Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.05.31 Kultura i Turystyka Ważne!
„Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami” - finał konkursu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Starosta Turecki Dariusz Kałużny wspólnie z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Turku Edytą Michalak oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku Urszulą Szczęsną wręczał nagrody w konkursie „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami”   Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turkuz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.   Serdecznie gratulujemy laureatom: NAGRODA SPECJALNA – Alicja But I KATEGORIA – PRZEDSZKOLE LAUREACI Nikodem Janczak Barbara Szkudlarek Amelia Dobrychłop WYRÓŻNIENIA Jan Ławniczak Lena Markiewicz Amelia Łuczak WYRÓŻNIENIA DODATKOWE Seweryn Walczak Lena Dopieralska Julia Marciniak II KATEGORIA – KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ LAUREACI Antoni Dembowiecki Nadia Mikowska Franciszek Blechinger WYRÓŻNIENIA Martyna Jasiak Lena Bryl Franciszek Karwacki Jessica Sobczak WYRÓŻNIENIA DODATKOWE Natalia Nerczyńska Michał Majcherek Natalia Sęk

2023.05.31 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku, które odbyło się w dniu 30.05.2023 r.

W dniu 30.05.2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku powołanej Zarządzeniem Nr 20/2023 Starosty Tureckiego z dnia 09.05.2023 r. w kadencji 2023-2027. Na początku posiedzenia Pani Beata Bartczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku przedstawiła rolę i znaczenie Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy. Następnie członkowie Rady spośród swojego grona dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Pan Tomasz Wroniak – reprezentujący Konfederację Lewiatan oraz Wiceprzewodniczącego Rady Pana Witolda Jareckiego – reprezentującego Turecką Izbę Gospodarczą. W dalszej części obrad Rada procedowała pod kierunkiem Przewodniczącego Rady realizując przyjęty porządek obrad. Wydelegowano przedstawicieli Powiatowej Rady Rynku Pracy do Komisji Oceny Wniosków przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Następnie Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto Rada procedowała nad projektami uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób uprawnionych w 2023 r. oraz uchwały w sprawie zaopiniowania przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 2023 r. Przedmiotowe projekty uchwał Rada zaopiniowała pozytywnie. Powiatowa Rada Rynku Pracy procedowała również nad wnioskiem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w sprawie wyrażenie opinii dot. uruchomienia od roku szkolnego 2023/2024 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technika transportu drogowego. Na podstawie przedstawionego materiału, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie przedmiotowego kierunku kształcenia. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się także z założeniami projektu strategicznego w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników GK ZE PAK  „Droga do zatrudnienia po węglu” przewidzianego do dofinasowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W posiedzeniu na 11 osobowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku udział wzięło 11 członków Rady.  

2023.05.29 Kultura i Turystyka Ważne!
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

2023.05.29 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZST w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu SzkółTechnicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku.Szczegóły dot. konkursu w załączniku poniżej.

2023.05.27 Edukacja i sport Ważne!
Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom urzędów, jednostek samorządowych oraz Radnym pragniemy przekazać wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracę mającą wpływ na wprowadzaniepozytywnych zmian i stałą poprawę warunków życia Mieszkańców Powiatu Tureckiego. Życzymy Państwu wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć,satysfakcji z pełnionej służby,szczęścia oraz wszelkiej pomyślnościw życiu zawodowym i rodzinnym. Z wyrazami szacunku  PRZEWODNICZĄCY  RADYPOWIATU TURECKIEGO /-/ Piotr Szewczyński    STAROSTA TURECKI /-/ Dariusz Kałużny

2023.05.26 Kultura i Turystyka Ważne!
Rodzicielstwo zastępcze - dar serca i najpiękniejsza misja

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE DAR SERCA I NAJPIĘKNIEJSZA MISJA Wiele osób zastanawia się czym jest rodzina zastępcza - to ludzie o wielkich sercach, którzy ją tworzą. Jest to forma czasowej opieki nad dziećmi, które z powodu kryzysu w rodzinie biologicznej muszą przebywać poza domem, do czasu uregulowania sytuacji rodzinnej. Opiekę tę rodzina zastępcza sprawuje do momentu, w którym dziecko wróci do rodziny biologicznej, zostanie adoptowane bądź się usamodzielni.                                               Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko i ofiarować mu swą miłość i troskę. Patrzeć, jak dziecko wzrasta i rozkwita, nabywa nowych umiejętności. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.                                                                                                          Już niebawem 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Jednak przede wszystkim ma uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy.                                                                                                       Z danych PCPR wynika, że w Powiecie Tureckim na miesiąc kwiecień bieżącego roku działa 58 rodzin zastępczych, w których przebywa 93 dzieci. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podejmujemy szereg działań promocyjnych, a także podkreślających rangę rodzicielstwa zastępczego. Szukamy różnych pomysłów, by promować rodzicielstwo zastępcze i pozyskiwać nowych kandydatów. Bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach, organizujemy otwarte spotkania.                                                                                                      Cykl działań związanych z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęliśmy 21 maja na Wielkopolskiej Biesiadzie, czyli Majówce Powiatowej, gdzie zapraszaliśmy społeczność lokalną do naszego stanowiska promocyjnego, aby rozmawiać, promować i rozpowszechniać ulotki oraz gadżety. Dodatkowo w jednostkach Powiatu Tureckiego upowszechniliśmy nasze plakaty promocyjne. W kwietniu ogłosiliśmy konkurs plastyczny wraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Turku dla przedszkoli i uczniów klas I-III pt. „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami. Rozdanie nagród odbędzie się 30 maja o godzinie 12.00 w siedzibie Biblioteki. Z niecierpliwością czekamy również na Rajd Pieszo – Rowery pt. „Piecza zastępcza w przyjaźni z naturą” we współpracy z Nadleśnictwem Turek, który poprzez integrację zakończy cykl spotkań związanych  z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępcza. Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom odbudować teraźniejszość i stworzyć lepszą przyszłość obdarowując je ciepłem domowego ogniska zachęcamy do umówienia się na spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 63 289 24 06 lub poprzez e - mail: sekretariat@pcpr.turek.pl

2023.05.25 Edukacja i sport Ważne!
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki

Dzień Matki jest szczególną okazją, aby w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego przekazać wszystkim Mamom – Mieszkankom Powiatu Tureckiego, wyrazy wdzięczności za Ich miłość, trud wychowywania, cierpliwość i wyrozumiałość oraz z złożyć z serca płynące życzenia zdrowia, szczęścia i nieustających powodów do radości. Z wyrazami szacunku   Starosta Turecki Dariusz Kałużny Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński  

2023.05.25 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Światowy Dzień bez Tytoniu 2023

Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bezTytoniu w 1987 r., aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniową oraz możliwośćuniknięcia zgonów i chorób, które ona powoduje. Co roku obchody tego święta mają na celuinformowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu,praktykach biznesowych firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową oraz o tym, co ludzie na całym świecie mogą zrobić, aby domagać się prawa do zdrowia i życia swojego oraz przyszłych pokoleń.Hasło na 2023 rok – Uprawiaj żywność, nie tytońUprawa tytoniu szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu rolników i zdrowiu planety. Przemysłtytoniowy blokuje próby zastąpienia uprawy tytoniu innymi uprawami, przyczyniając się do światowego kryzysu żywnościowego.Kampania prowadzona przez WHO z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu zachęca rządy do zaprzestania dopłat do upraw tytoniu i wykorzystania zgromadzonych w ten sposóboszczędności do wspierania rolników w przejściu na bardziej zrównoważone uprawy, którepoprawiają bezpieczeństwo żywieniowe ludności.Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu zagrożenia brakiemżywności, wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności. Kraje uprawiające tytoń często borykają się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wynikającymi z niekorzystnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych uprawy tytoniu. W wielu przypadkach waluty obce uzyskane z eksportu tytoniu są wykorzystywane do importu żywności. Uprawa tytoniupowoduje zły stan zdrowia rolników i pracowników rolnych oraz nieodwracalną utratęcennych zasobów środowiska, takich jak źródła wody, lasy, rośliny i gatunki zwierząt.Gdzie i jak uprawia się i suszy tytoń?• Tytoń jest uprawiany w ponad 124 krajach jako uprawa dochodowa, wykorzystującok. 3,2 miliona hektarów żyznej ziemi.• Trzech największych producentów liści tytoniu (Chiny, Brazylia i Indie, w kolejnościprodukcji) odpowiada za ponad 60% światowej produkcji. Ponieważ przepisy zaostrzają się w krajach o średnich i wysokich dochodach, firmy tytoniowe corazczęściej przenoszą się do krajów afrykańskich, aby zwiększyć skalę produkcji tytoniu.W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi zdrowiu rolników i ich rodzin?• Choroba zielonego tytoniu. Aż 1 na 4 plantatorów tytoniu jest dotknięty chorobązielonego tytoniu, zatruciem nikotyną. Choroba jest powodowana przez nikotynęwchłanianą przez skórę podczas dotykania liści tytoniu. Objawy obejmują nudności,wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększone pocenie się, dreszcze, ból brzucha,biegunkę, osłabienie, duszność i inne.• Narażenie na ciężkie chemikalia i nikotynę. Rolnicy uprawiający tytoń są codziennienarażeni na kontakt z pyłem tytoniowym i chemicznymi pestycydami. Rolnikuprawiający tytoń, który sadzi, uprawia i zbiera tytoń, może wchłonąć nikotynęodpowiadającą 50 papierosom dziennie. Ponadto hodowcy tytoniu często przenosząszkodliwe substancje do domu na swoich ciałach, ubraniach lub butach, co prowadzido wtórnego narażenia ich rodzin, zwłaszcza dzieci.• Przewlekłe choroby płuc. Hodowcy tytoniu wdychają również duże ilości dymutytoniowego podczas procesu peklowania, co zwiększa ryzyko przewlekłych choróbpłuc i innych problemów zdrowotnych.• Szczególnie narażone populacje. Kobiety i dzieci są często głównymi pracownikamizatrudnionymi przy produkcji tytoniu i dlatego są bardziej narażeni na zagrożeniazdrowotne związane z kontaktem z zielonymi liśćmi tytoniu i ciężkimi chemikaliami,a także narażeniem na dym tytoniowy podczas procesu peklowania. Szczególnienarażone są dzieci, ze względu na niską masę ciała w stosunku do proporcji nikotynywchłanianej przez ich skórę. Kobiety w ciąży są bardziej narażone na poronienie.Osoby skręcające ręcznie papierosy, zwłaszcza kobiety i dzieci, są narażone na pyłtytoniowy, który wdychają podczas przechowywania tytoniu w domu i jego skręcania,co powoduje choroby układu oddechowego i inne problemy zdrowotne.W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi środowisku?• Intensywne stosowanie pestycydów. Uprawa tytoniu wymaga dużych zasobówi stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych, które przyczyniają się dodegradacji gleby. Te chemikalia przedostają się do środowiska wodnego,zanieczyszczając jeziora, rzeki i wodę pitną. Grunty wykorzystywane pod uprawę tytoniu mają wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jakżywność, ponieważ tytoń zmniejsza żyzność gleby.• Wylesianie. Uprawa tytoniu odpowiada za około 5% całkowitego wylesiania,dodatkowo przyczyniając się do emisji CO2 i zmian klimatycznych. Aby zrobićmiejsce pod uprawę tytoniu, należy wyciąć drzewa i wykarczować ziemię. Dowyprodukowania 300 papierosów potrzeba mniej więcej jednego drzewa. Prowadzi todo pustynnienia i głodu, ponieważ w niektórych regionach brakuje żyznych gruntówpod uprawę żywności. Każdego roku oczyszcza się około 200 000 hektarów (ha)gruntów pod uprawę tytoniu i peklowanie, co odpowiada prawie połowie powierzchniRepubliki Zielonego Przylądka (403 000 ha).• Utrata różnorodności biologicznej. Uprawa tytoniu przyczynia się do fragmentacjisiedlisk, co może osłabiać ekosystemy i przyczyniać się do utraty różnorodnościbiologicznej. Jest to również związane z degradacją gruntów lub pustynnieniem wpostaci erozji gleby, zmniejszonej żyzności i produktywności gleby oraz zakłóceniemcykli wodnych. Wymywanie chemikaliów do pobliskich źródeł wody zabija rybyi wpływa na ludzi i zwierzęta, w tym bydło, które mają dostęp do tych wód.W jaki sposób uprawa tytoniu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i żywieniu?• Niedobór gruntów dobrej jakości. Wysokiej jakości grunty są coraz częściejwykorzystywane do uprawy tytoniu w krajach o niskich i średnich dochodach,zmniejszając ilość gruntów, które można by wykorzystać pod uprawy w celuwyżywienia ludzi.• Ograniczony wybór alternatywnych upraw ze względu na brak rządowego wsparcia narzecz odejścia od uprawy tytoniu.• Degradacja gleby. Tytoń jako roślina i chemikalia wymagane do jej uprawy degradująglebę, a uprawa międzyplonowa – praktyka uprawy dwóch lub więcej upraw wbliskim sąsiedztwie – jest wyzwaniem, ponieważ gleba jest pozbawiona niezbędnychskładników odżywczych dla produktywnego rolnictwa.• Intensywność upraw. Tytoń to uprawa pracochłonna, której dojrzewanie zajmuje do9 miesięcy, co utrudnia drobnym rolnikom uprawę roślin spożywczych w ciągu tegosamego roku. Jak uprawa tytoniu wpływa na dochody gospodarstw domowych rolników?• Dług. Uprawa tytoniu wymaga dostępu do materiałów i usług, takich jak nasionai nawozy na początku sezonu. Przemysł tytoniowy wypłaca zaliczki na te koszty, które sąnastępnie odejmowane od ich płatności na koniec sezonu. W wyniku tego procesu rolnicypopadają w zależność i zadłużenie wobec międzynarodowych firm tytoniowych lubpośredników handlowych.• Zaniżanie klasyfikacji i zaniżanie cen liści tytoniu. Drobni rolnicy w krajach o niskichi średnich dochodach uprawiają tytoń na podstawie umów prawnych z dużymimiędzynarodowymi firmami, w których ceny i klasy (lub jakość) tytoniu są określaneprzez kupującego, pozostawiając rolnikom niewiele miejsca na negocjacje.Międzynarodowe firmy tytoniowe obniżają swoje koszty poprzez zaniżanie klasyfikacjiliści tytoniu od rolników. Wykonawcy określają również koszty nakładów, którenieuchronnie są zawyżone, co jeszcze bardziej szkodzi rolnikom.• Intensywność pracy. Uprawa tytoniu jest pracochłonna, wymaga od rolników i ich rodzinspędzania większości dnia na pielęgnacji roślin. Drobni rolnicy uprawiający tytońzarabiają bardzo mało, biorąc pod uwagę wysiłek włożony w pracę. Badania pokazują,że uwzględniając wszystkie dni przepracowane przez każdego członka gospodarstwadomowego, uprawa tytoniu jest mniej opłacalna niż inne uprawy i byłaby bardziejwartościowa przy uprawie innych roślin.• Koszt nakładów. Koszty nasion, nawozów, drewna opałowego oraz dzierżawy lubzakupu ziemi są drogie i często nie są uwzględniane przy ocenie opłacalności uprawytytoniu.• Koszty opieki zdrowotnej. Uprawa tytoniu powoduje problemy zdrowotne rolników,charakterystyczne dla uprawy tytoniu, takie jak choroba zielonego tytoniu, zwiększającogólne koszty opieki zdrowotnej w gospodarstwie domowym.W jaki sposób przemysł tytoniowy utrudnia rolnikom przejście na alternatywneuprawy?• Uwięzienie rolników w pętli zadłużenia. Przemysł tytoniowy uzależnia rolników,oferując im np. pożyczki lub materiały potrzebne do uprawy tytoniu (nasiona i środkiagrochemiczne). Często na podstawie ustaleń umownych z przemysłem tytoniowymrolnicy wpadają w błędne koło zadłużenia, nie mogąc uzyskać uczciwej ceny za swójprodukt. Firmy tytoniowe wykorzystują sytuację braku kredytów dostępnych dlaobszarów wiejskich.W jaki sposób przemysł tytoniowy próbuje ukryć swoje oszukańcze taktyki związanez uprawą tytoniu?• Wybielając swoje taktyki. Firma Philip Morris International (PMI) uruchomiła w 2022 r.program zerowego wylesiania i konwersji ekosystemów naturalnych w celu ochronysiedlisk przyrodniczych, w szczególności obszarów bioróżnorodności o znaczeniuglobalnym i obszarów chronionych. Tymczasem tytoń odpowiada za około5% całkowitego wylesiania.• Systemy odpowiedzialności korporacyjnej. Przemysł tytoniowy utworzył kilkaorganizacji i programów, których celem jest wspieranie środków do życia społecznościuprawiających tytoń poprzez metody i programy dywersyfikacji upraw mające na celupoprawę standardów życia rolników. Wprowadzenie nowych upraw przy jednoczesnymkontynuowaniu uprawy tytoniu nie eliminuje ryzyka związanego z uprawą tytoniu.Wysiłki te odwracają uwagę opinii publicznej od rzeczywistych kosztów uprawy tytoniu,takich jak skutki zdrowotne, degradacja środowiska i ubóstwo.• Udawanie, że chroni się dzieci, jednocześnie podtrzymując pracę dzieci. Szacuje się, żena całym świecie 1,3 miliona dzieci uczestniczy pracuje przy uprawie tytoniu. Dzieci zbiednych gospodarstw domowych opuszczają szkołę, aby uczestniczyć przy uprawietytoniu w swoich rodzinach i zwiększać dochody. Zadania te często obejmują mieszaniei stosowanie pestycydów, ręczne zbieranie liści tytoniu i przywiązywanie ich do suchychpatyków oraz sortowanie i klasyfikowanie suszu tytoniowego, narażając dzieci zarównona szkodliwe chemikalia, jak i nikotynę. Niemniej jednak przemysł tytoniowy stwarzafałszywe wrażenie, że walczy z pracą dzieci, podejmując tak zwane inicjatywy społecznejodpowiedzialności biznesu (CSR) i samodzielnie zgłaszając swoje inicjatywy przeciwkopracy dzieci, które w dużej mierze opierają się na eliminacji pracy dzieci przy uprawietytoniu (ECLT ) Fundacja, której członkami zarządu są przedstawiciele m.in. JapanTobacco International (JTI), Imperial Brands i British American Tobacco (BAT).• Lobbowanie z decydentami. Przemysł tytoniowy przeciwdziała kontroli wyrobówtytoniowych, w tym podwyżkom podatków od wyrobów tytoniowych, rzekomo chroniąctrudną sytuację pracowników w rolnictwie tytoniowym i zapobiegając kryzysowi materiał: PSSE Turek     

2023.05.23 Kultura i Turystyka Ważne!
Meritis pro Familia dla PCPR w Turku

Dziś podczas uroczystej gali Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wręczyła Odznakę Honorową Meritis pro Familia dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Nagrodę z rąk minister przyjęła Dyrektor PCPR w Turku Edyta Michalak. W uroczystej gali udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik Wiceminister Barbara Socha, Starosta Dariusz Kałużny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak oraz Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej Sylwia Kucharska.   Odznaczenie zostało przyznane za całokształt działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Jest to przejaw tego ze wieloletnia praca na rzecz rodzin z terenu naszego powiatu była realizowana wzorowo. Centrum wykonuje w sposób wzorcowy, nieprzerwanie od 23 lat zadania statutowe na rzecz rodziny. Podstawowym celem działalności Centrum jest udzielanie wsparcia o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnością.

2023.05.23 Wydarzenia Ważne!
Podziękowania organizatorów za wsparcie Majówki Powiatu Tureckiego 2023

Podziękowania dla partnerów wydarzenia: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oddziału Terenowego w Poznaniu. Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz Biura Powiatowego w Turku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddziału regionalnego w Poznaniu oraz Placówki terenowej w Turku  Podziękowania dla jednostek Powiatu Tureckiego: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Podziękowania dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Podziękowania za wsparcie dla partnerów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich: Marki Kubota oraz firmy POLSAD Ambro Logistics z Grupy Ambro Grupy BOSCH Podziękowania za wsparcie wydarzenia dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Kubacki z Malanowa Mleczarni Turek Spółki McKeen-Beef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Klubu Strzeleckiego RCS Panaszew Stowarzyszeniu "Dajmy Szansę" Parafialnemu Zespołowi Caritas Kaczki Średnie Podziękowania  za pomoc w przygotowaniu Majówki dla Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek,   Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz  szpitala w Turku. Za udział dla wszystkich Pań z KGW Wielkopolska Biesiada czyli Majówka Powiatu Tureckiego z Wystawą Rolno-Ogrodniczą oraz Piknik z Produktem Polskim - Powiatowy etap VIII edycji Bitwy Regionów został objęty Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.