Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.05.05 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Rusza kolejna duża inwestycja w drogę powiatową w Gminie Brudzew

Na kwotę 4.098.954,19 złotych opiewa umowa na przebudowę jakże ważnej drogi powiatowej nr 3400P czyli ulicy Turkowskiej w Brudzewie, którą 5 maja podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz wykonawca inwestycji Konrad Marek z firmy M.K. Stella z Koła. Umowę podpisano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego, Wicestarosty Władysława Karskiego, Wójta Cezarego Krasowskiego oraz Radnej Rady Powiatu Tureckiego Barbary Zielińskiej. Inwestycja została w znacznej mierze wsparta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 kwotą 3.156.047,43 zł. Wkład własny Powiatu Tureckiego wynosi 862.906,76 zł. Gmina Brudzew przeznaczyła 80.000 zł dofinansowania. Zadanie będzie polegało na kompleksowej przebudowie ulicy na długości 760 metrów, powstaną nowe chodniki i nawierzchnia jezdni na odcinku od UG Brudzew do cmentarza. W ramach inwestycji powstaną nowe, dwumetrowe chodniki z kostki, zjazdy do posesji, a także nowa nawierzchnia o szerokości 6,4 metra wraz z owa kanalizacją deszczową. Wcześniej Powiat Turecki przebudował I odcinek ulicy Turkowskiej od ul. Mickiewicza do Urzedu Gminy Brudzew Na czas budowy na ul. Turkowskiej w Brudzewie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy.

2023.05.05 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Droga powiatowa w Smaszewie już bezpieczniejsza

Sezon na modernizację dróg w Powiecie Tureckim jest w pełni. Dzięki potężnemu wsparciu ze środków rządowych w piątek można było oficjalnie oddać mieszkańcom nowo wybudowany chodnik w Smaszewie w Gminie Tuliszków. W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Burmistrz Tuliszkowa Krzysztof Roman, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tureckiego Eugenia Paterkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Janczewski, Radny Marek Zabłocki, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak, wykonawca inwestycji Grzegorz Juszczak z firmy KON – BRUK, inspektor nadzoru Andrzej Paruszewski. Nie mogło zabraknąć Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Bohdana Radeckiego oraz Sołtys Smaszewa Barbary Radzimskiej, którzy najbardziej zabiegali o tą potrzebną inwestycję. Jednak to dzięki staraniom Wiceministra Ryszarda Bartosika udało się pozyskać ponad milionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja PGR. W otwarciu inwestycji uczestniczyło także KGW i mieszkańcy Smaszewa. Całkowita wartość zadania to 1.128.368,61 zł, a dofinansowanie wyniosło 1.031.242,62 zł.  Inwestycję wsparł także Tuliszków kwotą 28.205,24 zł i wcześniejszym wykonaniem dokumentacji projektowej za blisko 20 tys zł.. Większość wkładu własnego pochodziło z budżetu Powiatu Tureckiego. W ramach zadania budowy chodnika w m. Smaszew wykonano przede wszystkim: - chodnik o szerokości 2 metrów o nawierzchni z kostki brukowej na długości 630 metrów - korekta łuku polegająca na zmianie geometrii wraz z wykonaniem poszerzenia, oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na długości około 190 metrów - pobocza z kruszywa łamanego na długości około 190 metrów - kanalizacja deszczowa z wpustami i przykanalikami - remont istniejącego przepustu drogowego - energooszczędne oświetlenie uliczne - ściek przykrawężnikowy i zjazdy indywidualne

2023.05.05 Kultura i Turystyka Ważne!
Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Tureckim

Dzisiejsze obchody święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Tureckim rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Następnie delegacje wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział w tradycyjnym pochodzie ulicami miasta. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem Orła Białego. Do wciąż aktualnych dla nas wartości zawartych w pierwszej konstytucji z 1791 roku odwołał się w swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: "Konstytucja 3 Maja tak jak każdy akt prawny ustalony w demokratycznym, wolnym państwie zaczyna się od słów: W imię Boga. Tak jak każda konstytucja, ta nasza współczesna i inne konstytucje mówi o tym, że największą władzą Rzeczypospolitej jest naród. I tak jest. Tak winno być. To ona właśnie ma narodowi służyć. Ma strzec praw i przywilejów obywateli. Często, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości odwołują się niektórzy do konstytucji twierdząc, że winna ona służyć tylko wybranym. Nie, tak być nie może. Konstytucja jest dla całego narodu i przez ten naród jest ustanowiona (...) - powiedział Wiceminister Bartosik, który dziękując wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, podkreślając wagę kultywowania naszej narodowej tradycji, gdyż to nie obowiązek a przywilej, kiedyś nieosiągalny dla wielu pokoleń. Dzisiejsza uroczystość była piękna okazją aby uhonorować mieszkankę powiatu nowo ustanowioną przez Zarząd Powiatu Tureckiego nagrodą Starosty Tureckiego "Diament Powiatu Tureckiego". Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności, wpływający na rozwój i promocję Powiatu Tureckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i działań podejmowanych przez laureata. Statuetkę w kategorii kultura i sztuka, za działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych i pielęgnowania patriotyzmu otrzymała Pani Anna Wronowska - Prezes Związku Sybiraków Koła Terenowego w Turku. Część artystyczno- historyczną odwołującą się do wydarzeń sprzed 232 lat zaprezentowali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadusza Koścuszki w Turku. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przez przedstawicieli Samorządu Powiatu Tureckiego, Gminy Turek, jednostek organizacyjnych i instytucji z terenu powiatu przy asyście żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.   Fotogaleria: https://www.facebook.com/powiatturekpl/posts/583329430444077

2023.05.02 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Panu Burmistrzowi Romualdowi Antosikowi składa Samorząd Powiatu Tureckiego.

2023.04.28 Edukacja i sport Ważne!
Powodzenia, Maturzyści!

Życzenia Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego na okoliczność zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych ze szkół prowadzonych przez Powiat Turecki.    

2023.04.27 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Ulica Dobrska w Turku z wykonawcą przebudowy

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Dobrskiej w Turku (ulica powiatowa nr 4518P). Jest to drugi etap projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszym etapie gruntownej przebudowie uległa ulica Uniejowska. Umowę na wykonanie tego zadania podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz Prezes Zarządu spółki Via Leonia Witold Rosiak. Wykonawca drogi i Kierownik ZDP omówili przebieg planowanych prac ze Starostą Dariuszem Kałużnym, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem oraz Członkiem Zarządu Ryszardem Papierkowskim. Jak zauważył Starosta jest to pierwsza jakże ważna umowa podpisana przez nowego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku. Przebudowa ulicy Dobrskiej na blisko 300 metrowym odcinku od ronda przy ulicy Uniejowskiej do ronda przy ulicy Niepodległości (DK72) zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej ważnej arterii komunikacyjnej. Inwestycja to kolejny element ciągu komunikacyjnego wykonywanego przez Powiat Turecki na terenie miasta, którego modernizacja wpłynie korzystnie także na estetykę tego obszaru. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni,  wykonany zostanie również nowy chodniki i zjazdy do posesji. Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 1.100.439,51 zł. Wsparcie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 820.586,89 zł (80% kosztów kwalifikowanych) . 279.852,62 zł to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego. Przebudowa Dobrskiej to kolejny widoczny przejaw znakomitej współpracy samorządu powiatowego z rządem. Główną część robót budowlanych zaplanowano na okres wakacyjny.

2023.04.25 Wydarzenia Ważne!
Narodowe Święto Trzeciego Maja - zaproszenie

Starosta Turecki Dariusz Kałużny zaprasza Mieszkańców Powiatu Tureckiego do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Trzeciego Maja. 

2023.04.24 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Informacja KRUS o rehabilitacji leczniczej i turnusach regeneracyjnych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Turku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej skierowanej do osób ubezpieczonych, uprawnionych do emerytury rolniczej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 stycznia 2023 roku może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą oraz ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne. Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów. Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wymagają rehabilitacji ukierunkowanej na schorzenia narządu ruchu lub układu krążenia i nie mają przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę. Z kolei z turnusu regeneracyjnego może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną (sprawność ruchowa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny) wymagająca poprawy kondycji psychofizycznej. Podstawowy okres trwania rehabilitacji wynosi 21 dni, natomiast okres trwania turnusu regeneracyjnego realizowanego w formie stacjonarnej  wynosi 7 dni. Każdy pacjent skierowany na rehabilitację leczniczą ma zagwarantowane trzy zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych natomiast pacjent skierowany na turnus regeneracyjny  ma zagwarantowane cztery zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Rehabilitacja lecznicza osób uprawnionych do emerytury rolniczej i na turnus regeneracyjny odbywa się na wniosek zainteresowanego. Lekarz prowadzący leczenie (Lekarz POZ lub lekarz specjalista) sporządza wniosek stanowiący wzór do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych. Wniosek taki składa się w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub turnus regeneracyjny. Rehabilitację leczniczą oraz turnusy regeneracyjne Kasa realizuje we własnych zakładach rehabilitacji leczniczej. Kasa posiada sześć Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS tj.: Centrum Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu. Po więcej szczegółów zapraszamy do Jednostek organizacyjnych KRUS.

2023.04.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiatowy Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty

To jedna z ulubionych bohaterek literackich przedszkolaków, kocha paski i żelki. Mieszka w Polsce z Mamą, Tatą i rodzeństwem oraz żółwiem Kajetanem. Marzy o tym, aby mieć psa. Jej ukochanym pluszakiem jest niezawodny Misiek Zdzisiek. O kim mowa? Oczywiście o Basi, postaci stworzonej przez Zofię Stanecką. Pisarka przybyła do Powiatu Tureckiego specjalnie na finał Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację do książki o przygodach Basi. Pomysłodawczyni i organizatorka konkurs dyrektor Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Urszula Szczęsna – gościła dziś młodych artystów, którzy podjęli wyzwanie i stworzyli pomysłowe ilustracje do książek. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem bowiem do komisji wpłynęło ponad 130 prac. Nagrody laureatom konkursu wręczali Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Piotr Szewczyński - Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego razem z autorką serii książek o Basi - Zofią Stanecką. Wyniki konkursu prezentują się następująco: Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Wiktor Michalski – Przedszkole w Przykonie, Emilia Rybka – Przedszkole nr 7 w Turku, Miłosz Męderski – Żuki. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Nela Kwiatkowska – Oddział Przedszkolny w Cisewie, Daria Staciwa – Turek, Wiktoria Bałwas – Miłaczewek, Piotr Jafra – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie, Marcel Koralewski – Zespół Szkół w Przykonie, Amelia Frankowska – Gminne Przedszkole w Malanowie, Maja Wieczyńska – Szkoła w Dziadowicach, Lena Sznycer – Przedszkole "Mały Odkrywca" w Turku, Witold Karbowy – Szkoła Podstawowa w Galewie, Aleksandra Słomowska – Gminne Przedszkole w Brudzewie, Liwia Walczak – Przedszkole w Tuliszkowie, Zuzanna Froncala – Oddział Przedszkolny w Skarżynie. Największą nagrodą dla zgromadzonych w naszej bibliotece dzieci było spotkanie z pisarką i warsztaty literackie. Każdy mógł choć na chwilę poczuć się pisarzem, twórcą, ilustratorem. Wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

2023.04.21 Komunikaty Ważne!
Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu

Nadleśnictwo Turek informuje o planowanym zabiegu ograniczania liczebności barczatki sosnówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu). Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 24.04 - 31.05.2023.