Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.12.01 Wydarzenia
Skuteczne nauczanie języków obcych w dobie globalizacji

W dniu 29 listopada br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbyła się konferencja naukowa pn. „Skuteczne nauczanie języków obcych w dobie globalizacji”, której organizatorami byli:  Starosta Turecki Mariusz Seńko, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. Mirosław Pawlak oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku p. Danuta Szczepanik. Adresatami konferencji, byli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatów tureckiego, kolskiego i konińskiego oraz uczniowie I LO, ZST w Turku oraz ZSR w Kaczkach Średnich. „Demografia i zmiany w gospodarce Powiatu Tureckiego wymuszają na władzach samorządowych Powiatu Tureckiego podjęcie dyskusji w tworzeniu nowego oblicza Powiatu Tureckiego i wprowadzenia nowych rozwiązań dla regionu, którego rozwój gospodarczy będzie oparty na wiedzy. Kluczowym elementem stworzenia takiej gospodarki jest społeczeństwo. Aby takie społeczeństwo można było wykształcić konieczne są inwestycje w edukację nie tylko szczebla zawodowego, ale również edukację wielojęzyczną dzieci już w wieku przedszkolnym, które by móc odnaleźć się w nowej przestrzeni gospodarczej i społecznej muszą  nabywać nowych kompetencji” - stwierdził Starosta Turecki Mariusz Seńko. Kolejny już raz zorganizowana w Powiecie Tureckim konferencja językowa to  inicjatywa, którą podjęli Powiat Turecki i ILO przy współpracy z PWSZ w Koninie w ramach strategii, której priorytetem jest wzmocnienie skuteczności nauki języków obcych. I Liceum Ogólnokształcące w Turku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku edukacyjnego podejmuje we współpracy z partnerami działania zmierzające do rozszerzenia oferty edukacyjnej, tak aby absolwenci byli wyposażeni w większe możliwości komunikowania się niż osoba znająca tylko jeden język obcy. Licznie przybyli uczestnicy konferencji podczas wykładów otrzymali szeroką wiedzę  nt. korzyści wynikających ze skutecznego nauczania języków na możliwości rozwojugospodarczego Powiatu Tureckiego, konieczności diagnozowania potrzeb i predyspozycji uczniów w zakresie uczenia się języków. Wykładowcy nakreślili jak uatrakcyjnić proces uczenia się języków obcych metodami projektowymi oraz określili rolę PWSZ w Koninie w kształtowaniu edukacji językowej w subregionie. O przewadze wielojęzyczności, jako jednego z elementów rozwojowych regionu, mającej również  wpływ na rozwijanie kreatywność i poszerzanie horyzontów myślowych, podczas konferencji mówili: Starosta Turecki Mariusz Seńko, prof. Mirosław Pawlak - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wybitny anglista, wykładowca i pedagog, autor wielu publikacji metodycznych, recenzent prac doktoranckich, organizator konferencji naukowych i metodycznych, prof. Hanna Komorowska - pedagog, językoznawca, anglista oraz glottodydaktyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która od 1989 r. jest delegatem Polski do Sekcji Językowej Rady Europy, zaś od 1992 prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, opracowała oraz wcieliła w życie koncepcję kształcenia nauczycieli języków obcych, opracowała metodologię konstruowania programów nauczania języków, a także opracowała metodologię badań empirycznych w dydaktyce języka, dr Marek Derenowski - dr lingwistyki stosowanej, Kierownik Katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych PWSZ  w Koninie, wykładowca metodyki i nauczyciel języka angielskiego, dr Bartosz Wolski członek katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych oraz Patrycja Adamczewska – p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.  

2016.11.30 Kultura i Turystyka
Jacek Wójcicki zaśpiewał "z dobrych uczuć..."

Aktor, kabareciarz, artysta wszechstronny - Jacek Wójcicki wystąpił dzisiaj w auli Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Koncert cieszył się zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu i na pewno pozostanie na długo w pamięci! Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Turku, a współorganizatorem Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.

2016.11.30 Komunikaty
Wyniki otwartego konkursu ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE TURECKIM W 2017 ROKU   Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 r.   Nazwa oferenta: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin   Szczegółowa nazwa zadania: „Bliżej obywatela” Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.   Kwota dotacji: 60.725,88 zł                                                                                                                  Wicestarosta                                                                                                           /-/ Dariusz Kałużny  

2016.11.29 Edukacja i sport
Uczniowie z Kaczek mogli poczuć się prawdziwymi spedytorami

Dzięki partnerstwu z firmą Promet Trans Sp. z o.o., uczniowie klasy II SOR Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach, mogli poczuć się spedytorami przez jeden dzień. W dniu. 24.11.2016 zajęcia edukacyjne zostały przeniesione do Turku na ul. Kaliską 90, gdzie przyszli spedytorzy dzięki zajęciom prowadzonym przez Pana Krzysztofa Rosickiego - Dyrektora ds. Transportu i Spedycji w firmie Promet Trans Sp. z o.o. zapoznali się z odpowiedzialnością spedytora i rolą prawa transportowego w tej dziedzinie, wyposażeniem biurowym spedytora, programami transportowymi jak i dokumentami związanymi z obsługą transportu. Jakie korzyści może dać rozmowa ze spedytorem, który na co dzień nadzoruje pracę  w firmie transportowo-spedycyjnej?  Przede wszystkim przedstawia mocne strony zawodu jak i te słabsze, przekazuje wiedzę,  której żadne podręczniki nie są w stanie przekazać. Każdy spedytor wie, iż praca w firmach transportowo-spedycyjnych nie jest niczym łatwym i każdego dnia przysparza dużej ilości nowych informacji do zapamiętania jak i licznej ilości problemów do rozwiązania. Dlatego też ważnym w tym zawodzie jest zdobycie odpowiedniej wiedzy, dzięki której przyszła praca stanie się prostsza i nie będzie generowała kosztów dla przedsiębiorstwa jak i stresu dla pracownika. Opiekę nad przyszłymi spedytorami sprawowała Martyna Bartosik, która na co dzień wykonuje pracę zawodową w firmie SMB Polska SP. z o.o. Uczniowie z naszej szkoły nie ograniczają się tylko do poznawania firm znajdujących się w naszym rejonie, czy tylko  do spedycji lądowej, biorą również udział w dalszych wyjazdach, by poszerzać swoją wiedzę w tym  zawodzie. Razem z opiekunami A. Szymańską i A. Pawlak-Jakubowską byli również  w Porcie Lotniczym w Łodzi, gdzie mieli okazję poznać spedycję lotniczą, zasady odprawy pasażerów, ładunków oraz sposób składowania i oznaczenia towarów. Zwiedzili także firmę DB Schenker, której  pracownicy  zaprezentowali  jak wygląda „od zaplecza” organizacja i realizacja procesu przewozu  w gałęzi transportu drogowego. Młodzież obserwowała jak  w praktyce przebiega przyjęcie, składowanie i kompletowanie wysyłek oraz zapoznała się z wymaganą dokumentacją. Obejrzeli także ciekawą prezentację dotyczącą zakresu działalności firmy oraz uzyskali wiele ciekawych informacji o pracy w DB Schenker. Dzięki tej wycieczce uczniowie w praktyce doświadczyli tego, o  czym uczą się na zajęciach. Wszystko to dowodzi, że nie ma lepszego sposobu na zainteresowanie młodzieży przedmiotami zawodowymi jak pokazanie ich w praktyce. Żadne wykresy, tabelki czy zdjęcia nie są w stanie zobrazować funkcjonowania firmy i przedsiębiorstwa. Praktyka to konkret, a tego będzie wymagało się od uczniów w przyszłej pracy.

2016.11.29 Edukacja i sport
Wspomnień czar...fryzjerski wehikuł czasu

24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu odbył się  XIV Konkurs Fryzjerski  „20 – lecie międzywojenne”. Konkurs skierowano do uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum. Celem zmagań było pogłębienie zamiłowania do zawodu, umożliwienie uczniom wykazania się umiejętnościami praktycznymi w warunkach zbliżonych do warunków pracy zawodowej, motywowanie młodzieży  do podejmowania twórczych działań, przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami przedsięwzięcia. Do rywalizacji przystąpiło 16 duetów fryzjerskich z całego regionu, m.in. ze szkół z: Kalisza, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Konina oraz Turku. Naszą szkołę, po raz pierwszy biorącą udział w konkursie, reprezentowały: Agnieszka Ilska – kl. III TF (modelka: Fryderyka Stasiak) oraz Nikola Świerczewska – kl. III TF (modelka: Natalia Zasada) Jury wyłoniło laureatów oraz przyznało dwa wyróżnienia.  Nasza uczennica Nikola Świerczewska zdobyła III miejsce, natomiast Agnieszka Ilska otrzymała wyróżnienie  za ubiór zgodny z tematem.  

2016.11.28 Edukacja i sport
Dzień Pracownika Socjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku

W dniu 25 listopada 2016 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku, tradycyjnie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Świetlicę wypełniło wielu znamienitych gości w osobach: pana Jacka Suszka, zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku, pani Edyty Raźniewskiej, pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, pani Jadwigi Frasunkiewicz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, pani Elżbiety Pawłowskiej, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, pani Jadwigi Ogińskiej, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, pani Barbary Zielińskiej, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie, Radnej Powiatu Tureckiego, pani Alicji Maciejewskiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie, pani Elżbiety Rogowskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie, pani Małgorzaty Juszkiewicz, kierownika Wydziału Świadczeń Społecznych w Turku oraz całej społeczności szkolnej. Zgromadzonych gości powitała pani dyrektor Jolanta Baran, która podziękowała za dotychczasową życzliwość i chęć niesienia pomocy ludziom, a w naszym przypadku dzieciom i ich rodzinom oraz złożyła życzenia wielu sukcesów                                                                                                                           i wytrwałości w dalszej pracy. Uczniowie wręczyli paniom własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Następnie pan Jacek Suszek w imieniu Starosty Powiatu Tureckiego, pana Mariusza Seńko wraz z najserdeczniejszymi życzeniami obdarował każdą z Pań piękną różą. Całą uroczystość uświetniły występy artystyczne wychowanków Ośrodka, którzy przy dźwiękach znanych wszystkim utworów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Na zakończenie głos zabrała pani Jadwiga Ogińska, która w imieniu wszystkich podziękowała za zaproszenie i wręczyła wszystkim wychowankom czekoladowe Mikołaje. Koncert przygotowała pani Elżbieta Kociołek oraz pani Beata Szczesiak.

2016.11.28 Wydarzenia
XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego

W ubiegły piątek, 25 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego. Podczas obrad radni przyjęli jedno stanowisko, cztery informacje i przegłosowali pięć uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Tureckiego. Stan ochrony środowiska w Powiecie Tureckim jest dobry, a na jego terenie nie przewiduje się większych zagrożeń. Przyjęciem stanowiska w sprawie upamiętnienia polskiego polityka, reprezentanta ruchu ludowego-Stanisława Mikołajczyka, Radni uczcili pamięć o tej postaci w 50. rocznicę jego śmierci. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowch przedstawił radnym informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. Kierownik ZDP poinformował zebranych o tym, które firmy będą realizowały to zadanie w poszczególnych gminach oraz o zabezpieczeniu odpowiednich ilości materiałów. Podczas XXI Sesji została przedstawiona także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2015/2016. Szkoły powiatowe charakteryzują się coraz większą konkurencyjnością i aktywnym działaniem na innych rynkach edukacyjnych, o czym świadczy to, że więcej uczniów z innych powiatów przybyło kształcić się w naszych powiatowych szkołach, niż podjęło naukę w szkołach poza powiatem. Starosta Turecki zwrócił szczególną uwagę na to, że podejmowane działania mają określony cel-mają się przyczynić do wykształcenia w Powiecie Tureckim bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. Wskazał także na filary, na których opiera się strategia oświatowa powiatu: nowoczesne technologie, wielojęzyczność oraz inwestowanie w innowacyjną bazę dydaktyczną. Rada   Powiatu Tureckiego procedowała również nad projektami uchwał. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Tureckiego oraz zasad i trybu jej nadawania i sposobu noszenia. Na mocy podjętej uchwały, Odznaka Honorowa będzie od tej pory przyznawana najbardziej zasłużonym i wyróżniającym się szczególnymi działaniami na rzecz Powiatu Tureckiego. Kolejna przegłosowana uchwała dotyczyła ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Tureckiego. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także zmiany w budżecie Powiatu Tureckiego na 2016 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. Zmiany te były konieczne, między innymi, w związku z planowanymi inwestycjami w bazę sportową –modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz w bazę dydaktyczną-budową warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Radni procedowali również nad udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z wprowadzanym od 1 stycznia 2018 roku powszechnym obowiązkiem stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na mocy podjętej uchwały, Powiat Turecki w latach 2017-2018 udzieli Samorządowi Województwa pożyczki na ten cel  w   wysokości ok. 300 tysięcy złotych.

2016.11.28 Edukacja i sport
Powiat Turecki stawia na edukację

Stawiamy na edukację młodych ludzi, by być smart regionem, zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Powiecie Tureckim i tworzyć dla naszych absolwentów nowe miejsca pracy - mówił 25 listopada 2016 r., podczas sesji Rady Powiatu Tureckiego Starosta Mariusz Seńko. - Chcemy w naszym powiecie kształcić bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. W tym celu podejmujemy wiele różnych działań. Jednym z nich jest nauka języków obcych - wyjaśniał. W opinii władz powiatu tureckiego już w szkołach podstawowych i gimnazjach młodzi ludzie powinni uczyć się jednocześnie więcej niż jednego języka obcego. - Niektóre kierunki, które prowadzimy w szkołach powiatowych, jak np. technik spedytor, technik logistyk wymagają posługiwania się dwoma językami, wymaga tego specyfika pracy. Kluczowe są dla nas języki: angielski i niemiecki. Pilotażowo w wybranych klasach zwiększyliśmy naukę każdego z nich do pięciu godzin tygodniowo - tłumaczył Starosta. Kolejnym filarem rozwoju edukacji są nowoczesne technologie w szkolnictwie zawodowym. To będzie obszar, dzięki któremu powiat chce przyciągnąć więcej uczniów do szkół. Mają w tym pomóc także inwestycje ze środków zewnętrznych. - Wspólnie z powiatem kolskim stworzymy obszar, gdzie zainwestujemy aż 15 milionów złotych.  Ale to nie koniec. Kilka dni temu pozyskaliśmy środki na realizację kolejnego projektu o wartości prawie dwóch milionów złotych- poinformował Mariusz Seńko. - To pozwoli na pracę z uczniami w oparciu o nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem. Młody człowiek, w trakcie edukacji będzie mógł odbyć płatny staż, w trakcie którego połączy teorię z praktyką. Z projektu skorzysta 630 uczniów i nauczycieli. Dla nauczycieli przewidziane są specjalistyczne szkolenia, a dla samych placówek oświatowych wyposażenie. - Już dzisiaj patrzymy w przyszłość i budujemy smart region, który ma nas wyróżniać i przyciągać przedsiębiorców, dla których liczyć się będzie współpraca z fachową kadrą. Dlatego tak ważne jest już dziś kształcenie młodych ludzi. Pierwsze sukcesy już są. Przystępujący do egzaminów dojrzałości uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej – podsumował Starosta Turecki Mariusz Seńko.   W załączeniu prezentujemy Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016.

2016.11.25 Edukacja i sport
Udział uczniów ZST w projekcie "Akademia Młodego Studenta"

W dniu 23.11.2016 roku uczniowie klas trzecich technikum mechatronicznego, elektrycznego oraz elektronicznego uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zajęcia z zakresu: robotyki, wirtualnego projektowania, drukowania na drukarce 3D oraz mechaniki płynów odbyły się w ramach projektu „Akademia Młodego Studenta” . Projekt ten realizowany jest od 2013 roku, ma na celu popularyzację edukacji i wzbudzenie zainteresowań zagadnieniami naukowymi. Przyjęte założenia są wdrażane podczas warsztatów i wykładów prowadzonych na uczelni przez pracowników różnych katedr oraz zakładów. Tym razem uczniowie ZST  mogli zobaczyć bazę techniczną i doświadczalną znajdującą się na uczelni. Szczególnie interesujące okazały się  nowoczesne systemy wykorzystywane  przez światowe koncerny w projektowaniu i modelowaniu 3D, badaniu aerodynamicznym pojazdów oraz projektowaniu zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne certyfikaty "Akademii Młodego Studenta".  

2016.11.25 Wydarzenia
Starosta Turecki złożył życzenia seniorom z okazji ich święta

24 listopada 2016 roku w Restauracji Vena w Malanowie tłumnie zgromadzili się seniorzy z powiatu tureckiego, aby świętować Dzień Seniora, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie. Na seniorów i zaproszonych na uroczystość gości czekał poczęstunek. Spędzony we wspólnym gronie czas umilały dzieci, które prezentowały przygotowany program artystyczny. Obchody Dnia Seniora w Malanowie były doskonałą okazją do żłożenia im najserdeczniejszych życzeń zdrowia i pogody ducha przez zaproszonych gości, wśród których była reprezentacja Powiatu Tureckiego- Starosta Turecki Mariusz Seńko, który złożył kwiaty na ręcę Zofii Szczepaniak-Prezesa Stowarzyszenia Emerytów w Malanowie oraz Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.