego.htm