Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.11.13 Edukacja i sport Ważne!
Święto języka angielskiego XV English Non-Stop w I LO w Turku

Już po raz XV uczniowie z ósmych klas szkół podstawowych i pierwszych klas liceum wzięli udział w kolejnej  edycji konkursu o charakterze dydaktycznym English Non-Stop. A wszystko miało  miejsce  8 listopada 2023 r.  w auli  I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku. Impreza ta została zorganizowana przez zespół nauczycieli języka,  (w składzie Katarzyna Andrzejewska,  Karolina Gryczyńska, Katarzyna Jurkiewicz, Paulina Karbowa,  Karolina Kusz, Cezary Marczyński, Jolanta Okupińska, Agnieszka Pawlak, Magdalena Raszewska, Sylwia Rosicka, Agnieszka Szczepaniak-Rybka, Dorota Walczak, Olga Wojtkowiak). Głównym celem konkursu była popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego powiatu. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 12 czteroosobowych drużyn, w tym reprezentacje : Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku z panią  Magdalena Sobczak Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku z panem Maciejem Sobolewskim Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku z panem  Michałem Muszyńskim Szkoły Podstawowej  w Tuliszkowie z panem  Marcinem Pilarskim Szkoły Podstawowej w Cisewiu  z panią Jolantą  Łożyńskaą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie z panią  Julianną  Cymmer oraz 6   drużyn z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Zadania konkursowe obejmowały zadania z zakresu wszystkich sprawności językowych, a także zagadnień dotyczących kultury krajów anglojęzycznych. Dzięki współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie prezentację wygłosiła dr Elzbieta Wilińska-Hajewska, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie Prace oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele oraz opiekunowie uczniów biorących udział w imprezie.  Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną znajomością języka angielskiego i umiejętnością pracy w grupie. Zwycięzcom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.   I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku Olas Oliwia kl VIII Buda Zuzanna kl VIII Choręziak Lena kl VIII Lilliana Walczak kl VII II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku Amelia Pańczyk Gabriela Piergies Jan Małecki Julia Witczak III m. kl 1C I Liceum Ogólnokształcące  w Turku Aleksandra Kędzierska Piotr Seidel Hanna Mituta Agata Kolanowska Wyróżnienie:  kl 1F I Liceum Ogólnokształcące  w Turku Ewa Jakomulska Amelia Łukasik Marcelina Pacześna 4.Mateusz Wertlewski              Dziękujemy sponsorom konkursu dzięki którym jego realizacja była możliwa. Starostwu Powiatowemu w Turku, Wydawnictwom Egis. Macmillan i Pearson   Zespół nauczycieli języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

2023.11.13 Kultura i Turystyka Ważne!
105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tu w kraju i zagranicą. Tego dnia właśnie czcimy bohaterstwo naszych przodków dzięki którym mamy wolną, niepodległą Polskę. To właśnie dzięki naszym przodkom, po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy.   W Powiecie Tureckim najważniejsze narodowe święto Polaków uczczono od złożenia kwiatów pod tablicą na budynku poczty na ul. Kaliskiej w Turku, upamiętniającą miejsce śmierci Stanisława Kączkowskiego, który 11 listopada 1918 r. zginął z rąk Niemców podczas próby rozbrajania ich przez młodzież gimnazjalną. Poległym na wszystkich frontach w walkach o niepodległość Polski oddano także cześć podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.   Po wspólnej modlitwie, licznie przybyli przedstawiciele wojska, policji i straży, urzędów, instytucji, zakładów pracy, partii politycznych i szkół oraz mieszkańców naszego powiatu uczestniczyli w przemarszu do Parku im. Konstytucji 3 Maja. Punktualnie o godzinie 11.11 spod I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku wystartował 34. Bieg Niepodległości.   Przed pomnikiem Orła Białego odbyła się druga część uroczystości - manifestacja patriotyczna z okolicznościowym wystąpieniem Ministra Ryszarda Bartosika, wzruszającym montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów I LO oraz złożeniem kwiatów. Wyjątkowym punktem uroczystości było wspólne odśpiewanie Hymnu Polski w ramach ogólnopolskiej akcji Niepodległa do hymnu.   Ponadto organizatorzy wydarzenia wręczyli gratulacje związane z awansami wojskowymi - żołnierzom 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pochodzącym z Powiatu Tureckiego. Na zakończenie uroczystości jako symbol oddania honoru wszystkim bohaterom walczącym o niepodległość Polski złożono kwiaty przed pomnikiem Orła Białego.   Samorząd Powiatu Tureckiego w uroczystościach patriotycznych reprezentowali Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak oraz Radni Rady Powiatu Tureckiego.   Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości - to podniosły moment dla każdego Polaka. Organizatorzy wydarzenia - Starosta Turecki oraz Wójt Gminy Turek dziękują mieszkańcom Powiatu Tureckiego, Miasta Turek oraz Gminy Turek za uczestnictwo w uroczystościach oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

2023.11.09 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego

  ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20.10.2023 do 02.11.2023 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                           Dariusz Kałużny  

2023.11.09 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego

  ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20.10.2023 do 02.11.2023 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                           Dariusz Kałużny  

2023.11.06 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.   Badanie jest bezpłatne dla kobiet w wieku 45 – 74 lat, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.   Badanie umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.   Zakupiony przez Powiat Turecki mammograf cyfrowy za pomocą nowoczesnej metody obrazowania zmian w piersi zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz idealny kontrast. Pozwala to na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości niż w przypadku mammografów analogowych - mówi Starosta Turecki Dariusz Kałużny.  Mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet dlatego zachęcam, aby nie zwlekać z realizacją badań.    Szczegóły na załączonym plakacie.

2023.11.02 Komunikaty Ważne!
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - zapytania ofertowe

.

2023.11.02 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs na stanowisko Dyrektora I LO w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.  Szczegóły dot. konkursu w załączniku poniżej. 

2023.10.30 Wydarzenia Ważne!
Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości 2023

Starosta Turecki oraz Wójt Gminy Turek zapraszają Mieszkańców Powiatu Tureckiego do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. . W programie Uroczystości: godz. 10.00 – msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, godz. 11.15 – uroczystość patriotyczna pod Pomnik Orła Białego w Turku:  – wystąpienia okolicznościowe, – część artystyczna w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku, – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Orla Białego. Ponadto: godz. 11.11 – rozpoczęcie XXXIV Biegów Niepodległości – start ul. T. Kościuszi, zapisy na bieg na stronie: www.time4run.com.pl/imprezy/bieg-niepodleglosci-w-turku

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Powiatu Tureckiego”.   W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy ,,Maraton” w Turku, z siedzibą ul. Sportowa 9 A, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Organizacja Pikniku Patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres: poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl; pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59. W załączeniu oferta.   Wicestarosta Turecki /-/ Władysław Karski  

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych i artystycznych służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury”.   W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,Przystań” w Turku, z siedzibą ul. Browarna 13, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres: poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl; pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59. W załączeniu oferta.                                                                                                                                                                                                                                                   Wicestarosta Turecki                                                                                                                                   /-/ Władysław Karski