Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.12.30 Wydarzenia Ważne!
Budżet na 2023 rok uchwalony - inwestycje w przyszłość powiatu

Podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu Tureckiego w czwartek 29 grudnia radni uchwalili budżet na 2023 rok. Inwestycje z uwzględnieniem dofinansowań z rządowych programów zaplanowano w kwocie 32.141 241,48Zł nie licząc kolejnych możliwych do pozyskania w przyszłym roku dofinansowań. Obecny na sesji rady Wiceminister i Poseł Ryszard Bartosik podkreślił rozmach już prowadzonych i tych zaplanowanych w powiecie inwestycji, a także wielu inwestycji możliwych do realizacji dzięki środkom rządowym w gminach z naszego terenu.  Starosta Turecki Dariusz Kałużny dziękował Wydziałowi Finansów za skonstruowanie budżetu, a także wszystkim radnym, członkom zarządu oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za możliwość realizacji bardzo ambitnego planu na rzecz rozwoju naszego powiatu. Starosta podkreślił, że na zaplanowane zadania nie można patrzyć tylko jak na koszty i wydatki. To realizacja dalekosiężnego planu inwestycji w przyszłość powiatu, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz edukację i rozwój młodzieży. Najważniejsze zaplanowane w przyszłym roku inwestycje to: -rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P - ulicy Poduchowne w Turku - rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek - rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -  budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna - przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny   - rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń - opracowanie dokumentacji projektowej -  przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków -Tarnowa - Władysławów - opracowanie dokumentacji projektowej - Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -  modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  - zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku - budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

2022.12.30 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2022.12.28 Komunikaty Ważne!
Burmistrz Turku nie potrafi zorganizować „Sylwestra na Rynku”

  30 listopada bieżącego roku wpłynął wniosek złożony przez jednostkę organizacyjną Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika o zorganizowanie imprezy pn. „Powitanie Nowego Roku 2023” zaplanowaną na sobotę 31 grudnia na Placu Wojska Polskiego w Turku.      Zgodnie z opinią Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu uzyskaną przez Starostę Tureckiego organizator nie dopełnił wymogów określonych w ustawie – „Prawo o ruchu drogowym” i przewidzianych dla tego typu wydarzeń. Projekt organizacji ruchu wyżej wymienionej imprezy noworocznej nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa i zasad organizacji ruchu przewidzianych dla tego typu wydarzeń. Tym samym odmówiono wykorzystania dróg w sposób szczególny w celu przeprowadzenia tej imprezy w Turku. W załączniku poniżej opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.      W skrócie: nie można wpuścić uczestników imprezy sylwestrowej i jednocześnie utrzymać ruch pojazdów na wschodniej, południowej i zachodniej części Placu Wojska Polskiego, gdyż stwarza to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczestników imprezy.      Jest świadomą manipulacją i nieprawdą, jak oświadcza organizator wydarzenia, że w poprzednich latach wniosek o przeprowadzenie imprez na rynku, dopuszczał ruch kołowy pojazdów. W ubiegłym roku w trakcie trwania imprezy sylwestrowej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa potwierdzonymi przez Komendanta Policji, Plac Wojska Polskiego został całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Dowodem na to są załączone do wniosku przez organziatora projekty organizacji ruchu.            To nie tylko przepisy, ale także zdrowy rozsądek podpowiada, że poruszanie się pojazdów na rynku w trakcie gorączki sylwestrowej nocy stwarza duże zagrożenie dla mieszkańców podczas trwania imprezy.    

2022.12.28 Kultura i Turystyka Ważne!
Konkursy i wsparcie zewnętrzne dla NGO w 2023 roku

Informujemy, że trwa nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku w dziedzinie: - kultury fizycznej, - kultury, - turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert:  9 stycznia 2023 roku. Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umww.pl  w zakładce Otwarte Konkursy Ofert.  

2022.12.28 Edukacja i sport Ważne!
Poznaj Polskę - podsumowanie jesiennej edycji

W ramach kolejnej edycji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 158.840,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Turecki mieli możliwość odwiedzić punkty edukacyjne określone przez Ministra jako priorytetowe obszary edukacyjne. W ramach programu zrealizowane zostały wycieczki szkolne: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku: 26-28 październik 2022 r.: Trójmiasto, Malborkhttps://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/1082-poznaj-polske-wycieczka-do-trojmiasta-i-malborka 26-28 październik 2022 r.: Wałbrzych, Bolków, Świdnicahttps://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/1065-wycieczka-klas-1g-i-2d 21-23 listopad 2022 r.: Sandomierz i okolicehttps://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/1086-gory-swietokrzyskie-ujazd-sandomierz Zespół Placówek Edukacyjnych w Turku 9-11 grudzień 2022 r.: Świdnica, Karpacz, Kowary, Bolkówhttp://zpew-turek.pl/wordpress/?p=65014 Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 18-19 październik 2022 r.: Trójmiastohttps://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/1999-podroz-do-trojmiasta 8-10 listopad 2022 r.: Zakopane, Krakówhttps://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/1992-poznajemy-polske 14-16 listopad 2022 r.: Zakopane, Krakówhttps://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2009-poznaj-polske-zakopane-jura-krakowsko-czestochowska Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 24-26 październik 2022 r.: Wałbrzych, Wrocławhttps://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/1983-poznaj-polske-kudowa 15-17 listopad 2022 r.: Tykocin, Białystok, Białowieżahttps://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2006-poznajemy-polske-podlasie 25 listopad 2022 r.: Wrocławhttps://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2011-poznaj-polske-wroclaw Technikum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 26 październik 2022 r.: Wałbrzychhttps://zsrkaczki.edu.pl/2022/10/28/zamkowe-zakatki-dolnego-slaska/ 8-10 listopad 2022 r.: Kraków, Wieliczka, Zakopanehttps://zsrkaczki.edu.pl/2022/11/30/poznaj-polske-wieliczka-krakow-zakopane/ 23 listopad 2022 r.: Toruńhttps://zsrkaczki.edu.pl/2022/11/28/poznaj-polske-torun/

2022.12.22 Komunikaty Ważne!
Komunikat Starosty Tureckiego po decyzji Wojewody Wielkopolskiego

Po wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej ciepłowni geotermalnej w Turku trwa postępowanie administracyjne. W toku postępowania zostaną uwzględnione uwagi przedstawione przez Wojewodę Wielkopolskiego, w tym uwagi dotyczące uzupełnień w dokumentacji leżących po stronie  inwestora. Starosta Turecki nie zajmuje stanowiska w przedmiotowej sprawie w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego. Stanowisko Starosty Tureckiego zostanie ewentualnie przedstawione po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji administracyjnej.

2022.12.21 Edukacja i sport Ważne!
Święto Sportu w Powiecie Tureckim

Choć uprawiają różne dyscypliny sportu - wiele ich łączy. Są przede wszystkim utalentowani, ciężko trenują i bezkompromisowo podążają na sam szczyt. Młodzi sportowcy z terenu naszego powiatu mieli swe święto 20.12.2022 r. i zostali nagrodzeni podczas uroczystej „Gali Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2021/2022” w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Uroczystość ta ma już swą długoletnią historię i od wielu lat jest wspaniałą okazją, by promować i nagradzać najlepszych młodych sportowców, mówić o ich osiągnięciach, krzewić ideę sportowej rywalizacji szkół, doceniać starania kadry trenerskiej oraz szerzyć ideę sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej naszego powiatu. Na uwagę zasługuje podkreślenie ogromnej pomocy finansowej z budżetu państwa w obecnej kadencji Rady Powiatu Tureckiego na rozwój infrastruktury sportowej w naszym powiecie, o czym mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny, dziękując Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik za pomoc w pozyskaniu środków na realizację powiatowych inwestycji. Nagrody i statuetki dla najlepszych sportowców wręczał organizator uroczystości Starosta Dariusz Kałużny wraz z Ministrem Ryszardem Bartosikiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Piotrem Szewczyńskim oraz Przewodniczącym Komisji Sportu Andrzejem Sochackim. Uroczystość poprowadził Koordynator ds. Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Tureckiego Mariusz Wachowicz. W wydarzeniu wzięli udział także dyrektorzy szkół, nauczyciele i trenerzy z terenu powiatu tureckiego, kierownicy jednostek oświatowych, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Tureckiego. Do współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 34 szkół w trzech kategoriach: • Igrzyska Dzieci – 14 szkoły podstawowe • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 17 szkół podstawowych • Licealiada – 3 szkoły ponadpodstawowe Na współzawodnictwo złożyło się ponad 110 imprez, w ramach których odnotowano 1930 osobostartów • Igrzyska Dzieci to 36 imprez na wszystkich szczeblach, w których było 580 osobostartów zawodników z naszego powiatu • W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, których zabezpieczało wyjazd lub było organizatorem Starostwo Powiatowe w Turku przeprowadzonych zostało 38 imprez, w których udział wzięło 820 osobostartów zawodników/uczniów. • Starostwo Powiatowe w Turku zabezpieczyło udział reprezentacjom ze szkół ponadpodstawowe (Licealiada) w 36 imprezach o randze powiatowej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej dla 530 osobostartów uczestników. Liczny udział oraz wysoki poziom sportowy zawodników będących uczniami szkół biorących udział w minionej edycji współzawodnictwa spowodowały zdobycie czwartego miejsca Powiatu Tureckiego we Współzawodnictwie Sportowym Województwa Wielkopolskiego. Wyniki z poszczególnych klasyfikacji prezentują się następująco. KLASYFIKACJA IGRZYSK DZIECI wg zdobytych punktów z podziałem na „MAŁE ” (do 201 uczniów) rok szkolny 2021/2020: I miejsce SP SARBICE II miejsce SP GALEW III miejsce SP KOŹMIN KLASYFIKACJA IGRZYSK DZIECI wg zdobytych punktów z podziałem na „DUŻE” (powyżej 202 uczniów) rok szkolny 2018/2019: I miejsce: ZP PRZYKONA II miejsce: ZS-P SŁODKÓW III miejsce SP MALANÓW KLASYFIKACJA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ wg zdobytych punktów z podziałem na „MAŁE ” (do 117 uczniów) rok szkolny 2021/2022 I miejsce ZS-P PIEKARY II miejsce SP KOŹMIN III miejsce SP MIŁACZEW KLASYFIKACJA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ wg zdobytych punktów z podziałem na „DUŻE” (powyżej 118 uczniów) rok szkolny 2021/2022 I miejsce SP PRZYKONA II miejsce SP MALANÓW III miejsce SP DOBRA W kategorii współzawodnictwa szkół ponadpodstawowych – Licealiada - OGÓLNA KLASYFIKACJA LICEALIADY wg zdobytych punktów w roku szkolnym 2021/2022: I miejsce I LO w Turku II miejsce ZST w Turku III miejsce ZSR CKP w Kaczkach Średnich KLASYFIKACJA GMIN wg zdobytych punktów w roku szkolnym 2021/2022: I miejsce GMINA PRZYKONA II miejsce GMINA MALANÓW III miejsce GMINA TUREK Nagrody na osiągnięcia drużynowe reprezentantów szkół Powiatu Tureckiego wręczono uczniom i uczennicom: - SP w Sarbicach (Mistrzom Wielkopolski i Wicemistrzyniom Wielkopolski w kategorii Igrzyska Dzieci w Drużynowym Badmintonie i Liceum Ogólnokształcącego w Turku (Wicemistrzom Wielkopolski w Futsalu) oraz uczennicom Szkoły Podstawowej w Brudzewie brązowym medalistkom Mistrzostw Wielkopolski w Unihokeju). Należy zauważyć, że wyniki Powiatu Tureckiego we współzawodnictwie sportowym to składowa zaangażowania i udziału wszystkich zawodników. Choć nie każdemu udało się znaleźć na podium to doceniamy ich ciężką pracę i chęć podjęcia wyzwania. Wierzymy, że o młodych, ambitnych sportowcach z naszego powiatu będzie głośno na arenie międzynarodowej bo jak podaje sportowiec Rafał Sonik - „Marzenia są dla tych, którzy zostają w domu. Wyzwania są dla tych, którzy ruszają w drogę. W sporcie tak jak w życiu, bez zaangażowania nie ma sukcesu”.

2022.12.19 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Energia ze słońca w Powiecie Tureckim teraz także dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

     Transformacja Energetyczna na terenie powiatu tureckiego to nie tylko rozwój wielkich farm fotowoltaicznych czy wiatrowych w gminach pokopalnianych. Powiat    Turecki sprzyja także inwestycjom w odnawialne źródła energii w jednostkach użyteczności publicznej. W czwartek 15 grudnia Starosta Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski wspólnie z Dyrektor DPS w Skęczniewie Sylwią Tereszkiewicz wizytowali właśnie ukończoną instalację fotowoltaiczną ulokowaną na terenie przy Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.      Instalacja fotowoltaiczna PV 1 o mocy 49,9 kW już niebawem po przyłączeniu z pewnością znacząco obniży koszty za zużycie energii w jednostce. A potrzeby energetyczne tego największego w Wielkopolsce DPSu w jednym obiekcie są olbrzymie. Spore zapotrzebowanie domu zamieszkałego przez ponad 200 mieszkańców generują m.in. pompy wody, duża kuchnia, pralnia, kotłownia czy  windy. Już wcześniej została wykonana dokumentacja projektowa dla 3 instalacji o łącznej mocy prawie 150 kW.  Całkowity koszt  budowy pierwszego etapu PV1 instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie został sfinansowany z budżetu Powiatu Tureckiego i wyniósł 376.743,03 zł. W ramach zadania poza wykonaniem stelaży, montażem paneli fotowoltaicznych i falownika, wykonano całą niezbędną infrastrukturę przesyłową, która pozwoli obniżyć koszty wykonania kolejnych dwóch instalacji, każdej o mocy prawie 50 kW.  Wykonawcą instalacji była firma Mariusza Łukaszewskiego „Pomoc Elektryczna – Usługi dla Firm i Ludności z Turkowic.      Wykonanie jeszcze dwóch podobnych instalacji pozwoli na pokrycie większości obecnego zużycia energii. Trzeba podkreślić, że w budynkach mieszkalnych już w poprzednich latach przeprowadzona została pełna termomodernizacja.      Starosta Dariusz Kałużny jest przekonany, że instalacje w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich i w DPS w Skęczniewie to dopiero początek inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej i fotowoltaikę w jednostkach Powiatu Tureckiego. Na takie projekty Powiat Turecki planuje pozyskiwać środki zewnętrzne.

2022.12.16 Edukacja i sport Ważne!
Trzydniowa wycieczka do Karpacza w dniach 9-11 grudnia 2022

W dniach 9-11 grudnia 2022r. grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wyjechała na trzydniową wycieczkę do Karpacza. Wycieczka została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki: „Poznaj Polskę”. W czasie wycieczki nasi wychowankowie zwiedzili punkty edukacyjne wskazane w projekcie między innymi: Katedrę św. Stanisława i św. Wacława oraz Kościół Pokoju w Świdnicy - największą drewnianą barokową świątynię w Europie. W Karpaczu mieli okazję zwiedzić Muzeum Sportu i Turystyki oraz dostarczające wielu wrażeń Muzeum Tajemnic Karkonoskich. Jedną z ciekawszych atrakcji był pobyt w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, gdzie uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć ciekawe budowle wykonane współczesnymi metodami technicznymi w miniaturze. Były to między innymi: Pałac w Karpnikach, kościół Łaski w Jeleniej Górze, Świątynia Wang, wieża rycerska w Siedlęcinie, Dom Śląski i wiele innych. W ostatnim dniu wycieczki nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić wzniesioną na wzgórzu średniowieczną gotycką twierdzę - Muzeum Zamek Bolków - jeden z największych zamków na Dolnym Śląsku. Dodatkową atrakcją był pobyt z licznymi atrakcjami w Miasteczku Western City - Mieście Prawdziwych Kowbojów w Ściegnach, gdzie uczestnicy wycieczki przenosząc się w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota  brali udział w różnego rodzaju konkurencjach takich jak: rzut do celu nożem, włócznią, kowbojskim lassem, strzelali z wiatrówek: westernowych koltów, rewolwerów, winchesterów. Przeszli też krótki kurs jazdy konnej. Odbyła się też krótka wycieczka do Skalnego Miasta Adrspach w Czechach - jednej z największych atrakcji przyrodniczych Czech, które magnetyzuje swoim czarem, a monumentalne skalne formacje o fantazyjnych kształtach, kaniony i labirynty skalnych wież oraz piękne wodospady i oszałamiająca przyroda zapierają dech w piersiach. Grupie podczas tej wyprawy towarzyszył Przewodnik Sudecki Jarosław Szczyżowski. W ostatnim dniu wszyscy mieli okazję zrelaksować się i zregenerować siły w czasie pobytu na Termach Cieplickich w Jeleniej Górze. Organizatorami wycieczki do Karpacza były: Katarzyna Wielkopolan, Iwona Andrzejak i Małgorzata Wawrzyniuk.

2022.12.16 Kultura i Turystyka Ważne!
,,Wieczór życzeń i kolęd"w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas przeżywany w gronie najbliższych nam osób. W sposób szczególny dostrzegamy wtedy, jak bardzo jest nam potrzebna bliskość drugiego człowieka. W związku ze zbliżającymi się świętami 14 grudnia 2022 roku w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku miał miejsce niezwykły ,,Wieczór życzeń i kolęd", na którym obecna była dyrekcja, wychowankowie, nauczyciele oraz pracownicy placówki. Swoją obecnością zaszczycili nas również znamienici goście: Pani Eugenia Paterkiewicz- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tureckiego,  Pani Zofia Gruszczyńska - członek Zarządu Powiatu Tureckiego oraz Pan Franciszek Pyziak - zastępca Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Turku.  Uroczystość rozpoczęła Pani Izabela Piotrowska - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, która powitała wszystkich przybyłych gości, złożyła życzenia świąteczno – noworoczne i podziękowała organizatorom tego świątecznego spotkania. Głos zabrała również Pani Eugenia Paterkiewicz, która życzyła wszystkim radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w realizacji planów w nadchodzącym Nowym Roku 2023. Łącznie z życzeniami Pani Paterkiewicz przekazała dyrektorowi Zespołu słodycze dla wszystkich wychowanków placówki.             Jak zawsze, na ręce Pani Dyrektor Izabeli Piotrowskiej harcerze naszego Ośrodka przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, którego tegoroczne hasło brzmiało : „Światło dla Ciebie”. Kolejno, nastąpił czas symbolicznego podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń. Na zakończenie wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Bursy Szkolnej wystąpili w  przepięknym bożonarodzeniowym przestawieniu. Ten grudniowy, magiczny dzień  na długo pozostanie w naszej pamięci. Organizatorami uroczystości byli: Izabela Piotrowska, Dagmara Dróżdż, Mariusz Dróżdż, Karolina Pietrzak, Mirosława Greber, Katarzyna Nitecka, Małgorzata Papierkowska, Beata Sielecka, Iwona Choinka. Współorganizatorami uroczystości byli: Agnieszka Krzyżanowska, Aneta Wieczorkiewicz, Beata Szczesiak, Katarzyna Czerniak, Aneta Kubiak,  Jacek Kubiak, Paulina Papierkowska. źródło: ZPEW