Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.12.07 Edukacja i sport
Uczniowie ZSR na wymianie kulturowej w Gdańsku

W dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości, że znajomość języków obcych jest kluczem do sukcesu. Szkoły szukają więc sposobów na uatrakcyjnienie nauki, bo kartkówki, sprawdziany są niezbędne, ale nic tak nie przekona do nauki jak konieczność kontaktu, porozumienia się w zaistniałej  sytuacji. Temu właśnie służą międzynarodowe projekty realizowane licznie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. W poniedziałek 28 listopada Uczniowie ZSR wyruszyli do Gdańska na spotkanie ze swoimi kolegami z partnerskiej szkoły „Ferdinand-Braun-Schule” z niemieckiej miejscowości Fulda. Wymiana kulturowa była kolejnym etapem realizowanego, w ramach nawiązanej w ubiegłym roku współpracy między szkołami, projektu. Pięciodniowy pobyt uczniów z obu szkół w Gdańsku obfitował w liczne zadania i atrakcje, polegające na pogłębianiu znajomości kultury i historii polsko-niemieckiej oraz kształtowaniu umiejętności językowych. Dzięki różnym zabawom integracyjnym i warsztatom językowym organizowanym przez Agnieszkę i Kubę, koordynatorów organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, uczniowie mieli okazję poznać Gdańsk. Miasto historyczne, w którym rozpoczęła się II wojna światowa, a jej symbolem jest Westerplatte,  tu  dzięki „Solidarności” rodził się ruch, który doprowadził do przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Podsumowaniem wymiany kulturowej było zwiedzanie Europejskiego Centrum „Solidarności”. Wszystkim uczestnikom najbardziej podobały się zabawy w grupach polsko – niemieckich, podczas których musieli wspólnie wykonać różnego rodzaju zadania. Do najmilej wspominanych należały gry terenowe i integracyjne, sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji, wspierające komunikację w zespole – werbalną i niewerbalną, usprawniające proces nauczania międzykulturowego a nade wszystko  wzbudzające zainteresowanie drugim językiem oraz zmuszające do opanowywania obcej leksyki. Pobyt w Gdańsku to nie tylko zadania, które mieli wykonać uczniowie szkól partnerskich. Integracja i nauka odbywa się także w czasie wolnym,  podczas gry w kręgle czy bilard, wspólnych wycieczek, spacerów, spotkań.  Była to również dobra okazja,  aby nawiązać bliższe znajomości. Udane, pełne wrażeń i jak twierdzą uczniowie, za krótkie spotkanie zakończyło się w piątek 2 grudnia. Na szczęście nie było ono ostatnie. Planowana jest kolejna wymiana, ponieważ nic tak doskonale nie motywuje do nauki języka obcego, jak bezpośredni kontakt z rodzimym użytkownikiem języka. Podejmowane w ZSR CKP działania stanowią najbardziej efektywną formę nauczania języków obcych i sprawiają, że uczniowie nabywają kompetencji językowych w bezpośrednim działaniu.  Materiał prasowy ZSR w Kaczkach Średnich

2016.12.07 Edukacja i sport
Mistrzostwo i wicemistrzostwo uczniów ZST w Pucharze Świata Karate Kyokushin

W dniu 19 listopada 2016 roku w greckim mieście Kilkis odbył się Puchar Świata w Karate Kyokushin. Uczestniczyli w nim reprezentanci Klubu Sportów i Sztuk Walk w Turku, wśród których znaleźli się uczniowie klas informatycznych: Kinga Błaszczyk (2 TI) oraz Dominik Bilkowski (1 TI). Po efektownych nokautach technicznych oraz pokazie wyjątkowych umiejętności technicznych nasza reprezentantka wywalczyła I miejsce i złoty medal w kategorii do 17 lat, natomiast Dominik zdobył medal srebrny w tej samej kategorii wiekowej. Zarówno Kinga, jak i Dominik są doświadczonymi zawodnikami trenującymi już od 9 lat. Oboje mają na swoim koncie zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w 2015 roku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Materiał prasowy ZST w Turku

2016.12.06 Komunikaty
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

  Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Turecki wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy, przechowywanej przez Wydział  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Turku :  - gotówka (euro) Termin do odbioru gotówki upływa: 28 listopada 2018 r. W celu odbioru znalezionej gotówki należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych  w Starostwie Powiatowym w Turku ul. Kaliska 59 - pokój nr 13d, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz. 15:00. Warunkiem odebrania znalezionej gotówki jest podanie okoliczności jej zagubienia tj.: miejsca i czasu oraz nominałów. Pouczenie: Zgodnie z art. 187§ 1.  Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.  

2016.12.06 Edukacja i sport
ZST podbija Berlin

2 grudnia 2016 r. uczniowie  Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce do stolicy Niemiec - Berlina. Dla wielu z nich był to pierwszy pobyt za granicą i pierwsze spotkanie z obcokrajowcami. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży kulturą kraju naszych sąsiadów, rozwijanie  kompetencji językowych, przybliżenie wizerunku mieszkańców Niemiec oraz integracja społeczności szkolnej. Program wycieczki  był bardzo urozmaicony. Uczniowie zobaczyli  m. in.: symbol miasta - Bramę Brandenburską, Plac Paryski, Aleję Unter den Linden, Plac Poczdamski,  Reichstag- siedzibę parlamentu niemieckiego, fragmenty Muru Berlińskiego i Check - Point - Charlie - jedno z najbardziej znanych w okresie zimnej wojny przejść granicznych pomiędzy NRD a Berlinem Zachodnim. Uczestnicy wycieczki mieli również okazję poczuć atmosferę przedświąteczną na słynnym Jarmarku Bożonarodzeniowym na Alexanderplatz - jednym z głównych placów Berlina Wschodniego. Młodzież, która dotychczas zwyczaje  adwentowe krajów niemieckiego obszaru językowego poznawała  na lekcjach lub na organizowanych corocznie w szkole jasełkach Krippenspiel, mogła po raz pierwszy obserwować je bezpośrednio - poznać smaki niemieckich potraw i specjałów świątecznych oraz dotknąć ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych. Podczas krótkiego pobytu w Berlinie uczniowie wykazywali  duże zaangażowanie, ciekawość oraz samodzielność w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wyjazd do stolicy Niemiec był świetnym treningiem językowym dla młodzieży ZST w zakresie rozwijania kompetencji zarówno komunikacyjnych, jak i interkulturowych. Pomysłodawcami i organizatorami wycieczki były: Magdalena Ławrynian, Małgorzata Robak - Pabiańska, Aneta Kuźma i Ewa Myśler - Perlińska.

2016.12.06 Edukacja i sport
Zespół Szkół Technicznych promuje Powiat Turecki w Dublinie

W międzynarodowym seminarium kontaktowym w stolicy Irlandii - Dublinie uczestniczył, jako jeden z dwóch przedstawicieli polskich szkół technicznych, delegat ZST, kierownik kształcenia praktycznego - Daniel Kusz. Seminarium kontaktowe VET Connected - GET  Connected odbyło się w dniach 23-25.11.2016 w urokliwym XII w. zamku Clonatrf. W tym wydarzeniu uczestniczyło 60 przedstawicieli szkół i uczelni technicznych z 20 krajów europejskich (od Cypru po Islandię). Była to doskonała okazja do reprezentowania naszej małej ojczyzny i przybliżenia charakteru powiatu tureckiego oraz perspektyw jego rozwoju, w czym mają pomóc nowoczesne technologie. Spotkanie to ściśle związane z programem Erasmus+ miało na celu przygotowanie kolejnych praktyk w europejskich firmach dla uczniów ZST, a co za tym idzie dalszy rozwój kompetencji, w szczególności językowych, naukowo -technicznych oraz społecznych i kulturowych. Przygotowany przez pracowników ZST przy współpracy ze Starostwem Powiatowym film promocyjny oraz folder zrobiły ogromne wrażenie na potencjalnych partnerach szkoły oraz samego powiatu. Film promujący region i szkołę  zakończyło zdanie wypowiedziane przez dyrektor szkoły - Wiolettę Adamiak oraz Starostę Tureckiego Mariusza Seńko  - "Turek county is always on the way - Powiat turecki zawsze po drodze", co ma podkreślić otwartość regionu i szkoły na nowych partnerów.  Promocja powiatu w dziedzinie edukacji w szczególny sposób dotyczyła, poza oczywistą prezentacją kierunków kształcenia w ZST, również innych szkół z powiatu, czyli ZSR CKP Kaczki ze wskazaniem na kierunki rolnicze oraz odnawialne źródła energii oraz I Liceum Ogólnokształcącego jako kuźni talentów prawniczych, medycznych, naukowych i językowych.  Bogata oferta kierunków kształcenia, wyposażenie szkół, planowane inwestycje w pomoce dydaktyczne oraz formy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami skłoniły przedstawicieli instytucji i szkół - szczególnie z Czech, Niemiec,  Irlandii, Hiszpanii, Litwy oraz Chorwacji  do rozmów z przedstawicielem ZST na temat współpracy pracy organizacji wymian uczniowskich. Pobyt w  Dublinie był też okazją do poznania kultury innego kraju oraz, co ważne,  do rozmów z Polakami pracującymi na wyspie. Sama obecność przedstawiciela polskiej instytucji oświatowej, której celem jest rozwój kompetencji zawodowych oraz transfer umiejętności pozwalających przecież na pozostanie Polaków w kraju oraz pracę w dobrze płatnych gałęziach gospodarki, wywoływała wśród rodaków zaciekawienie. Okazuje się bowiem, że wbrew powszechnemu przekonaniu, wielu z nich planuje powrót do kraju, a co najistotniejsze, znalezienie pracy pozwalającej na godne życie. Troska powiatu i szkoły o wszechstronny rozwój ucznia zauważona za granicą, pozwala na utwierdzenie w przekonaniu, iż nowoczesna edukacja to właściwa droga do rozwoju również całego powiatu. Współpraca międzynarodowa to  mobilność uczniów i kadry pedagogicznej. To również atrakcyjność i skuteczność rozwoju kompetencji językowych, zawodowych i kulturowych uczniów, co nie pozostaje bez znaczenia przy podejmowaniu pracy i rozmów z lokalnymi pracodawcami.  

2016.12.02 Edukacja i sport
Marlena i Kinga z ZSR w Kaczkach Średnich w gronie wielkopolskich stypendystów

30 listopada 2016r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ponad 300 wyróżnionych uczniów z województwa wielkopolskiego otrzymało zasłużone nagrody i gratulacje ze strony gospodarzy uroczystości:  Wojewody Wielkopolskiego – pana Zbigniewa Hoffmana oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – pani Elżbiety Leszczyńskiej. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się też podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesu młodych ludzi.  Wśród najbardziej utalentowanej młodzieży naszego województwa znalazły się uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Srednich: Kinga Osiewicz (kl. IISOR) oraz Marlena Gruszczyńska (kl. III LOB), którym przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości swój talent zaprezentowały uczennice jednej ze szkół muzycznych w Poznaniu, wykonując utwór za pomocą skrzypiec i akordeonu.  Pani Kurator powiedziała, że nagrodzeni stypendiami biorą na siebie wielką odpowiedzialność, bo swoim zapałem do nauki mają zarażać innych w szkolnym środowisku. Ich energia i pracowitość powinny emanować na otoczenie. Kindze i Marlenie oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy, aby były przykładem dla wszystkich, którym nie udało się jeszcze uzyskać tak wysokich wyników w nauce. Dzięki ambicjom, pracowitości i wytrwałości można osiągnąć wymarzone cele. Czego wszystkim - uczniom i nauczycielom  życzymy!  

2016.12.02 Edukacja i sport
Zabawa andrzejkowa

W dniu 30 listopada 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Turku tradycyjne jak co rok odbyły się „Andrzejki” dla całej społeczności szkolnej. Uroczystość wypełniona była niespodziankami, magicznymi sztuczkami i tajemniczymi wróżbami. Dużą atrakcją był występ magika - pana Arkadiusza Wiatrowskiego, który wprowadził naszych uczniów w świat magii i czarów. Dzieci z wielkim zachwytem i zainteresowaniem przyglądały się czarom, które działy się naprawdę. Podczas pokazu na twarzach naszych uczniów pojawiał się uśmiech, radość i zachwyt. Wszyscy byli po prostu oczarowani i zaczarowani. Całą imprezę uświetniły ciekawe wróżby i przepowiednie. Dzieci losowały imiona swoich przyszłych małżonków, wybierały karteczki z kolorami, mówiące co ich czeka w przyszłym roku. Organizatorki spotkania: Wioletta Paruszewska Aneta Kubiak, Izabela Siepka zadbały o przepiękną dekorację sali, co sprawiło, że panował niezwykły klimat, a zabawa była wyśmienita.   Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom, piekarni „Muchlin” w Turku - pani Beaty Pazderskiej oraz pani Bożeny Braszak- Skoniecznej nasza zabawa miała charakter tajemniczości, magii i słodyczy za co serdecznie dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na następne Andrzejki.

2016.12.01 Edukacja i sport
Światowy Dzień Pluszowego Misia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku

W piątek, tj. 25 listopada 2016 roku już po raz piąty obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień Pluszowego Misia, w którym wzięli udział uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej. Uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej, która zmieniła się w bajkowy świat pełen pluszowych misiów. Prowadzące spotkanie powitały wszystkie dzieci i ich misie, dokonały krótkiej prezentacji przyniesionych pluszaków: małych, dużych, burych, kolorowych, milutkich, z kokardką, w kubraczku oraz przedstawiły krótką historię powstania pluszowego misia. Następnie przy „bajkowej” muzyce odbyła się zabawa ruchowa pt. „Niedźwiadek”. Wszyscy z uśmiechem na twarzy bawili się w niedźwiadki i naśladowali ruchy pokazywane przez nauczyciela. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia warsztatowe w dwóch grupach. Na przygotowanych wcześniej arkuszach brystolu narysowane zostały postacie różnych misiów i niedźwiadków, a zadaniem dzieci było jak najładniej i najciekawiej udekorować je dowolną techniką. Druga grupa miała za zadanie z pociętych elementów ułożyć postać misia. Dzieci aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, a po skończonej pracy zostały zaproszone na „małe co nieco” czyli degustację różnych rodzajów miodów. Na zakończenie wszyscy otrzymali „Pierniczkowe misie”, które ozdabiali cukrowymi dekoracjami. Efekty były zdumiewające. Zajęcia upłynęły w bardzo sympatycznej i radosnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich pluszowych przyjaciołach, może troszeczkę już zapomnianych oraz zgodnie stwierdzili, że świat bez pluszaków byłby bardzo ubogi. Czekamy już na kolejne spotkanie za rok. Uroczystość zorganizowały i przeprowadziły: Anna Lipińska, Anna Mikołajczyk i Karolina Piwowarska.

2016.12.01 Edukacja i sport
Drony zaatakowały ZST

W czwartek 1 grudnia 2016 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyła się prelekcja ph. "Jak drony zawładną światem", prowadzona przez przedstawicieli firmy Axidro Academy. Wykład dotyczył tzw. dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych. Prelegenci z Axidro Academy podzielili się z uczniami ZST w Turku wiedzą dotyczącą przepisów i bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz opowiedzieli o tym, jak gwałtownie rozwija się zastosowanie dronów w różnych branżach. Dodatkowo młodzież mogła dowiedzieć się w jakich gałęziach przemysłu i służbach można go wykorzystać.   Dla wszystkich potencjalnych użytkowników dronów szczególnie ważne były informacje o szkoleniach oraz procedurach prawnych regulujących ich użytkowanie. Po prelekcji odbył się pokaz działania kamery termowizyjnej, w którą wyposażony był dron.

2016.12.01 Edukacja i sport
Bo wróżby dziwną mają moc

Jest taki wieczór w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb. Taki niezwykły wieczór i niezwykła zabawa, której tematem były „Andrzejkowe czary inaczej” miał miejsce 28 listopada 2016 roku w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku.  Wieczór ten stał się wesołym spotkaniem towarzyskim i sportowym, dostarczającym wielu przeżyć i emocji, a przepowiednie, wróżby i czary potraktowano mniej serio i bardziej z przymrużeniem oka. Organizatorki spotkania, pani Mirosława Greber i pani Katarzyna Nitecka oraz członkowie MRB z Przewodniczącym Piotrem Kaczmarkiewiczem na czele, zaproponowali koleżankom i kolegom Andrzejkowy Turniej Sportowy Gry w Bilard oraz pokaz filmu pt. „Za jakie grzechy dobry Boże?”. Celem zabawy było nie tylko zapoznanie wychowanków z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z tym świętem czy stosowanie zasad faire - play podczas rywalizacji sportowej, ale również wyrabianie smaku estetycznego wychowanków i zastosowanie różnych form pracy wychowawczej. Nastrój świętowania i zabawy uświetniły ciasteczka z wróżbą dla każdego uczestnika imprezy oraz drzewko szczęścia, na którym każdy znalazł los przyszłości dla siebie. W sportowej rywalizacji andrzejkowego turnieju zwycięzcami zostali Mateusz Banasiak i Sebastian Czupryński, II miejsce zajęli Piotr Kaczmarkiewicz i Dominik Kowalski, a III miejsce wywalczyli Bartosz Pawluczyk i Łukasz Czyżo. Na zakończenie spotkania, pani wicedyrektor Izabela Piotrowska, panie wychowawczynie i wszystkie dziewczęta otrzymały gałązki wiśni, które włożone do wody powinny zakwitnąć do Bożego Narodzenia, a wtedy spełnią się wszystkie marzenia.