Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.11.28 Edukacja i sport
Dzień Pracownika Socjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku, tradycyjnie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Świetlicę wypełniło wielu znamienitych gości w osobach: pana Jacka Suszka, zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku, pani Edyty Raźniewskiej, pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, pani Jadwigi Frasunkiewicz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, pani Elżbiety Pawłowskiej, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, pani Jadwigi Ogińskiej, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, pani Barbary Zielińskiej, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie, Radnej Powiatu Tureckiego, pani Alicji Maciejewskiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie, pani Elżbiety Rogowskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie, pani Małgorzaty Juszkiewicz, kierownika Wydziału Świadczeń Społecznych w Turku oraz całej społeczności szkolnej. Zgromadzonych gości powitała pani dyrektor Jolanta Baran, która podziękowała za dotychczasową życzliwość i chęć niesienia pomocy ludziom, a w naszym przypadku dzieciom i ich rodzinom oraz złożyła życzenia wielu sukcesów                                                                                                                           i wytrwałości w dalszej pracy. Uczniowie wręczyli paniom własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Następnie pan Jacek Suszek w imieniu Starosty Powiatu Tureckiego, pana Mariusza Seńko wraz z najserdeczniejszymi życzeniami obdarował każdą z Pań piękną różą. Całą uroczystość uświetniły występy artystyczne wychowanków Ośrodka, którzy przy dźwiękach znanych wszystkim utworów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Na zakończenie głos zabrała pani Jadwiga Ogińska, która w imieniu wszystkich podziękowała za zaproszenie i wręczyła wszystkim wychowankom czekoladowe Mikołaje. Koncert przygotowała pani Elżbieta Kociołek oraz pani Beata Szczesiak.

2016.11.28 Wydarzenia
XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego

W ubiegły piątek, 25 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego. Podczas obrad radni przyjęli jedno stanowisko, cztery informacje i przegłosowali pięć uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Tureckiego. Stan ochrony środowiska w Powiecie Tureckim jest dobry, a na jego terenie nie przewiduje się większych zagrożeń. Przyjęciem stanowiska w sprawie upamiętnienia polskiego polityka, reprezentanta ruchu ludowego-Stanisława Mikołajczyka, Radni uczcili pamięć o tej postaci w 50. rocznicę jego śmierci. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowch przedstawił radnym informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. Kierownik ZDP poinformował zebranych o tym, które firmy będą realizowały to zadanie w poszczególnych gminach oraz o zabezpieczeniu odpowiednich ilości materiałów. Podczas XXI Sesji została przedstawiona także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2015/2016. Szkoły powiatowe charakteryzują się coraz większą konkurencyjnością i aktywnym działaniem na innych rynkach edukacyjnych, o czym świadczy to, że więcej uczniów z innych powiatów przybyło kształcić się w naszych powiatowych szkołach, niż podjęło naukę w szkołach poza powiatem. Starosta Turecki zwrócił szczególną uwagę na to, że podejmowane działania mają określony cel-mają się przyczynić do wykształcenia w Powiecie Tureckim bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. Wskazał także na filary, na których opiera się strategia oświatowa powiatu: nowoczesne technologie, wielojęzyczność oraz inwestowanie w innowacyjną bazę dydaktyczną. Rada   Powiatu Tureckiego procedowała również nad projektami uchwał. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Tureckiego oraz zasad i trybu jej nadawania i sposobu noszenia. Na mocy podjętej uchwały, Odznaka Honorowa będzie od tej pory przyznawana najbardziej zasłużonym i wyróżniającym się szczególnymi działaniami na rzecz Powiatu Tureckiego. Kolejna przegłosowana uchwała dotyczyła ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Tureckiego. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także zmiany w budżecie Powiatu Tureckiego na 2016 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. Zmiany te były konieczne, między innymi, w związku z planowanymi inwestycjami w bazę sportową –modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz w bazę dydaktyczną-budową warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Radni procedowali również nad udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z wprowadzanym od 1 stycznia 2018 roku powszechnym obowiązkiem stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na mocy podjętej uchwały, Powiat Turecki w latach 2017-2018 udzieli Samorządowi Województwa pożyczki na ten cel  w   wysokości ok. 300 tysięcy złotych.

2016.11.28 Edukacja i sport
Powiat Turecki stawia na edukację

Stawiamy na edukację młodych ludzi, by być smart regionem, zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Powiecie Tureckim i tworzyć dla naszych absolwentów nowe miejsca pracy - mówił 25 listopada 2016 r., podczas sesji Rady Powiatu Tureckiego Starosta Mariusz Seńko. - Chcemy w naszym powiecie kształcić bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. W tym celu podejmujemy wiele różnych działań. Jednym z nich jest nauka języków obcych - wyjaśniał. W opinii władz powiatu tureckiego już w szkołach podstawowych i gimnazjach młodzi ludzie powinni uczyć się jednocześnie więcej niż jednego języka obcego. - Niektóre kierunki, które prowadzimy w szkołach powiatowych, jak np. technik spedytor, technik logistyk wymagają posługiwania się dwoma językami, wymaga tego specyfika pracy. Kluczowe są dla nas języki: angielski i niemiecki. Pilotażowo w wybranych klasach zwiększyliśmy naukę każdego z nich do pięciu godzin tygodniowo - tłumaczył Starosta. Kolejnym filarem rozwoju edukacji są nowoczesne technologie w szkolnictwie zawodowym. To będzie obszar, dzięki któremu powiat chce przyciągnąć więcej uczniów do szkół. Mają w tym pomóc także inwestycje ze środków zewnętrznych. - Wspólnie z powiatem kolskim stworzymy obszar, gdzie zainwestujemy aż 15 milionów złotych.  Ale to nie koniec. Kilka dni temu pozyskaliśmy środki na realizację kolejnego projektu o wartości prawie dwóch milionów złotych- poinformował Mariusz Seńko. - To pozwoli na pracę z uczniami w oparciu o nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem. Młody człowiek, w trakcie edukacji będzie mógł odbyć płatny staż, w trakcie którego połączy teorię z praktyką. Z projektu skorzysta 630 uczniów i nauczycieli. Dla nauczycieli przewidziane są specjalistyczne szkolenia, a dla samych placówek oświatowych wyposażenie. - Już dzisiaj patrzymy w przyszłość i budujemy smart region, który ma nas wyróżniać i przyciągać przedsiębiorców, dla których liczyć się będzie współpraca z fachową kadrą. Dlatego tak ważne jest już dziś kształcenie młodych ludzi. Pierwsze sukcesy już są. Przystępujący do egzaminów dojrzałości uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej – podsumował Starosta Turecki Mariusz Seńko.   W załączeniu prezentujemy Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016.

2016.11.25 Edukacja i sport
Udział uczniów ZST w projekcie "Akademia Młodego Studenta"

W dniu 23.11.2016 roku uczniowie klas trzecich technikum mechatronicznego, elektrycznego oraz elektronicznego uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zajęcia z zakresu: robotyki, wirtualnego projektowania, drukowania na drukarce 3D oraz mechaniki płynów odbyły się w ramach projektu „Akademia Młodego Studenta” . Projekt ten realizowany jest od 2013 roku, ma na celu popularyzację edukacji i wzbudzenie zainteresowań zagadnieniami naukowymi. Przyjęte założenia są wdrażane podczas warsztatów i wykładów prowadzonych na uczelni przez pracowników różnych katedr oraz zakładów. Tym razem uczniowie ZST  mogli zobaczyć bazę techniczną i doświadczalną znajdującą się na uczelni. Szczególnie interesujące okazały się  nowoczesne systemy wykorzystywane  przez światowe koncerny w projektowaniu i modelowaniu 3D, badaniu aerodynamicznym pojazdów oraz projektowaniu zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne certyfikaty "Akademii Młodego Studenta".  

2016.11.25 Wydarzenia
Starosta Turecki złożył życzenia seniorom z okazji ich święta

24 listopada 2016 roku w Restauracji Vena w Malanowie tłumnie zgromadzili się seniorzy z powiatu tureckiego, aby świętować Dzień Seniora, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie. Na seniorów i zaproszonych na uroczystość gości czekał poczęstunek. Spędzony we wspólnym gronie czas umilały dzieci, które prezentowały przygotowany program artystyczny. Obchody Dnia Seniora w Malanowie były doskonałą okazją do żłożenia im najserdeczniejszych życzeń zdrowia i pogody ducha przez zaproszonych gości, wśród których była reprezentacja Powiatu Tureckiego- Starosta Turecki Mariusz Seńko, który złożył kwiaty na ręcę Zofii Szczepaniak-Prezesa Stowarzyszenia Emerytów w Malanowie oraz Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.

2016.11.25 Edukacja i sport
Licealiada-Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Dziewcząt SPG

17 listopada 2016 w konińskiej hali "Rondo" rozegrano mistrzostwa rejonu konińskiego w piłce ręcznej dziewcząt. Nasza Super Ekipa wykonała plan w 100% zdobywając tytuł Mistrzyń Rejonu i awansując do finału Mistrzostw Wielkopolski. W fazie grupowej dziewczyny pokonały Zagórów 4:1 i Żychlin 9:2. W półfinale wygrana z ZST Turek 9:3. W finale dziewczęta po dramatycznej walce pokonały ZS im. Kopernika (Konin) 8:7 i mamy upragniony awans do finału wojewódzkiego. Skład zespołu: Klaudia Karbowa, Justyna Ziętek, Olga Majdoszek, Nikola Chrostek, Ola Wypiór, Sandra Kominiarczyk Andżelika Kołacz, Wiktoria Matusiak, Dagmara Skowron, Martyna Niespodziańska Edyta Woreta, Bernadetta Banasiak, Marta Altman, Daria Danisz Podziękowania dla p. Kasi Małachowskiej za pomoc w przygotowaniach do zawodów i organizację wyjazdu :)

2016.11.24 Inwestycje i Rynek pracy
Postęp remontów w SP ZOZ w Turku

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku sukcesywnie postępuje remont Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Prace związane z przebudową budynku i adaptacją na potrzeby oddziału ortopedii to inwestycja Powiatu Tureckiego, na którą zabezpieczono środki w wysokości 3 964 044 złotych. Poniesione do listopada 2016 roku koszty szacuje się na ok. 1 800 000 złotych. Już w styczniu 2017 roku mieszkańcy Powiatu Tureckiego będą mogli leczyć swoje schorzenia w nowocześnie wyposażonych  salach nowego oddziału. Z pewnością wpłynie to na wysoką jakość świadczonych w placówce usług leczniczych.

2016.11.24 Inwestycje i Rynek pracy
Powiat Turecki promował ideę przedsiębiorczości

20 listopada zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu promowanie idei przedsiębiorczości. To wydarzenie corocznie współtworzone jest przez firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i osoby prywatne. Przedsięwzięcie to stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania relacji z licznymi partnerami z kraju i zagranicy. Powiat Turecki angażuje się w działania promujące idee przedsiębiorczości, w związku z tym, jako partner włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas którego odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. 15 listopada 2016 roku, z inicjatywy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku. Członkowie Rady obradowali w siedzibie SUN GARDEN w Malanowie, odpowiadając na zaproszenie Dyrektora Spółki Witolda Jareckiego. Podczas posiedzenia odbył się panel dyskusyjny w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości "Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Tureckim". Uczestnicy, biorący udział w dyskusji wskazali na szereg rozwiązań i inicjatyw mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach oraz dobrze wykształconych i przeszkolonych zasobach kadrowych. Następnie Rada procedowała nad projektami uchwał dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zmian w programach specjalnych, które zostały zaopiniowane pozytywnie.  Ponadto, na posiedzeniu przedstawione zostały rekomendacje i wnioski wypracowane na szkoleniu przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku z zakresu działania Rady w świetle utraty przez powiat funkcji społeczno-gospodarczych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku Beata Bartczak poruszyła również temat podjętych działań w związku z zapowiedzianą likwidacją przemysłu paliwowo-energetycznego w naszym powiecie. W dniu 16 listopada w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbyła się prezentacja "Przedsiębiorczość-mój pomysł na sukces", której przyświecała idea Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W prezentacji udział wzięło 11 wystawców-przedstawicieli firm utworzonych w ramach przyznanych jednorazowo przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku środków na podjęcie działalności gospodarczej. Swoją ofertę przedstawiały firmy usługowe i handlowe tj: biuro rachunkowe, usługi fotograficzne, auto detaling, kwiaciarnie, sprzedaż kosmetyków, dietetyka, usługi kosmetyczne, usługi gastronomiczne. Na prezentację przybyło blisko 500 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego, którzy chętnie zadawali wystawcom pytania dotyczące aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Młodzież mogła również skorzystać z szerokiej palety doradztwa zawodowego i psychologicznego świadczonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.  

2016.11.24 Wydarzenia
Wicestarosta Dariusz Kałużny odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny odznaczony przez Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. We wtorek 22 listopada, Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski zwizytował strażnicę na poznańskich Ratajach. Wizytacja ta rozpoczęła się od dynamicznego pokazu umiejętności sił i środków poznańskiego garnizonu ratowniczego. Po pokazie odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Posła na Sejm RP Tadeusza Dziuby, Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Heleny Michalak, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W trakcie swojego wystąpienia Minister Zieliński wysoko ocenił zaangażowanie i służbę wielkopolskich strażaków i policjantów podkreślając, że obydwie formacje są służbami, których głównym zadaniem jest służyć i pomagać obywatelowi. Ciepłe słowa skierowane były także do samorządowców obecnych na uroczystości  za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Następnie odbyła się odprawa służbowa z Komendantami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tej odprawy odbyło się wręczenie odznaczeń oraz powołań na stanowiska służbowe. Wśród odznaczonych czterech samorządowców województwa wielkopolskiego był Dariusz Kałużny  Wicestarosta Turecki.

2016.11.22 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Powiat Turecki dofinansuje budowę Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Powiat Turecki dofinansuje powstanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego (ok. 65 km od Turku). W budżecie na 2017 rok na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 90 tys. zł.  18 listopada oficjalnie zainaugurowany został dyżur załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Inwestycję prowadzi samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z samorządami lokalnymi.