Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.02.12 Kultura i Turystyka Ważne!
Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego

W piątek, 9 lutego tradycyjnie już w Barbórce spotkali się przedstawiciele samorządów, placówek, instytucji, organizacji oraz firm z terenu powiatu tureckiego. Spotkanie noworoczne to okazja do podsumowania minionego roku oraz wskazania planów na najbliższy czas.   Noworoczna gala była także okazją do podsumowania funkcjonowania samorządu powiatowego. O tym co udało się osiągnąć w ostatnim czasie opowiedział Starosta Turecki Dariusz Kałużny. Analizę tego, co w minionym roku wydarzyło się w powiecie tureckim wszyscy zebrani mogli obejrzeć w przygotowanej prezentacji, gdzie wspominano m.in. o niebagatelnym środkach zewnętrznych.   Starosta wymienił wśród zrealizowanych przedsięwzięć wiele gminnych i powiatowych dróg poprzez realizację 48 inwestycji drogowych. Po raz pierwszy w historii powiatu pozyskano blisko 87 mln zł środków zewnętrznych. Z wkładem własnym z budżetu powiatu dysponowano ponad 107 mln zł na różnego rodzaju inwestycje służące mieszkańcom powiatu tureckiego. Ponadto ponad 84 ml zł. pozyskały i wydatkowały na realizację swoich zadań statutowych podległe powiatowi jednostki organizacyjne.   Do wizyty rolników podczas wydarzenia odniósł się poseł Ryszard Bartosik. Jak podkreślił jest potrzeba zrozumienia dla trudnej sytuacji w rolnictwie, a rolnicza praca potrzebna jest wszystkim. Nie wolno zakazywać produkcji rolnej szczególnie w kraju, gdzie żywność jest najlepsza o czym świadczy popyt na nią. Poseł odniósł się do kwestii konfliktu na Ukrainie, której należy pomagać jednak nie ulegać w kwestii rolnictwa, aby rozwijać mogło się nasze. Podkreślił przy tym, że postulaty rolników są w pełni zasadne. Jak powiedział poseł samorządy powiatu tureckiego zrobiły ogromny postęp szczególnie w dziedzinie inwestycji. Przestawił on też po krótce zrealizowane przedsięwzięcia i podziękował za współpracę. Senator Leszek Galemba podziękował za współpracę wszystkim przedstawicielom samorządów z terenu powiatu tureckiego i podkreślił, że kluczem do sukcesu jest współpraca rządu i samorządu. Podkreślił, że włodarze powinni służyć ludziom, bo liczy się człowiek. Odniósł się również do rolnictwa, które powinno się chronić i pielęgnować.   Gala Samorządowa to uroczyste przyznawanie tytułów i nagród dla osób najbardziej zasłużonych swoimi działaniami w roku minionym. I tak Człowiekiem Powiatu Tureckiego został Zdzisław Czapla. Rolnikiem Roku uznano Stanisławę i Tomasza Kaźmierczaków z Dzierzbotek w gminie Kawęczyn. Tytuł Człowieka Zatroskanego o Środowisko powędrował do nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Turku Małgorzaty Szymańskiej, a firmą roku zostało przedsiębiorstwo Miranda. Tradycyjnie już podczas gali zbierane były fundusze na szczytny cel. W tym roku odbyła się zbiórka dla 12- letniego Oskara z Brudzewa, który cierpi na porażenie mózgowe.   Podczas wydarzenia przed publicznością wystąpili wyjątkowo utalentowani uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz zespół The Zgreds.

2024.02.07 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Rodziny śp. Aleksandra Mijalskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Aleksandra Mijalskiego Pracownika Starostwa Powiatowego w Turku w latach 2015 - 2024, naszego Kolegi i dobrego Człowieka.  

2024.02.06 Wydarzenia Ważne!
Ruszyła kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tureckiego. Oficjalne rozpoczęcie kwalifikacji miało miejsce w poniedziałek 5 lutego i potrwa do 27 lutego. Obejmuje ona głównie mężczyzn, którzy ukończyli 19 lat. Przebieg tegorocznej kwalifikacji wojskowej w Powiecie Tureckim oficjalnie rozpoczęli: Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie ppłk Adam Nawrocki, lek. Wacław Bednarek, por. Robert Maas oraz pracownicy samorządu powiatowego odpowiedzialni za przygotowanie i organizację.   W miejscu, gdzie odbywa się kwalifikacja tj. (ul. T. Kościuszki, budynek B I Liceum Ogólnokształcącego w Turku) wszystkiego na temat ochotniczych form służby wojskowej chętni mogą dowiedzieć się we wskazanym miejscu.   W czasie kwalifikacji można również złożyć wniosek do Terytorialnej Służby Wojskowej. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej wzywanych osób.

2024.02.06 Edukacja i sport Ważne!
Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą feriew domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno przemieszczania się, jak również różnych form aktywnościi odpoczynku. Bezpieczne zabawy i aktywności na świeżym powietrzu Dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. Do zabaw i aktywności na świeżym powietrzu należy wybierać tylko bezpieczne, najlepiej specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi ani przywiązywać ich do samochodu czy ciągnika rolniczego. Zorganizowanie w ten sposób kuligu na drogach publicznych jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla jego uczestników.           Rodzice i opiekunowie powinni również zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci wybierających się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Warto przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz wyposażyć najmłodszych w elementy odblaskowe. Kontrola środków transportu O przeprowadzenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą zwrócić się organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Kontrole są prowadzone zarówno w punktach kontrolnych, w miarę możliwości w miejscu wyjazdu autokaru, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych.Na stronie Bezpieczny autobus rodzice mogą sprawdzić m.in., czy pojazd, którym dzieci pojadą na wypoczynek, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. Zaplanowane indywidualne wyjazdy Rodzice, którzy udają się z dziećmi na wypoczynek własnym środkiem transportu, powinni przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie. Warto pamiętać, że podstawą bezpiecznej podróży jest bezpieczna prędkość. Ważna jest również odpowiednia kondycja psychofizyczna kierowcy. Planując zimowy odpoczynek, warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez różne służby i instytucje publiczne. Na stronie internetowej www.wypoczynek.mein.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”. Publikacja prezentuje aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku. Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa. Polecamy serwisy internetowe Serwiswww.bezpiecznyautobus.gov.pl– wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice otrzymują bezpłatną informację o tym, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, posiada aktualne badania techniczne oraz polisę ubezpieczeniową. Informacje o systemie powiadamiania ratunkowego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, że 112 to bezpłatny, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej numer alarmowy – zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Pamiętajmy, że zgłoszenie pod numer alarmowy 112 można wybrać także w telefonie nieposiadającym karty SIM. Informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W profilach poszczególnych krajów znajdują się wytyczne lub ostrzeżenia dla podróżujących. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”. Dzięki niej służby konsularne wiedzą o pobycie jednostki na terenie danego państwa. W razie konieczności mogą one skontaktować się z podróżującymi albo zapewnić potrzebną pomoc. Planując wyjazd zagraniczny, pamiętajmy, by zaopatrzyć się w adresy oraz numery telefonów dyżurnych do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Takie wytyczne obowiązują przede wszystkim organizatorów wypoczynku, kierowników wycieczek, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży.  

2024.01.31 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Spotkanie Starosty Tureckiego - o współpracy i efektywności energetycznej w Elektrokablu

W ubiegłym tygodniu Starosta Turecki Dariusz Kałużny spotkał się z Prezesem firmy Elektrokabel Antonim Karolkiem – jednym z najważniejszych, dużych  przedsiębiorstw, którego zakłady  znajdują się na terenie Turku. Głównymi tematami rozmów były zacieśnienie współpracy pomiędzy  Powiatem Tureckim i Zespołem Szkół Technicznych w Turku a firmą Elektrokabel oraz możliwości inwestycji w zakresie OZE celem zwiększenia efektywności energetycznej i celów klimatycznych przez przedsiębiorstwo. Właściciel firmy oprowadził Starostę zapoznając ze specyfiką produkcji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie zakład, w oparciu o najnowocześniejsze linie produkcyjne produkuje kilkaset rodzajów przewodów. Na szeroką gamę produktów składają się m.in.  podstawowe przewody elektryczne, ale także wiązki przewodów używane w samochodach, urządzeniach służących do sterowania, sprzęcie nagłaśniającym, a także przewody telekomunikacyjne.  Produkty trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i do coraz większej liczby odbiorców zagranicznych (około 30 krajów). Za 2022 rok firma osiągnęła przychód brutto na poziomie 519 mln zł. Obecnie zakład zatrudnia około 200 pracowników składających się w większości z wysoko wykwalifikowanych elektroników i energetyków. Elektrokabel współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami i podwykonawcami w regionie co przekłada się na dodatkowe miejsca pracy. Stosunek obrotów do zatrudnienia wskazuje także na specyfikę branży oraz na  bardzo wysoko dodaną wartość przedsiębiorstwa. Starosta w rozmowie z właścicielem firmy zapewniał o chęci kontynuacji dotychczasowej współpracy firmy Elektrokabel z Zespołem Szkół Technicznych w Turku oraz o zwiększeniu tej współpracy w zakresie praktyk i staży dla uczniów kształcących się w klasach technikum elektrycznego i nie tylko. Starosta wraz z Powiatowym Doradcą Klimatycznym rozmawiali z właścicielem firmy o potencjale zakładu w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i możliwych planowanych  inwestycjach w OZE.

2024.01.26 Wydarzenia Ważne!
Cały sercem wspieramy WOŚP

Dziś Starostwo odwiedził znany i ceniony, lokalny poeta Tomasz Korek Stolarski, który przekazał Staroście Tureckiemu Dariusz Kałużny autorski tomik wierszy zatytułowany "Poezja Bożonarodzeniowa 2022" z dedykacją autora.   Starosta postanowił przekazać otrzymany upominek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Turku. Na rzecz WOŚP Starosta przekazuje także pióro i powiatowy kalendarz, w którym znajdują się grafiki innego lokalnego artysty - Pana Zbigniewa Muszyńskiego. Z kolei "dzień w fotelu Starosty" wylicytował już Pan Mateusz Osajda. Gratulujemy !

2024.01.26 Kultura i Turystyka Ważne!
Zapraszamy na WOŚP

Już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia br, w Miejskim Domu Kultury w Turku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie w godz. od 16:00 do 18:00. personel medyczny SP ZOZ w Turku przeprowadzi bezpłatne badania pomiaru ciśnienia, będzie także możliwość wykonywania darmowych testów na obecność koronawirusa. Tam również odbędzie się szkolenie z samobadania piersi przy użyciu nowoczesnego fantomu, które przeprowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku oraz zostaną przeprowadzone prelekcje na temat ryzyka zachorowań na raka piersi i raka szyjki macicy. Serdecznie zapraszamy!

2024.01.24 Wydarzenia Ważne!
Skarga na Starostę Tureckiego bezzasadna

Mieszkańcy naszego powiatu mają jak najbardziej prawo do poznania całej prawdy związanej z tą nieudolnie prowadzoną przez PGKIM za pozwoleniem burmistrza Antosika inwestycji. Jest za to odpowiedzialny wyłącznie PGKiM Sp. z oo w Turku pod nadzorem właścicielskim burmistrza Antosika. Dążąc do zaprzestania tych kłamliwych oszczerstw i pomówień kierowanych w moją stronę wzywam wszystkich radnych podpisanych pod tą skargą, czyli: Henryka Kacprzaka, Marcina Deruckiego, Mariolę Kadrzyńską-Siwek, Pawła Borowskiego, Ewę Groncik, Wojciecha Rygierta, Radosłwa Idzikowskiego, Seweryna Chrostka, Pawła Kwiatkowskiego i Elżbietę Niespodziańską, do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych zarówno moich, jak i co ważniejsze – związanych z pełnioną przeze mnie funkcją, którą wykonuję tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców całego powiatu, a także do zamieszczenia przeprosin od tych radnych i zapłaty od każdego z nich kwoty po 10 000 zł na wskazany przeze mnie cel społeczny.   Starosta Turecki Dariusz Kałużny   W załączniku publikujemy Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr LXI/396/2024 z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tureckiego

2024.01.22 Wydarzenia Ważne!
Dzień Babci i Dziadka - życzenia

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta życzę dużo zdrowia, pogody ducha, pociechy z wnuków, samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz nieustających powodów do uśmiechu.   Słodkiego, miłego życia.      Starosta Turecki Dariusz Kałużny

2024.01.15 Edukacja i sport Ważne!
„Poznaj Polskę” – podsumowanie realizacji programu w 2023 roku

W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 120.000 zł. Otrzymane wsparcie pozwoliło na zorganizowanie dla uczniów wycieczek szkolnych do miejsc określonych przez Ministra Edukacji jako priorytetowe obszary edukacyjne.   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku 24-26 maj 2023 r. – Warmia i Mazury https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-klas-1e-i-3g   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku29-31 maj 2023 r. – Góry Świętokrzyskie https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-1c2d---gory-swietokrzyskie   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku14-16 czerwiec 2023 r. – Malbork-Gdańsk-Hel https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-2d-i-1c   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 22-24 maj 2023 r. – Kaszuby https://www.facebook.com/zsrkaczki/posts/749422516894167?locale=pl_PL   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 10-12 maj 2023 r. – Sandomierz-Bieszczady-Łańcut https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2128-wycieczka-w-malownicze-bieszczady   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 27-29 wrzesień 2023 r. – Kraków-Zakopane-Wieliczka https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2187-poznaj-polske-krakow-zakopane-wieliczka   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 22-24 maja 2023 r. – Gdańsk-Hel-Malbork https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid092CCEvaD9gnUmCo7Rm2msgiTwgmoxwZLc6cpQPFUH3RjqzHuyh8szWce3Ab5uTLtl&id=100063606519881   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 17-19 październik 2023 r. – Elbląg-Frombork https://www.facebook.com/100063606519881/posts/pfbid0PseHEoZZyGU33cpftZiKHfDaKnu4kUhdKCmFBhTfuQN5V7JwFTkxHSTJWXPpehuRl/