Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.07.29 Edukacja i sport
Pani Barbara Piąstka- Dopieralska nowym dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego, w dniu 29 lipca 2020 r. powierzył Pani Barbarze Piąstce-Dopieralskiej stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. Pani Barbara Piąstka-Dopieralska swoją karierę zawodową od początku związała z placówkami oświatowymi. Posiada 10. letni staż pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku na stanowisku referenta oraz pedagoga (specjalisty tyflopedagoga). Z wykształcenia jest informatykiem oraz anglistą. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej. Od 12 lat pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

2020.07.28 Wydarzenia
Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego https://transmisja.esesja.pl/turekpowiat

2020.07.28 Wydarzenia Komunikaty
Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego https://transmisja.esesja.pl/turekpowiat

2020.07.27 Edukacja i sport
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że do 20 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, zamieszkałych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są: 1)            nagrody i wyróżnienia uzyskane w olimpiadach i konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim, 2)            udział w projektach naukowo-badawczych, 3)            autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, 4)            działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.   Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są: 1)            nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, 2)            autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, 3)            udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię, 4)            udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, 5)            autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, 6)            autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, 7)            działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne).   Do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy szkół oraz rektorzy szkół wyższych lub upoważnione przez nich osoby. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( edukacja@umww.pl ). Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

2020.07.24 Komunikaty
Szpital w Turku z wdzięcznością przyjmie każdy sprzęt medyczny w formie darowizny

Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ w Turku w przedmiocie konferencji z dnia 23 lipca 2020 r. W związku z insynuacjami wygłoszonymi na konferencji prasowej w dniu 23 lipca 2020 r. zorganizowanej przez Radnego Rady Miejskiej w Turku Marcina Deruckiego oraz członków Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych przy SP ZOZ w Turku oświadczam, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku z otwartymi rękoma i wdzięcznością przyjmie w formie darowizny każdy sprzęt medyczny ratujący zdrowie i życie pacjentów. Każda pomoc zarówno w formie materialnej jak i finansowej jest dla nas, a w szczególności dla mieszkańców Powiatu Tureckiego ogromnym wsparciem. Wszelkie zarzuty formułowane w skargach do Rady Powiatu Tureckiego są bezpodstawne i nie mają oparcia w faktach. W związku z kierowaniem w stosunku do mojej osoby oszczerczych i zniesławiających pomówień rozważę podjęcie kroków prawnych w stosunku do osób je wypowiadających.   DYREKTORSamodzielnego Publicznego ZespołuOpieki Zdrowotnej Turku Krzysztof Sobczak 

2020.07.24 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Życzenia z okazji Święta Policji

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego dziękujemy za olbrzymi wysiłek oraz pełne zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków na rzecz mieszkańców Powiatu Tureckiego.  

2020.07.23 Wydarzenia
Umowa na nowy chodnik w Przykonie podpisana

W czwartek 23-go lipca w gabinecie Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzej Paruszewski podpisał umowę na wykonanie chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Jacek Socha reprezentujący Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Turku. Budowa chodnika w Przykonie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.Inwestycja jest w 50 procentach dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.  

2020.07.22 Komunikaty
ARiMR w Turku informuje w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

SZANOWNY POSIADACZU ZWIERZĄT ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZABRANIE PODCZAS WIZYT W BP ARiMR W TURKU LOGINU I HASŁA DO E-WNIOSKU W CELU USPRAWNIENIA OBSŁUGI PAŃSTWA ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW ZWIERZĘCYCH POPRZEZ PORTAL IRZplus. DOTYCZY POSIADACZA LUB PEŁNOMOCNIKA. Biuro Powiatowe ARiMR w Turku 62-700 Turek, ul. Komunalna 2  

2020.07.17 Inwestycje i Rynek pracy
Nowe możliwości

Starosta Turecki w dniach 14-15.07.2020r. uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się na terenie powiatu międzychodzkiego. Podczas spotkania Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poruszył wiele istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju regionu, wskazał na możliwości, jakie stoją przed samorządami m.in. te dotyczące korzystania z  programów z wielomilionowymi budżetami, które mają służyć mieszkańcom. Wśród tych programów wymienić można Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz Fundusz Dróg Samorządowych, którego nowa edycja została właśnie ogłoszona. Ponadto, jak podaje Wojewoda Wielkopolski – „2 380 029,00 zł zostanie przekazane 63 wielkopolskim domom pomocy społecznej. To efekt podpisanej przeze mnie umowy na przekazanie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej". W związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie złoży wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość całego projektu wynosi 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 5 049 127,22 zł (Budżet Państwa). Pieniądze te będą stanowić wsparcie bieżącej działalności domów w trudnym okresie pandemii SARS CoV-2. Wsparcie finansowe ma objąć m.in. kadrę placówek oraz bieżące funkcjonowanie podczas wzmożonego reżimu sanitarnego.   Fot. WUW Poznań

2020.07.16 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Razem przeciwko COVID-19

Gotowość do podjęcia natychmiastowych działań, współpraca, pełne zaangażowanie i determinacja - tak w kilku słowach można podsumować akcję „TEST&GO”, która została przeprowadzona w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tureckiego, w związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku COVID-19 w jednej z firm na terenie gminy Malanów.   Z punktu wymazów, który od 30.06.2020 – 8.07.2020 działał przy firmie Sun Garden skorzystało tysiące mieszkańców powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy sanepidu pobrali ponad 4000 wymazów od pacjentów metodą „drive thru”, czyli dla zmotoryzowanych i „walk thru” - dla osób pieszych. Podsumowanie wyżej wspomnianych działań miało miejsce 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Turku. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Władysław Karski, przedstawiciele WOT; płk. Janusz Brzezicha, kpt. Kazimierz Staszczuk,  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Katarzyna Wysockia, Sekretarz Gminy Malanów Łukasz Nowak, Dyrektor Sun Garden Witold Jarecki. Starosta Turecki Dariusz Kałużny podczas spotkania dziękował za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu akcji dotyczącej poborów wymazów na obecność koronawirusa wśród mieszkańców Powiatu Tureckiego. Dodał również, że na polu walki przeciwko COVID-19  niezwykle ceni sobie współpracę i połączenie wysiłków różnych instytucji. Tylko wspólne, zintegrowane działania mogą przynieść określone rezultaty. Szczególne podziękowania wystosował zatem do wszystkich zaangażowanych w działania prowadzone na terenie naszego powiatu w związku z funkcjonowaniem miasteczka wymazowego tj. dla: - płk. Rafała Miernik oraz Żołnierzy 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jadwigi Kuczmy-Napierały, - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Katarzyny Wysockiej i pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, - Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, - Strażaków jednostki OSP Malanów, - Państwa Kubackich właścicieli restauracji „Hacjenda” w Malanowie. Na podkreślenie dobrze zorganizowanej przez Powiat Turecki akcji świadczy wypowiedz płk. Janusza Brzezichy, który zaakcentował, że pomimo pracochłonnych i wymagających poświęcenia działań podczas poboru wymazów żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo wysoko ocenili działania Powiatu Tureckiego w trudnej sytuacji i stwierdzili, że zawsze są gotowi współpracować z naszym samorządem powiatowym, by nieść mieszkańcom regionu wszelką pomoc. Na zakończenie spotkania zastępca Dowódcy 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Janusz Brzezicha przekazał Staroście Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektor PSSE w Turku Katarzynie Wysockiej podziękowania za wzorcową współpracę.