Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.02.29 Edukacja i sport Ważne!
Akademickie Targi Edukacyjne w ZST

W dniu 29 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne. W tym roku swoją ofertę edukacyjną zaprezentowali m. in.: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Uniwersytet Kaliski Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku Powiatowy Urząd Pracy w Turku  Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku   Dzięki przedsięwzięciu uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Turecki mieli możliwość zapoznania się z propozycjami uczelni i innych instytucji co do możliwości dalszego kształcenia. Organizatorami targów byli: Akademickie Inicjatywy, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz Starostwo Powiatowe w Turku. Starosta Turecki objął Akademickie Targi Edukacyjne Patronatem Honorowym.

2024.02.28 Wydarzenia Ważne!
Wyjątkowa lekcja historii w Powiecie Tureckim

Dnia 27 lutego 2024 r. w Sali Konferencyjnej im. Solidarności Starostwa Powiatowego w Turku odbyła się uroczystość pt.  ,,Świadkowie historii”.  Projekt ten został zainicjowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego. Na uroczystość  - przedsięwzięcie historyczno-edukacyjne  zaproszono działaczy z tureckiej Solidarności, którzy tworzyli ten związek w 1980 r., później działali w opozycji, aby w 1989 r. odbudowywać struktury związkowe i tworzyć w Komitetach Obywatelskich fundamenty pod demokrację i samorządność.     Uroczyste spotkanie uświetnił program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Turku pod opieką wspaniałych nauczycielek – Pani Iwony Felisiak – Klecha, Pani Anety Urbaniak, Pani Agnieszki Rychlik oraz Pani Iwony Rosiak.

2024.02.28 Komunikaty Transformacja regionu i OZE Ważne!
Konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii kolejowej Turek – Konin.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin". Projekt realizowany jest przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o., na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest przede wszystkim uruchomienie regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd z Turku do Poznania. Natomiast celem procesu konsultacji społecznych jest przedstawienie społeczności lokalnej informacji na temat przyjętych założeń i rozwiązań projektowych oraz pozyskanie opinii mieszkańców oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych zagadnieniem, na temat tych założeń i rozwiązań. Informacje zebrane w procesie konsultacji społecznych będą mogły zostać wykorzystane do doszczegółowienia rozwiązań projektowych.   W procesie konsultacji społecznych zaplanowano: Otwarte spotkania konsultacyjne: 12 marca 2024 r. (wtorek) OSP w Tuliszkowie, Plac Floriański 3, Tuliszków; 13 marca 2024 r. (środa) – Hala Widowiskowo-Sportowa w Turku, ul. Parkowa 3; 14 marca 2024 r. (czwartek) – Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16; 15 marca 2024 r. (piątek) – Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1; 18 marca 2024 r. (poniedziałek) – Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, ul. Główna 70A. Każde ze spotkań zacznie się o godzinie 17:00. Planujemy, że mogą one potrwać około 2 godzin. Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty, będą mogły brać w nich udział wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na np. miejsce zamieszkania. Planowana jest transmisja online wszystkich spotkań – linki do transmisji będą dostępne na stronie internetowej projektu: www.lk-turek-konin-konsultacje.pl. Ankietę internetową Ankieta będzie dostępna do 7 kwietnia 2024 r. pod adresem: https://forms.office.com/e/FjeeS5VRr7   Gdzie można zapoznać się z projektowanym przebiegiem linii kolejowej? Na potrzeby procesu konsultacji społecznych przygotowana została strona internetowa, zwierająca podstawowe informacje o projekcie i najbardziej aktualne mapy przebiegu nowej linii kolejowej. www.lk-turek-konin-konsultacje.pl   Serdecznie zapraszamy!

2024.02.26 Edukacja i sport Ważne!
XXIII Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej Piłce Nożnej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w „XXIII Mistrzostwach Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej Piłce Nożnej” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Turku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Impreza, która będzie doskonałą okazją do integracji samorządowców z terenu powiatu tureckiego odbędzie się w niedzielę 17 marca 2024 r. na sali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Początek turnieju godz. 900. 

2024.02.26 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Umowa na przebudowę odcinka Piorunów – Chylin podpisana

Na kwotę 1.029.982,32 zł zł opiewa umowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny - etap II na odcinku Piorunów – Chylin”, którą dziś podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz wykonawca inwestycji reprezentowany przez Prezesa Zarządu firmy Trans – Spili Arletę Nowicką. Umowę podpisano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycja została wsparta aż w 93% z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich (edycja VI), pozostała część kosztów to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego. Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, odtworzenie jezdni, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Droga będzie wykonana w pierwszej połowie września 2024 r.

2024.02.26 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Bezpłatna Szkoła Rodzenia w szpitalu w Turku

Szkoła Rodzenia w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ Turek przygotuje do świadomego odbycia porodu.Zaproś na zajęcia męża lub osobę bliską, jeśli chce razem z Tobą przygotować się do porodu.Tel. (0-63) 280- 55-36Zapisy we wtorki w godz. 11.00-13.00Zajęcia odbywają się w środy w godzinach popołudniowych po wcześniejszym zapisaniu się i uzgodnieniu terminu spotkania (po ukończeniu 28 tygodnia ciąży).Na zajęcia zabierz: KARTĘ CIĄŻY, obuwie zmienne, swobodny strój do ćwiczeń (dresowe spodnie lub getry, bawełnianą koszulkę). ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE  

2024.02.26 Kultura i Turystyka Ważne!
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2024 r. Szczegóły na załączonym plakacie. 

2024.02.20 Komunikaty Ważne!
KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ Szanowni Państwo, przypominamy, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124 z póź.zm.).     W związku z powyższym Starosta Turecki w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Tureckiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z póź.zm.) zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację proszę przesyłać każdego roku w terminie do dnia 31 października. Ustawa nakłada na tzw. „instytucje obowiązane" stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. W myśl ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:1) fundacje - ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 z póź.zm) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce  o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to,czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się    ze sobą powiązane  (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),2) stowarzyszenia - posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy),3) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych - w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa. Obowiązki instytucji obowiązanej Organizacje, które spełniają choć jeden z wymienionych wyżej warunków i są tym samym instytucjami obowiązanymi, muszą spełnić szereg określonych w ustawie obowiązków m.in.1. Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 ustawy). Kadra kierownicza wyższego szczebla - rozumie się przez to członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko (art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy)2. W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznacza się spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy).3. Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 (art. 8 ustawy).4. Zgodnie z ustawą instytucje obowiązane powinny identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te winny być proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej (art. 27 ust. 1 ustawy). Ocena ryzyka sporządzana jest przez instytucję obowiązaną w formie papierowej lub elektronicznej i nie rzadziej niż co 2 lata musi być aktualizowana (art. 27 ust. 3 ustawy). Pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 193 ustawy)5. Stosują i dokumentują zastosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do przeprowadzonej analizy ryzyka. W oparciu o dokonaną przez siebie ocenę ryzyka, instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną. Na żądanie odpowiednich organów instytucja obowiązana musi wykazać, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka zastosowała odpowiednie środku bezpieczeństwa finansowego (art. 33 i art. 34 ustawy).6. Wskazane wyżej podmioty stosują środki bezpieczeństwa finansowego (o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1-6 ustawy) w przypadku: nawiązywania stosunków gospodarczych przeprowadzania transakcji okazjonalnej:a) o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,    b) lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;• przeprowadzenia gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23;•obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.W razie braku możliwości zastosowania któregoś ze środków bezpieczeństwa finansowego, instytucja obowiązana (art. 41 ust. 1 ustawy):    a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;    b) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;   c) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;   d) rozwiązuje stosunki gospodarcze.     Fundacja oraz Stowarzyszenie, jako instytucja obowiązana ma m. in. również obowiązek:   Stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43 ustawy)2. Prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji3. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego. Wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej" (art. 50 ust. 1 ustawy), (co powinna określać taka procedura opisane zostało w art. 50 ust. 2 ustawy). Procedura ta przed jej wprowadzeniem do stosowania, podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków (art. 52 ust. 1 ustawy). Program szkoleniowy powinien uwzględnić charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewnić aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej5. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53 ust. 1 ustawy).6. Przekazać Generalnemu Inspektorowi informację o: - przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (z wyjątkami o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 lit. a-f ustawy)7. Zawiadomić Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia podejrzenia - art. 74 ustawy8. Zawiadomić Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 86 ustawy).9. Niezwłocznie zawiadomić właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym (art. 89 ustawy). Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo               o stowarzyszeniach starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia jest również organem sprawującym kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy. To samo dotyczy fundacji (art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także art. 130 ust. 2 pkt 2       i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).     

2024.02.20 Komunikaty Ważne!
KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ Szanowni Państwo, przypominamy, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124 z póź.zm.).     W związku z powyższym Starosta Turecki w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Tureckiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z póź.zm.) zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację proszę przesyłać każdego roku w terminie do dnia 31 października. Ustawa nakłada na tzw. „instytucje obowiązane" stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. W myśl ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:1) fundacje - ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 z póź.zm) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce  o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to,czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się    ze sobą powiązane  (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),2) stowarzyszenia - posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy),3) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych - w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa. Obowiązki instytucji obowiązanej Organizacje, które spełniają choć jeden z wymienionych wyżej warunków i są tym samym instytucjami obowiązanymi, muszą spełnić szereg określonych w ustawie obowiązków m.in.1. Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 ustawy). Kadra kierownicza wyższego szczebla - rozumie się przez to członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko (art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy)2. W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznacza się spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy).3. Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 (art. 8 ustawy).4. Zgodnie z ustawą instytucje obowiązane powinny identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te winny być proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej (art. 27 ust. 1 ustawy). Ocena ryzyka sporządzana jest przez instytucję obowiązaną w formie papierowej lub elektronicznej i nie rzadziej niż co 2 lata musi być aktualizowana (art. 27 ust. 3 ustawy). Pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 193 ustawy)5. Stosują i dokumentują zastosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do przeprowadzonej analizy ryzyka. W oparciu o dokonaną przez siebie ocenę ryzyka, instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną. Na żądanie odpowiednich organów instytucja obowiązana musi wykazać, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka zastosowała odpowiednie środku bezpieczeństwa finansowego (art. 33 i art. 34 ustawy).6. Wskazane wyżej podmioty stosują środki bezpieczeństwa finansowego (o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1-6 ustawy) w przypadku: nawiązywania stosunków gospodarczych przeprowadzania transakcji okazjonalnej:a) o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,    b) lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;• przeprowadzenia gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23;•obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.W razie braku możliwości zastosowania któregoś ze środków bezpieczeństwa finansowego, instytucja obowiązana (art. 41 ust. 1 ustawy):    a) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;    b) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;   c) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;   d) rozwiązuje stosunki gospodarcze.     Fundacja oraz Stowarzyszenie, jako instytucja obowiązana ma m. in. również obowiązek:   Stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43 ustawy)2. Prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji3. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego. Wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej" (art. 50 ust. 1 ustawy), (co powinna określać taka procedura opisane zostało w art. 50 ust. 2 ustawy). Procedura ta przed jej wprowadzeniem do stosowania, podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków (art. 52 ust. 1 ustawy). Program szkoleniowy powinien uwzględnić charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewnić aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej5. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53 ust. 1 ustawy).6. Przekazać Generalnemu Inspektorowi informację o: - przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (z wyjątkami o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 lit. a-f ustawy)7. Zawiadomić Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia podejrzenia - art. 74 ustawy8. Zawiadomić Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 86 ustawy).9. Niezwłocznie zawiadomić właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym (art. 89 ustawy). Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo               o stowarzyszeniach starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia jest również organem sprawującym kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy. To samo dotyczy fundacji (art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także art. 130 ust. 2 pkt 2       i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).     

2024.02.20 Komunikaty Ważne!
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Jesteś mieszkańcem powiatu tureckiego ? Chcesz zapoznać się z rodzajami wsparcia w ramach Funduszy Europejskich ? Masz pomysł na działalność ? Już w najbliższy piątek zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Turku na spotkanie ze specjalistą ds Funduszy Europejskich z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Termin: 23.02.2024 godz. 9.00-11.30 Miejsce: Sala Solidarności w Starostwie Powiatowym w Turku, ul. Kaliska 59. Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/