Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2019.04.09 Inwestycje i Rynek pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Turku ponownie w gronie najlepszych

Powiatowy Urząd Pracy w Turku ponownie znalazł się w gronie urzędów pracy wyróżnionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 5 kwietnia 2019 roku na konferencji regionalnej w Poznaniu z okazji 100 – lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Sytuacja kobiet na rynku pracy” Dyrektor Beata Bartczak odebrała z rąk Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienia w dwóch kategoriach:1) za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych w województwie wielkopolskim;2) za wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego  oraz za wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018. Sukces Urzędu Pracy w Turku opiera się na konsekwentnej polityce rynku pracy oraz bardzo dobrej współpracy z pracodawcami, samorządami, organizacjami pracodawców, placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi i innymi uczestnikami rynku pracy, co pozwala na podejmowanie skutecznych działań zmierzających do osiągniecia założonych celów. Powiatowy Urząd Pracy w Turku już wielokrotnie znajdował się w gronie urzędów wyróżnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w ten sposób doceniał działalność tutejszego urzędu i jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. Konferencja była również okazją do promowania lokalnego rynku pracy. Dyrektor PUP przedstawiła uczestnikom konferencji informacje dotyczące rozwoju naszego regionu, wiodących branż, zagrożeń i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości oraz działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.

2019.04.09 Wydarzenia
Informacja o zabezpieczeniu szkół na czas trwania strajku

Informujemy, że wszystkie szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki przystąpiły w akcji strajkowej. Dzisiaj, tj. 9-go kwietnia w: I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, w strajku bierze udział około 90procent nauczycieli. Na czas trwania strajku dyrektorzy szkół i placówek zapewniają opiekę i gwarantują bezpieczeństwo uczniom obecnym na terenie obiektów edukacyjnych. Jednocześnie informujemy, że egzaminy gimnazjalne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, odbędą się w planowanym terminie.      

2019.04.08 Wydarzenia
Panie gospodarne, wyjątkowe i … aktywne

W piątkowe popołudnie, 5-go kwietnia, ponownie gościliśmy panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem w restauracji AS spotkały się przedsiębiorcze gospodynie nie tylko z terenu naszego powiatu, ale także z Powiatu Kolskiego. Zebranych gości przywitał Starosta Dariusz Kałużny i Poseł Ryszard Bartosik. To już drugie spotkanie z informacją o nowych możliwościach związanych z ustawa o KGW. Tym razem dobre wiadomości o najnowszych dotacjach i możliwości pozyskiwania środków z dofinansowań przekazała inicjatorka spotkania - Andżelika Możdżanowska – wiceminister inwestycji i rozwoju. Uczestniczki spotkania dowiedziały się m.in. o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz zwolnieniach z podatku VAT. W tegorocznym budżecie przewidziano 40 mln na działalność i rozwój. Na spotkaniu nie zabrakło kierowników i pracowników ARiMR z Turku i Koła, ponieważ to agencje rolnictwa rejestrują koła gospodyń i są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. O tym, jak ważne, lecz stosunkowo łatwe jest późniejsze rozliczenie wydatków z dotacji informowali przedstawiciele urzędów skarbowych.   Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/ oraz na : https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

2019.04.08 Edukacja i sport
Spotkanie z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim

W środę 3 kwietnia 2019 r. olimpijczyk Bartosz Sadkowski i trenerka Małgorzata Wawrzyniuk założyli reprezentacyjne stroje, aby godnie uczestniczyć w spotkaniu z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz Prezesem Olimpiad Specjalnych Polska Anną Lewandowską i Dyrektor Generalną Joanną Styczeń-Lasocką. Pani Prezydentowa pogratulowała wszystkim zawodnikom sukcesów, zapału do walki oraz godnego naśladowania sportowej postawy i szlachetnej rywalizacji podczas Światowych Letnich Igrzysk. Doceniła również zaangażowanie wielu osób towarzyszących na co dzień zawodnikom z niepełnosprawnością intelektualną – trenerom, lekarzom, rodzicom, opiekunom i wolontariuszom. Ponadto przypomniała, że zawodnicy przywieźli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 69 medali, w tym 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych. Natomiast Pani Anna Lewandowska podziękowała bohaterom Igrzysk za siłę, hart ducha, energię i determinację oraz dodała, iż największe wrażenie zrobił na niej duch solidarności, jaki panował w polskiej ekipie oraz wytrwałość. Nasza Reprezentacja podzieliła się z Panią Prezydentową swoimi wspomnieniami i przeżyciami związanymi ze startami oraz podarowała okolicznościowy szalik olimpijski. Po oficjalnym spotkaniu Bartosz wręczył Pani Prezydentowej własnoręcznie zrobioną poligrafię sowy - wypalankę w drewnie oraz kartkę z życzeniami wielkanocnymi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, ciepłe przyjęcie i słowa uznania.      

2019.04.08 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Zadbamy o szpital, aby szpital zadbał o pacjentów

Wywiad z Krzysztofem Sobczakiem – Dyrektorem SP ZOZ w Turku. Gratulujemy powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku. Co skłoniło Pana do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z trudnym zadaniem pokierowania szpitalem w Turku? Mieszkam i żyję w Turku, dlatego chciałbym moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe wykorzystać dla potrzeb społeczności lokalnej i przyczynić się do podniesienia standardu funkcjonowania i leczenia w naszym szpitalu, który w mojej ocenie jest niezbędny dla mieszkańców powiatu tureckiego. Choć szczerze mówiąc mam nadal wątpliwości czy podjęcie się tego zadania w sytuacji, w której czynniki zewnętrzne takie jak władze Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia mają decydujący wpływ na funkcjonowanie szpitala. Oznacza to, że bez odpowiedniego zabezpieczenia środków dla szpitala pozostawia się niewiele możliwości do racjonalizacji jego działalności. Podkreślić trzeba, że takie obszary istnieją i w nich będą podejmowane działania.   Gdyby miał Pan wymienić trzy najważniejsze zadania po rozpoczęciu zarządzania szpitalem? Pierwsza najistotniejsza sprawa z punktu widzenia funkcjonowania szpitala dzisiaj, chyba istotniejsza od bardzo trudnej sytuacji finansowej to sprawa braków w kadrze lekarskiej oddziału ginekologiczno – położniczego. Równolegle należy podjąć działania stabilizujące sytuację finansową szpitala co ze względu na niedoszacowanie wyceny procedur i nakładanie zobowiązań płacowych bez pełnego ich pokrycia, sytuację finansową jeszcze bardziej pogarsza. Kolejne wyzwanie to dokończenie modernizacji pozostałych oddziałów bez której szpital nie będzie w przyszłości mógł funkcjonować oraz rozszerzenie możliwości diagnostycznych szpitala poprzez pozyskanie nowego sprzętu i wymiana zużytego, którego koszty utrzymania są wysokie.   Jaka jest sytuacja finansowa szpitala w Turku? Sytuacja finansowa szpitala jest bardzo zła. W momencie mojego przyjścia zobowiązania wymagalne wynosiły ok. 3 mln. zł, a rok 2018 zakończył stratą ponad 2,5 mln. zł. Bez zwiększenia wysokości ryczałtu w 2019 roku ta sytuacja w istotny sposób się nie poprawi.Chciałbym przy tym zaznaczyć, że problemy finansowe SP ZOZ w Turku nie różnią się od problemów finansowych innych szpitali powiatowych. Wszystkie lecznice powiatowe znajdują się w trudnej sytuacji.   Jak Pan ocenia współpracę z personelem, z ordynatorami poszczególnych oddziałów? Powiem, że się jej wzajemnie uczymy. Mam nadzieję, że personel oraz ordynatorzy wspólnie z kierownictwem szpitala zrobią wszystko, aby poprawić funkcjonowanie szpitala zarówno w jego obszarze finansowym jak i poza finansowym co pozwoli na poprawę postrzegania szpitala w Turku. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała dobrze.   Jak rysuje się przyszłość chirurgii i ortopedii? Są to dwa oddziały, które modernizację mają już za sobą, funkcjonują w nowych, lepszych warunkach zarówno pacjenci oraz personel. Nie widzę żadnych obaw, jeżeli chodzi o działalność ortopedii, w przypadku chirurgii kończy się kontrakt na obsługę i będziemy prowadzić rozmowy na temat zabezpieczenia obsługi lekarskiej.   Czy widzi Pan jakieś pole do racjonalizacji wydatków i oszczędności? Po zakończonej termomodernizacji rachunki za energię cieplną z pewnością będą niższe... Pewne obszary do racjonalizacji wydatków istnieją i jeśli nie odbędzie się to ze szkodą dla pacjenta, z pewnością obniżymy koszty. Jeżeli chodzi o termomodernizację jesteśmy na końcowym etapie uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW. Starostwo Powiatowe w Turku zabezpieczyło środki w wysokości ponad 850 000,00 zł. na wkład własny. Pytaniem, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi jest to, jakie będą rzeczywiste koszty po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo i czy będziemy w stanie sfinansować pełen zakres tego zadania. A jeśli chodzi o inwestycje to jesteśmy w trakcie modernizacja oddziału wewnętrznego. Zakończyliśmy prace budowlane na jednej części, a po uzyskaniu zgody na użytkowanie zostaną na nią przeniesieni pacjenci i przystąpimy do remontu pozostałej części oddziału wewnętrznego. Zakończono także remont oddziału ortopedii.   Czy turkowska lecznica doczeka się tomografu komputerowego z prawdziwego zdarzenia? Powiem szczerze, że bardzo był bym zadowolony, gdyby szpital dysponował tomografem komputerowym, bo wysokiej klasy baza sprzętowa to możliwość pełnej diagnostyki, a co za tym idzie lepsza i skuteczniejsza pomoc pacjentom a niekiedy również szansa na uratowanie życia. Nie wiem czy w Polsce jest szpital tej wielkości, który nie dysponuje tomografem komputerowym. Bardzo cieszy zaangażowanie Starosty Tureckiego w rozmowy z samorządami powiatu dające możliwość podjęcia wspólnego wysiłku finansowego w celu zakupu tego sprzętu. Nie ukrywam, że będę również przekonywał samorządowców do tego, aby wspierali modernizację sprzętu diagnostycznego dla szpitala i w ten sposób pozwolą poprawić poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców swoich małych ojczyzn.   Kiedy wszystkie bieżące zadania zostanę zrealizowane jakie inwestycje są planowane w przyszłości? Jaki kierunek powinna obrać według Pana turkowska placówka? W pierwszej połowie tego roku zostanie zakończony remont oddziału wewnętrznego. Pozostanie jeszcze wykonać remont oddziałów ginekologczno – położniczego, noworodkowego i dziecięcego. Czas realizacji tych prac zależy od możliwości finansowych. W 2019 roku Starostwo Powiatowe zabezpieczyło środki na wykonanie dokumentacji projektowej pozostałych oddziałów w kwocie 170 000,00 zł oraz 330 000,00 zł za wyposażenie oddziałów w szpitalu oraz 850 000,00 zł na wkład własny szpitala w termomodernizację. Należy podkreślić, że samo zaangażowanie finansowe Starostwa Powiatowego w Turku - ze względu na ograniczone możliwości finansowe - nie wystarczy. Wszystkie starostwa zmagają się z podobnymi wyzwaniami. Prawdą jest też, że w obecnej sytuacji finansowej szpital nie jest w stanie wygenerować niezbędnych środków na inwestycje. Dlatego będzie bardzo ważne, aby środki na modernizację oddziałów, zakup nowego sprzętu medycznego oraz wymianę starej, kosztownej w utrzymaniu aparatury, pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych, zarówno centralnych, jak i lokalnych samorządów, przy jednoczesnym wsparciu przedsiębiorców. Jeśli wspólnie zadbamy o nasz szpital, to szpital zadba o pacjentów .Jestem przekonany, że doprowadzimy do tego, że zarówno pacjenci jak i ich najbliżsi będą usatysfakcjonowani poziomem i zakresem usług w szpitalu powiatowym w Turku tego życzę sobie i wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.  

2019.04.05 Kultura i Turystyka
Sławoj Felicjan Składkowski – dobrodziej miasta Turku

Julia Szlucha i Jakub Mituta to  uczniowie klasy 1A z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Biorą oni udział w projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży i realizują temat tegorocznych obrad: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji". Sylwetką, którą w ramach projektu uczniowie popularyzują, jest postać Felicjana Sławoja Składkowskiego i to jemu poświęcają swoje działania.  Felicjan Sławoj Składkowski [właściwie Sławoj Felicjan Składkowski] to m.in. uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, zwolennik sanacji, po przewrocie majowym komisarz rządu na miasto stołeczne Warszawę (od 13 maja do 1 października 1926). Był trzykrotnie ministrem spraw wewnętrznych (od 2 października 1926 do 7 grudnia 1929, od 3 czerwca 1930 do 23 czerwca 1931 i od 15 maja 1936 do 30 września 1939), drugim wiceministrem spraw wojskowych i szefem Administracji Armii (od 24 czerwca 1932 do 15 maja 1936) oraz premierem rządu RP (od 15 maja 1936 do 30 września 1939), ale przede wszystkim osobą związaną z Turkiem. Felicjan Sławoj Składkowski jest Honorowym Obywatelem Miasta Turku. Jego siostra przyczyniła się do powstania budynku I Liceum Ogólnokształcącego, natomiast żona Żermina zaprojektowała park miejski, który do dziś nosi jej imię. Dzięki pomocy Składkowskiego, w Turku powstała między innymi Spółdzielnia Pracy „Tkacz”, Dom Katolicki, budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Doszło także do wykonania polichromii Kościoła NSPJ oraz rozwoju infrastruktury miasta. Sojusznikami projektu uczniów i postaci Felicjana Sławoja Składkowskiego są m.in. Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Starosta Powiatu Tureckiego, Burmistrz Miasta Turku, Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka. Pamiętajmy, że lista sympatyków projektu uczniów, do zakończenia projektu, tj. do 8.04, jest ciągle otwarta (im więcej sprzymierzeńców tym lepiej), wystarczy odwiedzić stronę na Facebooku – Sławoj Felicjan Składkowski – dobrodziej miasta Turku i oddać głos poparcia. Realizując projekt, uczniowie pragną przede wszystkim wzrostu świadomości turkowian na temat postaci Felicjana Sławoja Składkowskiego, szczególnie, że polityk nigdy o Turku nie zapomniał, więc i Turek nie może zapomnieć o nim.  Jakub i Julia przy współpracy z Muzeum Miasta Turku podjęli się m.in. opracowania i zorganizowania  wycieczki „Śladami rodziny Składkowskich", która odbędzie się w dniu 4 kwietnia w godz. 8.00 -10.30. Wycieczkę poprzedzi prezentacja w Muzeum Miasta Turku dotycząca życia i działalności Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz możliwość obejrzenia miniwystawy. Następnie uczestnicy wyruszą ulicami Turku śladami naszego bohatera. Główne punkty wycieczki to m.in. Dom Katolicki wraz z Kościołem NSPJ, budynek I LO w Turku, Urząd Miejski. Uczestnicy złożą kwiaty na grobie Tomiły Kozłowskiej ze Składkowskich , siostry Felicjana Sławoja Składkowskiego. Uczniowie przy okazji realizacji projektu starają się, aby wycieczka „Śladami rodziny Składkowskich” wpisana została przez Muzeum Miasta Turku do folderu atrakcji miasta. Uczniowie sporządzili również ankietę związaną z życiem i działalnością Felicjana Sławoja Składkowskiego, do której wypełnienia serdecznie zapraszają. Dostępna jest ona na stronie - Sławoj Felicjan Składkowski – dobrodziej miasta Turku, na Facebooku. Wstępna analiza udzielonych odpowiedzi świadczy o tym, że wiedza mieszkańców naszego miasta, a zwłaszcza młodych ludzi na temat działalności Felicjana Sławoja Składkowskiego jest zdecydowanie zbyt wąska, co dodatkowo motywuje twórców projektu do podjętych działań. Pragną, by postać Felicjana Sławoja Składkowskiego, premiera IIRP, osoby związanej z Turkiem, stała się wizytówką naszego miasta. https://www.facebook.com/S%C5%82awoj-Felicjan-Sk%C5%82adkowski-dobrodziej-miasta-Turku-321912401799799/

2019.04.04 Edukacja i sport
Znają powiat, znają Polskę

Najlepsi krajoznawcy wśród uczniów szkół naszego powiatu, 3-go kwietnia zmierzyli się po raz trzynasty na auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku w trakcie finału konkursu „Znaszli swój kraj”. Konkurs, jak zawsze na wysokim poziomie, przygotowali geografowie: Witold Wojciechowski i Ewa Sotkiewicz przy współpracy z Nadleśnictwem w Turku. Mieszane ekipy uczniów różnych szkół musiały wykazać się znakomitą wiedzą dotyczącą różnorodności przyrodniczej, geologicznej, czy przemysłowej zarówno Polski jak i Powiatu Tureckiego. Jakie kopalnie można spotkać na Lubelszczyźnie?, Jakie są elementy charakterystyczne dla Białegostoku? Gdzie można spotkać żabę moczarową? - Odpowiedzi na te i wiele innych pytań muszą mieć w jednym palcu wszyscy którzy myślą o wygraniu konkursu.   Starostwo Powiatowe w Turku podczas konkursu reprezentował nowy Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, który wspólnie z podleśniczym leśnictwa Zdrojki, Radosławem Szocińskim z Nadleśnictwa w Turku i dyrektor liceum Danutą Szczepanik wręczali nagrody zwycięzcom i laureatom tegorocznej edycji konkursu.   Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapewniamy, że wiedza geograficzna z pewnością przyda się w przyszłości.     I miejsce zajęła drużyna w składzie: Mateusz Ćwiek (ZSP w Dobrej), Sebastian Goździk (ZSP w Słodkowie), Jakub Kazimierczak (SP w Cisewie), Gabriela Bocian (ZST w Turku),   II miejsce przypadło: Patrycja Marciniak (SP w Natalii), Patrycja Wiśniewska (SP nr 5 w Turku), Dawid Sompolski (SP w Grzymiszewie), Natalia Muszyńska (LO w Turku),   III miejsce zajęli: Aleksandra Sylwestrzak (SP we Władysławowie), Zuzanna Szczesiak (SP nr 1 w Turku), Piotr Korczyński (ZSR CKP w Kaczkach Średnich), Bartosz Baszkowski (SP w Cisewie) oraz Andżelika Grzesiak (ZSP Dobra), Marcin Marszał (SP Władysławów), Bartosz Łysiak (LO Turek), Bartosz Marszałek (ZST Turek)   IV miejsce zajęła drużyna w składzie: Julia Jesiołowska (SP nr 1 w Turku), Sebastian Andrzejewski (ZSR CKP w Kaczkach Średnich), Paweł Perliński (SP nr 5 w Turku), Julia Kowalska (ZSP w Grzymiszewie), Martyna Kawalec (ZSP w Słodkowie)

2019.04.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Nowi członkowie Rady Społecznej SP ZOZ

Rada Powiatu Tureckiego, w styczniu bieżącego roku, uchwaliła zmianę statutu w sprawieRady Społecznej SP ZOZ, poszerzając skład z 10 do 15 osób.Był to pierwszy krok umożliwiający włączenie 2 kolejnych członków. Podczas ostatnich obrad tego organu doradczego (26-go marca) samorządowcy z Powiatu Tureckiego zadecydowali o włączeniu w swój skład burmistrza Romualda Antosika i prezesa TIG Marka Sawickiego. Tym samym burmistrz Turku jako ostatni z włodarzy mógł przystąpić do ww. gremium. Podczas obrad członkowie rady wraz z przewodniczącym w osobie Starosty Dariusza Kałużnego, wyrazili żywe zainteresowanie usprawnieniem funkcjonowania naszego szpitala we wszystkich sferach działalności lecznicy. Decyzję o włączeniu nowych członków, podczas sesji 28 marca, zatwierdziła Rada Powiatu Tureckiego.

2019.04.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Dyrektor SP ZOZ w Turku powołany

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19 marca 2019 r. postępowania konkursowego spośród 3 kandydatów, komisja konkursowa bezwzględną większością głosów wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku w osobie Pana Krzysztofa Sobczaka. Zarząd Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr 115/2019z dnia03.04.2019 r. roku, podjął decyzję o nawiązaniu z Panem Krzysztofem Sobczakiem z dniem 04.04.2019 r. stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnejw Turku.

2019.04.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Nowi członkowie Rady Społecznej SP ZOZ

Rada Powiatu Tureckiego, w styczniu bieżącego roku, uchwaliła zmianę statutu w sprawieRady Społecznej SP ZOZ, poszerzając skład z 10 do 15 osób.Był to pierwszy krok umożliwiający włączenie 2 kolejnych członków. Podczas ostatnich obrad tego organu doradczego (26-go marca) samorządowcy z Powiatu Tureckiego zadecydowali o włączeniu w swój skład burmistrza Romualda Antosika i prezesa TIG Marka Sawickiego. Tym samym burmistrz Turku jako ostatni z włodarzy mógł przystąpić do ww. gremium. Podczas obrad członkowie rady wraz z przewodniczącym w osobie Starosty Dariusza Kałużnego, wyrazili żywe zainteresowanie usprawnieniem funkcjonowania naszego szpitala we wszystkich sferach działalności lecznicy. Decyzję o włączeniu nowych członków, podczas sesji 28 marca, zatwierdziła Rada Powiatu Tureckiego.