Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2018.05.12 Kultura i Turystyka
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Starosta Turecki Mariusz Seńko pragnie złożyć Szanownym Paniom najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, pogody ducha, oraz nieustających sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, jednocześnie dziękując za codzienny trud i zaangażowanie w trosce o zdrowie wszystkich pacjentów.

2018.05.11 Inwestycje i Rynek pracy
Przetwarzanie zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej w toku

Uważni obserwatorzy najnowszych technologii słyszeli o terminie smart city, czyli o obszarze wykorzystującym najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne. Jednym z głównych narzędzi „smart” jest szeroko rozumiana digitalizacja – czyli nadawanie postaci cyfrowej np. dokumentom. Powiat Turecki dąży do stworzenia inteligentnego, wyróżniającego się na gospodarczej mapie Polski regionu stąd też nieustannie realizuje swoje strategiczne cele w obszarze nowoczesnych technologii poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych i informatycznych na terenie całego powiatu. Powiat Turecki otrzymał dotację Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 179 400 zł na dofinansowanie zadania obejmującego przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dot. baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i baz geodezyjnej siedzi uzbrojenia (GESUT) dla obrębów: Grabieniec, Kawęczyn, Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki. Warto dodać, że to właśnie dane z BDOT500 i GESUT składają się na System Informacji Przestrzennej, który jest wykorzystywany przez aplikacje internetowe do  sprawdzania np. lokalizacji obiektów, ścieżek rowerowych, tras podróży. Przedmiotem zadania realizowanego w Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku będą prace geodezyjne niezbędne do aktualizacji bazy mapy numerycznej poprzez utworzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym. Realizacja zamówienia została powierzona poniższym wykonawcom, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu: a) Geofabryka sp. z o.o. – obręb Kawęczyn b) Geodezja Tomasz Pruchnik – obręb Obrzębin c)  Geodezyjne Przedsiębiorstwo Usługowe Maria Orlińska, Wiesław Orliński - obręb Słodków Kolonia, Turkowice i Grabieniec  

2018.05.10 Komunikaty
Kadr na Powiat Turecki - konkurs fotograficzny

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych w Turku serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkurs fotograficznego „KADR NA POWIAT TURECKI” REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KADR NA POWIAT TURECKI”: 1.    Postanowienia ogólne: 2.    Konkurs fotograficzny „Kadr na powiat turecki” organizowany jest - pod honorowym patronatem Starosty Tureckiego - przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. 3.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego zainteresowanych fotografią. 4.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii w wybranym miejscu powiatu tureckiego.   1.    Cel konkursu: 2.    Zachęcenie uczniów do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby. 3.    Zwrócenie uwagi na atrakcyjność powiatu tureckiego.   Warunki uczestnictwa 1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. 2.    Do konkursu szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość prac. 3.    Jeden uczeń może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 4.    Fotografie mogą być przesyłane przez szkołę lub bezpośrednio przed samych autorów. 5.    Przedmiotem fotografii konkursowych mogą być portrety, krajobrazy, architektura, zabytki lub miejsca z powiatu tureckiego. W przypadku fotografii osób autor powinien posiadać zgodę osób widocznych na zdjęciu na publikację fotografii. 6.    Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 7.    Zdjęcia nie mogą być w żaden sposób edytowane w programach do obróbki grafiki (np. Adobe Photoshop, GIMP, paint.NET itp.) 8.    Prace biorące udział w niniejszym konkursie nie mogą być już nagradzane w innych konkursach organizowanych w przeszłości na żadnym szczeblu. 9.    Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, kadr, technika, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 10. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: konkurs@zst.net.pl 11. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła, telefon kontaktowy autora / opiekuna. 12. Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 3 czerwca 2018 r. do godz. 23:59 13. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego publikowanie na stronie internetowej szkoły oraz na stronach internetowych mediów lokalnych, a także w formie wydruku na terenie ZST w Turku. 14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie lub drogą e-mailową. Kontakt do organizatorów: Anna Stefanowska: a.stefanowska@zst.net.pl Estera Świerk: e.swierk@zst.net.pl Mariusz Kominiarczyk: informatyk@zst.net.pl +48 63 280 36 49 Monika Kukulska: m.kukulska@zst.net.pl    

2018.05.09 Edukacja i sport
Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny 2018

W ramach Współzawodnictwa Powiatu Tureckiego na boisku w Przykonie obyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców. Każdą szkołę reprezentowało po sześciu zawodników i sześć zawodniczek. Zadaniem uczniów było wystartowanie we wszystkich konkurencjach. Rozgrywki polegały na przeprowadzeniu czterech konkurencji lekkoatletycznych: - bieg na 60 m ze startu niskiego, - rzut piłką palantową na odległość, - skok w dal na odległość lub skok wzwyż, - bieg na 600 metrów (dziewczęta), 1000 metrów (chłopcy).   Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji końcowej: Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (8 maja br.) I m-ce SP Przykona II m-ce ZSP  Słodków III m-ce SP nr 5 w Turku IV m-ce SP nr 1 w Turku V m-ce SP nr 4 w Turku VI m-ce SP Brudzew VII m-ce SP Przykona II VIII m-ce SP Galew   Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców (9 maja br.) I m-ce SP 4 Turek II m-ce SP nr 5 Turek III m-ce SP  Malanów IV m-ce SP Przykona I V m-ce ZSP Słodków VI m-ce SP w Brudzewie VII m-ce SP Przykona II oraz SP Galew VIII m-ce SP w Galewie   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

2018.05.09 Komunikaty
Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Tureckiego

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 STAROSTY TURECKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018r.poz.130), oraz  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 oraz z 2018r.poz.650 i 651) zarządza się ,co następuje:                §1.1 Na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek zarządza się wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze następujących wsi: 1)  w gminie Malanów – wsie  Zygmuntówek, Brody; 2)  w gminie Przykona – wieś Ewinów; 3)  w gminie Dobra - wsie Kaczka i  Młyny Piekarskie.   2. Wykonanie chemicznych zabiegów zwalczających i ochronnych, o których mowa w ust.1, nastąpi w okresie od 14 maja do 20 czerwca 2018 roku w formie oprysku agrolotniczego środkiem DIMILIN 480 SC. 3. Powierzchnia do oprysku w lasach niepaństwowych wyniesie ok. 170 ha.       §2. Koszt wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych , o których  mowa w §1 ponosi n w całości Nadleśnictwo Turek.       §3. Nadzór nad właściwą realizacją zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Turku.             Starosta Turecki /-/ Mariusz Seńko  

2018.05.08 Edukacja i sport
Majówka Powiatu Tureckiego

Starosta Turecki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich zapraszają na MAJÓWKĘ POWIATU TURECKIEGO 13 maja br. w godz. 9.00 – 15.00 Stadion Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich   Organizatorzy zapewniają wyjątkową moc atrakcji ! II Kulinaria Powiatu Tureckiego - zmagania kulinarne Gmin Powiatu Tureckiego Pokaz umiejętności kulinarnych w wykonaniu specjalnych gości Wielkie grillowanie Wystawa ogrodnictwa i architektury krajobrazu Pokazy pracy nowoczesnego sprzętu rolniczego Rajd rowerowy Zlot motocyklistów Gry i zabawy dla dzieci, występy na scenie   ZAPRASZAMY !!!        

2018.05.07 Wydarzenia
Wszystko w Twoich rękach...

Pracownicy ochrony zdrowia, opiekunowie pacjentów, bliscy odwiedzający chorych w szpitalach - wszystkie te osoby mogą być roznosicielami drobnoustrojów. Statystyki mówią, że nawet 90% zakażeń można uniknąć, jeśli higiena rąk byłaby na wyższym poziomie. Od dziesięciu lat obchodzony jest Światowy Dzień Higieny Rąk i właśnie z tej okazji w turkowskim szpitalu zorganizowano konferencję poświęconą tej ważnej tematyce. Spotkanie otworzyli Dyrektor SP ZOZ w Turku Grzegorz Gibaszek oraz lekarz chorób zakaźnych Rafał Krygier.   Zakażenia szpitalne często prowadzą do rozwoju poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji. Ponadto brak higieny rąk może także stanowić przyczynę długotrwałej niepełnosprawności, a w krytycznych przypadkach może kończyć się śmiercią pacjenta. Higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem w sektorze opieki zdrowotnej – mówił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku lek. med. Alfred Rajczyk. Dzięki badaniom analizującym różne czynniki oddziałujące na przestrzeganie higieny rąk i najlepsze strategie jej promocji możliwe było wskazanie nowych sposobów postępowania o udowodnionej skuteczności. W związku z tym zaproponowano szereg strategii promocji higieny rąk i poprawy przestrzegania jej zasad.

2018.05.07 Kultura i Turystyka
OSP Skrażyn i OSP Brudzyń mają powody do dumy

"W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi - pożarowi - bez względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur nosimy i w jakim języku mówimy." Sam J.J. Edmondson   Maj w powiecie tureckim bez wątpienia to miesiąc strażaków. Okrągłe rocznice są najlepszymi okazjami, aby lokalna społeczność mogła wziąć udział w pielęgnacji  i podtrzymywaniu tradycji miejscowych wydarzeń historycznych. Powody do świętowania 6 maja mieli druhny i druhowie z OSP Skarżyn i OSP Brudzyń. Strażacy obchodzili jubileusz 60-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzyniu. Uroczystość była doskonałą okazją, by nagrodzić najbardziej zasłużonych strażaków oraz przekazać nowy samochód pożarniczy dla jednostki OSP Brudzyń. Ponadto w gminie Kawęczyn tego samego dnia obchody święta strażaka połączone były z 90. urodzinami OSP Skarżyn oraz 30-leciem HDK-PCK działającym przy jednostce. Przedsięwzięcie zostało objęto honorowym patronatem Starosty Tureckiego. Kwiaty, odznaczenia oraz podziękowania odebrali najbardziej zasłużeni druhowie oraz osoby, które przez wiele lat działały na rzecz społeczeństwa. Obecny podczas tych ważnych dla społeczności lokalnej uroczystości Starosta Turecki Mariusz Seńko przekazał strażakom wyrazy należnego szacunku oraz podziękowań za nieustanną gotowość do poświęceń i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

2018.05.03 Wydarzenia
Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucjęw nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r. 3 maja 2018 roku mieszkańcy powiatu tureckiego uroczyście obchodzili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Następnie uczestnicy uroczystości: Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, przedstawiciele władz Samorządu Powiatu Tureckiego: Starosta Turecki Mariusz Seńko, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler, Wicestarosta Dariusz Kałużny, radni samorządowi, władze Miasta Turek i Gminy Turek wraz z pocztami sztandarowymi oraz delegacje szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i ugrupowań politycznych oraz licznie przybyli mieszkańcy Powiatu Tureckiego, przeszli do Parku im. Konstytucji 3 Maja. Tam wysłuchali okolicznościowych przemówień Starosty Tureckiego Mariusza Seńko i Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika oraz obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie. Na zakończenie po złożeniu wiązanek kwiatów przed pomnikiem Orła Białego, uczestnicy patriotycznnej uroczystości przy akompaniamencie Orkiestry OSP w Turku wspólnie odśpiewali Rotę.  

2018.05.02 Wydarzenia
Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego chylimy czoła  przed wszystkimi Funkcjonariuszami PSP i Druhnami i Druhami OSP.    Dzień Strażaka jest szczególną okazją do przekazania wyrazów należnego szacunku oraz podziękowań za nieustanną gotowość do poświęceń i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tureckiego. Na okoliczność Waszego Święta życzymy Wam wszelkiej pomyślności, a zarazem satysfakcji z trudnej i odpowiedzialnej służby, jak również niegasnących wyrazów uznania ze strony społeczeństwa oraz bezpiecznych powrotów do domu, aby św. Florian zawsze czuwał nad Wami i Waszymi Rodzinami.                   Ze strażackim pozdrowieniem! Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler Starosta Turecki Mariusz Seńko