Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.02.14 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

2022.02.11 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2022.02.11 Kultura i Turystyka Ważne!
10.02.1940r. pamiętamy...

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie rozpoczęły pierwszą z czterech masowych deportacji Polaków na Syberię. W przerażających warunkach transportowano naszych Rodaków na „nieludzką ziemię”. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. Natomiast ci, którzy przeżyli sybiracką gehennę i powrócili w rodzinne strony nigdy nie zapomnieli o złożeniu hołdu swoim przodkom. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń Starosta Turecki Dariusz Kałużny  wraz z Prezesem Związku Sybiraków Koło Terenowe w Turku Panią Anną Wronowską i opiekunem Związku Sybiraków Panią Ewą Ogrodowczyk złożyli dziś tj. 10.02.2022r. kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi zesłanych na Sybir Mieszkańców Powiatu Tureckiego. W delegacji uczestniczyli także Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Sobczak, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Radni Rady Miejskiej w Turku: Pani Janina Kolęda i Pan Grzegorz Wojtczak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku Sławomir Kosobudzki.

2022.02.08 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Dokumentacja projektowa na nowe ulice w Tuliszkowie

Mieszkańcy Tuliszkowa z pewnością ucieszą się, że właśnie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę aż 4 ulic w ich mieście. Dziś w obecności Starosty Dariusza Kałużnego oraz Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Bohdana Radeckiego umowę podpisał Konrad Gromada z Zarządu Dróg Powiatowych oraz Przemysław Kaczorowski z firmy „Kadrok”.W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej (dp) nr 4545P ul. Jabłonna, dp nr 4548P ul Marii Konopnickiej, nr4551P ul. Parkowa oraz dp nr 4550P ul Targowa.  Przygotowana dokumentacja będzie zawierać m.in. projekty wykonawczy i budowlany, ale także opracowany zostanie projekt organizacji ruchu. Po wykonaniu dokumentacji będzie można oszacować planowaną wartość inwestycji.O możliwość włączenia przebudowy ulic w Tuliszkowie do harmonogramu zadań inwestycyjnych Powiatu Tureckiego zabiegał radny Bohdan Radecki na wniosek mieszkańców miasta.Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 109.470,00 zł.

2022.02.07 Wydarzenia Ważne!
Nowa droga powiatowa z Polskim Ładem w Dobrej

W poniedziałek 7 lutego w gabinecie Starosty Dariusza Kałużnego, w obecności Wiceministra Ryszarda Bartosika oraz Radnego Rady Powiatu Tureckiego z Dobrej Andrzeja Fryta, podpisano umowę na Przebudowę drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary. To kolejne duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, które będzie realizowane przez Powiat Turecki w tym roku. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Umowę ze strony wykonawcy podpisał Paweł Mocny - pełnomocnik Zakładu Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek, natomiast w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Turku podpis złożył Konrad Gromada. Przebudowa obejmie wykonanie robót wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 4060m. Droga zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię na całej długości. Termin realizacji to 200 dni. Jak podkreślił Wiceminister Ryszard Bartosik, takich środków jak obecnie na rozbudowę infrastruktury drogowej w Powiecie Tureckim dotychczas nie było. „Dziś dysponujemy Polskim Ładem i wszyscy możemy się z tego cieszyć, ale najbardziej mieszkańcy, którzy będą korzystali z tych dróg, które remontujemy i budujemy dzięki rządowemu programowi” – zauważył Wiceminister. Starosta Dariusz Kałużny nie krył zadowolenia z podpisanej umowy i pozyskanych środków na przebudowę drogi w gminie Dobra zwłaszcza, że tydzień temu ZDP w Turku podpisał umowę na inną dużą inwestycję drogową w gminie Malanów. Starosta zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie także podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym, a Samorząd Powiatu Tureckiego przygotowuje się do złożenia wniosków na realizację zadań w ramach kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład, m.in. na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę ponad 5 mln. zł. Zgodnie z umową wartość przebudowy drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary wynosi 2.849.207,76 zł.  Pięcioprocentowy wkład własny w połowie pokryją środki z Budżetu Powiatu Tureckiego, a drugą połowę zadeklarowała dołożyć  Gmina Dobra.  Radny Andrzej Fryt podkreślił, że przebudowa tej drogi była wyczekiwana od początku kadencji. 

2022.02.07 Komunikaty Ważne!
Kondolencje

Głęboko poruszeni śmiercią śp. Heleny Szymkowiak Radnej Rady Powiatu Tureckiego I kadencji (1998-2002)  pogrążonej w smutku Rodzinie oraz Przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia i żalu składa Samorząd Powiatu Tureckiego

2022.02.02 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Pierwszy w Polsce projekt powołujący koordynatora ds. zdrowia psychicznego rusza w Powiecie Tureckim

W dniu 1.02.2022r. Starosta Turecki Dariusz Kałużny podpisał umowę z dr. n. med. Panem Jerzym Olasem  w sprawie utworzenia w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego, w związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022. Innowacyjny projekt Powiatu Tureckiego zakłada powołanie pierwszego w Polsce koordynatora ds. zdrowia psychicznego, z którego pomocy i wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Usługa została zaprojektowana we współpracy ze specjalistką ds. psychoprofilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Poznaniu, Panią Anną Giżycką oraz z przedstawicielami gmin naszego powiatu. Niezmiernie ważne jest to, że do programu przystąpiły wszystkie gminy tj.: Gmina Brudzew, Gmina Dobra, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów, Gmina Przykona, Gmina Tuliszków, Gmina Turek, Miasto Turek i Gmina Władysławów. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest możliwa dzięki współpracy samorządu powiatowego z powyższymi gminami, które razem z Powiatem Tureckim współfinansują zadanie o wartości 51 500, 00 zł, pozwalające na powołanie powiatowego koordynatora ds. zdrowia psychicznego. Należy podkreślić zaangażowanie w realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego doktora Jerzego Olasa, który jako specjalista psychiatrii, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, superwizor prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche i razem z wykwalifikowanym, doświadczonym zespołem specjalistów udziela profesjonalnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Funkcję koordynatora ds. zdrowia psychicznego w powiecie tureckim pełnić będzie psycholog -  Pani Dżesika Gawron, pracująca w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" ul. Łąkowa 5A w Turku.       

2022.02.02 Komunikaty Ważne!
Strażacy interweniowali w powiecie tureckim

Orkan Nadia, który przechodził nad Polską w końcu ubiegłego tygodnia spowodował szkody także w gminach powiatu tureckiego. Na szczęście znacznie mniejsze niż w północno-zachodniej części kraju.We wtorek 1 lutego Komendant KP PSP w Turku mł. bryg Piotr Pietrucha oraz mł. kpt. Mariusz Owczarek spotkali się ze Starostą Dariuszem Kałużnym, aby w ramach współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazać informacje dotyczące działań straży związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Silny wiatr uszkadzał dachy, pochylał i łamał drzewa, a także zrywał linie energetyczne co skutkowało przerwami w dostawach prądu w wielu miejscach powiatu. Najwięcej razy strażacy interweniowali w gminie Tuliszków (10 interwencji) , w mieście Turek (8), gminie Kawęczyn (8) gminie Władysławów (6), gminie Turek (5) oraz gminach Brudzew, Dobra i Przykona (4). Łącznie odnotowano 55 zdarzeń. W środę 2 lutego strażacy będą pomagać w rozładunku 456 tysięcy maseczek, które zostały przekazane od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego dla gmin z terenu powiatu. Na spotkaniu starosta i komendant rozmawiali także o zabezpieczaniu przez strażaków z 18 jednostek OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZOZ w Turku oraz jednodniowych akcji szczepiennych przeprowadzanych w gminach. 

2022.01.26 Komunikaty Ważne!
Uwaga! Ważny obowiązek dla stowarzyszeń, fundacji oraz ochotniczych straży pożarnych

ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 31 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych. Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi. Podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania) już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu tureckiego do zapoznania się z poniższymi odnośnikami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja   Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa merytorycznego, prawnego i pomoc w realizacji ww. obowiązku prowadzonego przez: Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, 62-510 Konin, ul. Wiśniowa 7, tel. 603 440 663        

2022.01.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Wyniki konkursu kulinarnego

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie "Wigilijne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego". Cieszymy się, ze tak chętnie dzielicie się z nami przepisami na wyśmienite potrawy świąteczne. Wszystkie receptury zostaną umieszczone w specjalnym wydaniu "Przepiśnika Powiatu Tureckiego". Wyniki konkursu prezentują się następująco: I miejsce ex aequo zdobyły KGW MARIANKI (Gmina Kawęczyn) oraz KGW KUNY (Gmina Władysławów) II miejsce ex aequo KGW Niezapominajka Polichno (Gmina Władysławów) oraz KGW PĘCHERZEW (Gmina Turek) III miejsce ex aequo KGW GĄSIN (Gmina Przykona) oraz KGW WOJCIECHOWIANKI (Gmina Kawęczyn)   Wyróżnienia otrzymują: KGW ŻERONICZKI (Gmina Przykona) PANI KINGA TRZMIELEWSKA (Gmina Turek) PANI ANNA FELIKS (Gmina Władysławów) Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo bądź telefonicznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom!