Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.04.04 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
W gminie Dobra ruszy nowa inwestycja powiatowa

Umowa na remont drogi Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice dziś została oficjalnie podpisana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych i wykonawcę zadania reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Trans Spilit - Arletę Nowicką. Aktu podpisania umowy dokonano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego oraz Radnego Rady Powiatu Tureckiego Andrzeja Fryta. Należy nadmienić, że remont przejdzie odcinek o długości 6,6 km. Powiat Turecki otrzymał dofinasowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji to 4 443 999, 74 zł. Na jezdni zostanie wyłożona warstwa wyrównująca, a następnie warstwa ścieralna. Zostaną też utwardzone pobocza. Gmina Dobra i Gmina Turek zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji inwestycji.

2024.04.03 Edukacja i sport Ważne!
"Drzwi otwarte" w szkołach Powiatu Tureckiego 2024

Zapraszamy na tzw. „drzwi otwarte” do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Turecki: - 17 kwietnia 2024 r. – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich https://zsrkaczki.edu.pl/2024/04/03/drzwi-otwarte-3/ - 23 kwietnia 2024 r. – Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku https://www.zst.net.pl/index.php/pl/allcategories-pl-pl/105-articles/2336-zapraszamy-na-drzwi-otwarte-2024 - 27 maja 2024 r. - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Drzwi otwarte - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)   Film dot. rekrutacji  https://www.facebook.com/tvwielkopolska/videos/737585208500231      

2024.04.03 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Kolejne zadanie drogowe przekazane do realizacji

Na kwotę 4.465.866,36 zł opiewa umowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie etap II odcinka II Siedliska – Leśnictwo”, którą dziś w gabinecie Starosty Dariusza Kałużnego podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak z wykonawcą inwestycji Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A z Koła - Pawłem Andrzejczakiem. W akcie podpisania przedmiotowej umowy uczestniczył również Rady Rady Powiatu Tureckiego Arkadiusz Przybyła.   Długość remontowanego odcinka to 2,5 km. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie chodnika w Siedliskach, poszerzenie jezdni do 6 m i położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości odcinka. Jest to kontynuacja prac na drodze powiatowej nr 4490P bowiem trwają już tam roboty na odcinku Kowale Pańskie – Siedliska.   Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze tym roku, dokładnie pod koniec października i będzie sfinansowana w 95% ze środków przyznanych Powiatowi Tureckiemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2024.04.02 Edukacja i sport Ważne!
Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zapraszamy do zapoznania się z ulotkami dot. przeciwdziałania przemocy domowej, a także na temat działania Punktu Interwencji Kryzysowej. Prezemtujemy też bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową oraz osób doznających przemocy domowej na terenie powiatu tureckiego.  

2024.04.02 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Biała Sobota w Powiecie Tureckim - 6 kwietnia 2024 r.

Już w najbliższą sobotę tj. 6 kwietnia odbędą się bezpłatne badania dla wszystkich Mieszkańców Powiatu Tureckiego. Zapraszamy do skorzystania z badań: - pomiaru poziomu cukru we krwi, - badania i oceny EKG, - pomiaru ciśnienia tętniczego.   REJESTRACJA W IZBIE PRZYJĘĆ W SZPITALU W TURKU W DNIU BADANIA tj. sobota - 6 kwietnia, w godz. od 12.00 do 14.00.

2024.03.28 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 marca  2024 r. o godz. 9.00 w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, króremu przewodniczył  Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wicestarosta Władysław Karski. Podczas posiedzenia omówiono: 1. Informacje służb, inspekcji i straży wg kompetencji o istotnych zdarzeniach i zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt, zaistniałych w okresie od 01 stycznia do 26 marca 2024 r.  a) Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Turku  ze stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego powiatu Tureckiego za 2023 r . b) Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu tureckiego za 2023r.  Zapoznano się z prezentacjami nt; - Realizacji zadań określonych w przyjętym uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 30.12.2019 r. „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025” w 2024  roku w następującym zakresie:     1)   pkt. 6.1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania:       Działanie 5: Organizowanie służby patrolowej i obchodowej na terenie powiatu tureckiego adekwatnie do występujących zagrożeń poprzez tzw. Patrole piesze. -  referuował Komendant Powiatowy Policji.  

2024.03.28 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Powiat Turecki inwestuje w efektywność energetyczną i ogranicza koszty

Blisko 2,5 mln złotych Powiat Turecki zainwestował w zwiększenie efektywności energetycznej w 4 jednostkach organizacyjnych. Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 318 kW przy pełnej sprawności pozwolą zaoszczędzić około 300 tys. złotych rocznie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej – mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny podczas podsumowania wszystkich czterech inwestycji. W dwóch jednostkach przeprowadzono także termomodernizację obiektów co dodatkowo pozwoli zaoszczędzić energię cieplną. Największą z czterech przeprowadzonych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej dofinansowanych pod koniec ubiegłego roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa była termomodernizacja dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Cała powierzchnia dachu już od dłuższego czasu wymagała remontu, poza termomodernizacją wzmocniono konstrukcję w celu bezpiecznego montażu paneli. Moc instalacji fotowoltaicznej PV w ZPEW to 33,63kW co pozwoli na pokrycie bieżącego zużycia energii elektrycznej. Panele są zainstalowane w ekspozycji południowo-zachodniej. Podczas podsumowania tej inwestycji obecni byli Dyrektor Sławomir Kosobudzki, Wicedyrektorki Izabela Walczak i Agnieszka Idzikowska, a wykonawców zadania reprezentowali Krzysztof Gryglewski, Jarosław Kazimierczak oraz kierownik budowy Krzysztof Ryta. Drugą dużą inwestycją była termomodernizacja budynku pralni i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej PV III oraz kolejne instalacje PV IV i PV V zwiększyły moc elektrowni słonecznej w tej powiatowej jednostce o114,30 kW. Obecnie całkowita moc generowana ze słońca w DPS w Skęczniewie to już 236,02 kW. Trzeba dodać, że zewnętrzny  budynek DPS po termomodernizacji prezentuje się znakomicie. Dyrektor DPS Sylwia Tereszkiewicz nie spoczywa i planuje kolejną inwestycję w postaci montażu pomp ciepła. Przy podsumowaniu zadania obecni byli także wykonawczyni dokumentacji projektowej i inspektor nadzoru Wiesława Kolenda, wykonawca elektrowni PV Mariusz Łukaszewski oraz wykonawca termomodernizacji Grzegorz Rosiak z firmy R-Bud. Największa z instalacji fotowoltaicznych  w ramach rządowego dofinansowania o mocy do 140 kW powstała w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Podczas podsumowania tego zadania starosta po raz kolejny zaznaczył, że Powiat Turecki mocno inwestuje w OZE.  Zadowolenie z dotychczasowej sprawności instalacji i produkcji energii wyraził Wicedyrektor szkoły Dariusz Jasak. Takie inwestycje idealnie wpisują się do takich obiektów ze względu na dużą autokonsumpcję. Każda złotówka przekazana na fotowoltaikę procentuje w krótkim czasie – zaznaczył Janusz Wachowski wykonawca inwestycji z firmy Sun-Eco. Firma wygrała także przetarg na wykonanie instalacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Oba zadania zostały wykonane bardzo sprawnie i szybko. W ZSR w Kaczkach wszyscy zgodnie zaznaczyli także aspekt edukacyjny instalacji PV. Przy podsumowaniu musieli zatem być obecni uczniowie z klas technik źródeł odnawialnych wraz z opiekunem Sylwestrem Ambroziakiem. To właśnie uczniowie tych klas mogą podnosić swoje kompetencje już nie tylko na instalacjach szkoleniowych w pracowniach ale na pełnowymiarowej elektrowni słonecznej. Dzięki temu, że trzy instalacje mają ekspozycję zarówno na południe, ale także w kierunku wschodnim i zachodnim młodzi specjaliści OZE mogą śledzić jak wygląda efektywność produkcji energii  w ciągu całego dnia. O możliwość zabezpieczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w tanią i ekologiczną energię słoneczna w związku z rosnącymi kosztami energii Dyrektor Beata Bartczak zabiegała już od jakiegoś czasu. Nowa instalacja PV o mocy 30,16kW pozwoli całkowicie pokryć bieżące zużycie energii w urzędzie. Wraz ze Starostą Tureckim w przeglądzie inwestycji uczestniczył Powiatowy Doradca Klimatyczny z Projektu Life After Coal PL Michał Jarek Planowane są kolejne inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej m.in. dla szpitala, szkół, czy Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.   Wartość inwestycji 4 zadań wykonanych przy udziale środków rządowych oraz budżetu Powiatu Tureckiego: -Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – Termomodernizacja (dach) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej  – wartość inwestycji 993.755,39, dofinansowanie 496.778,39 zł -Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie – Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej - wartość projektu 901.133,68 zł,  dofinansowanie 640.000,00 zł -Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich - Montaż instalacji fotowoltaicznej - wartość inwestycji 467.043,16 zł, dofinansowanie 233.521,00 - Powiatowy Urząd Pracy w Turku – Montaż instalacji fotowoltaicznej – wartość inwestycji 105.114,00 zł,  dofinansowanie 73.350,00 zł

2024.03.28 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Nowe inwestycje Powiatu Tureckiego na terenie gmin Władysławów i Tuliszków

Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo użytkowników dróg - to jedne z podstawowych priorytetów zrównoważonego rozwoju miast i gmin powiatu tureckiego VI kadencji Samorządu Powiatu Tureckiego. Dowodem na to jest podpisanie w dniu 28 marca 2024 r. umowy na przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków. Powyższe inwestycje zostaną zrealizowana jeszcze tym roku i będą sfinansowana w części ze środków przyznanych Powiatowi Tureckiemu w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podpisanie umowy pomiędzy Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Turku p. Romanem Kacprzakiem a wykonawcą powyższych inwestycji p. Mariuszem Harendarzem Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. Akcyjną w Kaliszu odbyło się z udziałem Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego. W akcie podpisania przedmiotowej umowy uczestniczyli również  inicjatorzy powyższych inwestycji Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego p. Piotr Szewczyński i Członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego p. Magdalena Wysocka oraz p. Bohdan Radecki. W gminie Władysławów będzie przebudowana droga nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. Jest to 1,58 km. odcinek drogi Piorunów-Kuny  od skrzyżowania do wiaduktu autostradowego w m. Kamionka. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, pobocza z kruszywa oraz rowów.  Koszt inwestycji to 2.465.777,77 zł brutto. Natomiast na terenie Gminy i Miasta Tuliszków przebudowie poddana będzie  powiatowa ul. Jabłonna w m. Tuliszków na odcinku o długości 1,08 km. od ul. Paderewskiego do ul. Łąkowej. Wykonana zostanie tam nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, zjazdy i ścieżka rowerowa. Koszt powyższej inwestycji to 3.486.505,18 zł brutto. W tym miejscu należy podkreślić, że z inicjatywy radnego powiatowego Bohdana Radeckiego aktualnie realizowane są  inne inwestycje powiatowe w m. Tuliszków, do których zalicza się budowę chodników na ul. Targowej, Parkowej i Konopnickiej. To nie koniec dobrych informacji dla mieszkańców Tuliszkowa, gdyż wkrótce Powiat Turecki ruszy również  z przebudową ul. Paderewskiego.

2024.03.27 Komunikaty Ważne!
Termin wypełniania ankiety konsultacyjnej dotyczącej budowy kolei do Turku został przedłużony

Firma  Multiconsult Polska Sp. z o.o. - wykonawca dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii kolejowej Turek_Konin uprzejmie informuje, że na liczne wnioski mieszkańców oraz innych osób zaangażowanych w proces konsultacji społecznych dot. projektu budowy nowej linii kolejowej Turek-Konin, termin do którego można wypełnić ankietę internetową został wydłużony do 7 kwietnia 2024 r. Link do ankiety nie uległ zmianie: https://forms.office.com/e/FjeeS5VRr7  

2024.03.26 Edukacja i sport Ważne!
Kurs samoobrony

Zapraszamy do udziału w zajęciach.