Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2018.03.07 Inwestycje i Rynek pracy
Rewolucji edukacyjno-technologicznej w ZST w Turku ciąg dalszy

Innowacyjne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim to  priorytety, które Samorząd Powiat Tureckiego realizuje z sukcesem. W nowoczesnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju ważne są nie tylko wiadomości (teoretyczne podstawy), ważne jest także aby uczeń kończąc szkolę był wyposażony w umiejętności umożliwiające mu funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. Warto więc uświadomić sobie, że kształtowanie tych umiejętności możliwe jest głównie przez zastosowanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych metod kształcenia oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.  Samorząd Powiatu Tureckiego wychodząc naprzeciw intensywnym przemianom gospodarczym w naszym regionie oraz realizując strategię rozwoju Powiatu Tureckiego, której założeniem w myśl koncepcji INTJO jest łączenie edukacji z obszaru techniki, informatyki, programowania, automatyki z nauką języków obcych już od 1 klasy szkoły podstawowej -  pozyskał środki z dotacji unijnych, zakupił i wyposażył 6 klasopracowni (trzy komputerowe, ekonomiczne, logistyczne oraz handlowa) w Zespole Szkół Technicznych w Turku w nowoczesny sprzęt komputerowy o wartości 293.084,40 zł. W oficjalnym przekazaniu 92. szt. zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział: Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wicestarosta Dariusz Kałużny, członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego: Daniel Kusz i Jan Konieczny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Alfred Rajczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Wioletta Adamiak, a także społeczność szkolna. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.3.2 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego.

2018.03.07 Komunikaty
Biegaj Mądrze, Biegaj Zdrowo

Adam Kszczot Halowym Mistrzem Świata ! Cała sportowa Polska cieszy ze złotego medalu wywalczonego przez naszego zawodnika. Dla mieszkańców naszego powiatu informacja jest o tyle istotna, że 11 marca będziemy gościli Adama w I LO w Turku na konferencji Biegaj Mądrze, Biegaj Zdrowo. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Starosty Tureckiego Mariusz Seńko udział w wydarzeniu dla mieszkańców  naszego powiatu jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się przez stronę time4run.com.pl. Przedsięwzięcie jest współorganizowane i współfinansowane przez Powiat Turecki. Zapraszamy 11.03.2018r. – aula  I LO w  Turku.    

2018.03.06 Kultura i Turystyka
Międzynarodowy Konkurs Artystyczny w naszym powiecie

905 uczestników z 8 krajów wzięło udział w dziewiątej edycji Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Gala finałowa Konkursu odbyła się 3 marca w Turku. Wzięli w niej udział laureaci wraz z opiekunami a także mecenasi, patroni i przyjaciele Konkursu. Wśród honorowych gości znaleźli się między innymi Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Starosta Powiatu Tureckiego Mariusz Seńko wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Kałużnym a także pan Jan Konieczny, członek Zarządu Powiatu Tureckiego i Radna Powiatu Tureckiego Katarzyna Szczap. Gościem finałowej gali był także Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego Katolickiego Stowarzyszenia” Civitas Christiana’ w  Poznaniu - Karol Irmler. Od dziewięciu lat pomysłodawca i dyrektor Konkursu Maciej Konieczny propaguje życie i twórczość Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, pisarza, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Celem organizowanego konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, fotografii i recytacji . Konkurs każdego roku dociera do młodych ludzi w każdym zakątku naszego kraju – oraz poza jego granice.  Od 2009 roku wzięło w nim udział prawie 12 tysięcy uczestników, nie tylko z Polski ale także z Australii, Białorusi, Kazachstanu, Libanu czy Stanów Zjednoczonych. Konkurs propagowany jest w szkołach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, wszędzie tam, gdzie dzieci i młodzież mogą kształtować i rozwijać swoje pasje i zainteresowania artystyczne. Zebrani w gościnnej auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku mogli podziwiać zwycięskie prace, nadesłane na plastyczną i fotograficzną edycję Konkursu. Wysłuchali też najlepszych recytatorów, którzy przedstawili własne interpretacje wierszy Włodzimierza Pietrzaka.   Edycja recytatorska: Kategoria 9-12 lat: Nagroda Dyrektora Kapituły Konkursu – dla Mateusza Puchalskiego z Pakości za odwagę sceniczną i doskonałe operowanie głosem; Nagroda Kapituły Konkursu – dla Jerzego Sobczyka z Kalisza za brawurową recytację wiersza Sosny jak Panny, wyjątkowe dla tak młodego wieku zrozumienie tekstu poetyckiego oraz niewątpliwe predyspozycje aktorskie; Wyróżnienie – dla Roksany Rakowskiej z Pakości za wyczucie artystyczne oraz wyrazistość artykulacyjną prezentowanego tekstu; III nagroda – dla Karoliny Zielińskiej z Przykony za doskonałe zrozumienie słowa poetyckiego i  wrażliwość sceniczną; II nagroda – dla Gabrieli Rychlik z Przykony za wyjątkową moc przekazu scenicznego, to jest umiejętne wydobycie wszystkich oczywistych oraz nieoczywistych znaczeń prezentowanego tekstu; I nagroda – dla Nadii Przygońskiej z Turku za szczególną wrażliwość sceniczną, doskonałą umiejętność operowania środkami artystycznego wyrazu oraz prawdziwość i szczerość interpretacyjną. Kategoria 13-16 lat: Wyróżnienie – dla Zuzanny Janickiej z Góry za wrażliwość na słowo poetyckie oraz bardzo dobre wrażenie artystyczne; III nagroda – dla Michaliny Rosiak z Turku za doskonałe zrozumienie prezentowanego tekstu i wyjątkowo przekonującą interpretację; II nagroda – dla Moniki Czupryńskiej z Turku za szczególną swobodę i wrażliwość sceniczną, świetne operowanie środkami aktorskiego wyrazu oraz pełne zrozumienie prezentowanego tekstu; I nagroda – dla Kornelii Kłodzińskiej z Konina za absolutnie wyjątkową moc przekazu artystycznego, znakomite wykorzystanie warsztatu aktorskiego dla wydobycia piękna i prawdy z każdego wyartykułowanego słowa. Kategoria 17 – 21 lat: III nagroda – dla Wiktorii Plamowskiej z Konina za interesującą interpretację, doskonałą dykcję oraz wrażliwość artystyczną; II nagroda – dla  Kamila Śmietańskiego z Konina za opanowanie i uwagę sceniczną, znakomite wyczucie niuansów semantycznych przekazu poetyckiego oraz trafne operowanie środkami artystycznego wyrazu; I nagroda – dla Angeliki Pająk z Rawy Mazowieckiej za szczególnie wnikliwą i nośną interpretację prezentowanego tekstu, doskonale wykorzystującą narzędzia sztuki aktorskiej, takie jak głos, oddech, gest, mimika, dla przekazu znaczeń i obrazów zawartych w poezji Włodzimierza Pietrzaka.   Edycja plastyczna: wiek 3-6 lat: I Nagroda Tymoteusz Książyk lat 6 - Serock II Nagroda Zuzanna Król lat 4 - Lublin i  Jagoda Mączka lat 6 - Wrocław III Nagroda Lena Błoch lat 6 - Wrocław Wyróżnienie Natalia Żukowska lat 4 - Lublin wiek 7-12 lat: I Nagroda Wiktor Łysiak lat 11 - Przykona II Nagroda Beata Byszko lat 11 – Ośno Lubuskie III Nagroda Karolina Zielińska lat 12 - Przykona Wyróżnienie Oliwia Wadowiec lat 12 - USA i  Eleonora Tuzimek lat 7 - Katowice

2018.03.05 Wydarzenia
Innowacyjna edukacja w powiecie tureckim przyciągnęła Estończyków

Powiat Turecki stał się obszarem rozpoznawanym na arenie międzynarodowej za sprawą krzewienia idei wielojęzyczność, innowacyjnej edukacji, pokaźnej sieć kontaktów międzynarodowych, nowoczesnym przedsiębiorstwom. Ogólnie mówiąc - nasz powiat to prężnie rozwijający się teren na mapie Polski, który jest atrakcyjnym miejsce dla  estońskiej młodzieży. Stworzenie pokaźnej bazy kontaktów europejskich nawiązanych przez Powiat Turecki, propagowanie  wielojęzyczności w kraju i za granicą oraz innowacyjna edukacji przyciągnęły do powiatu tureckiego uczniów z Estonii, którzy będą odbywali 4 - tygodniowe praktyki u lokalnych przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Młodzi Estończycy zgłębią też tajniki wiedzy technicznej pod kierunkiem dyrektor ZST w Turku Wioletty Adamiak i nauczycieli technikum. Uczniów z Estonii powitali: Radna Powiatu Tureckiego Aneta Seńko oraz członek Zarządu Powiatu Tureckiego, Kierownika Kształcenia Praktycznego w ZST w Turku Daniela Kusza, którzy jako inicjatorzy działań edukacji wielojęzycznej nakreślili uczniom zagadnienia związane z kulturą i obyczajami regionu, a także z najważniejszymi sferami rozwoju gospodarczego powiatu. Informowaliśmy całkiem niedawno, że Estonia to państwo, które od kilku lat jest globalnym liderem w dziecinie informatyzacji i modelowym wzorem kraju o niesamowitym potencjale rozwojowym. Teraz okazuje się, że rozwiązania edukacyjne inicjowane w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki stały się  inspiracją dla uczniów z Estonii, którzy przyjechali do nas na praktyki. Mówiąc o Estonii warto dodać, że dzieci uczą się tam programowania już w szkole podstawowej, prawo dostępu do internetu jest zagwarantowane wszystkim obywatelom, sprawy urzędowe można załatwić leżąc na kanapie z tabletem w ręku, a wielojęzyczność jest na porządku dziennym. Wszystkie te założenia posiada projekt edukacyjny Powiatu Tureckiego – INTJO (Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce). Co więcej, Estonia to także doskonałym przykład rozwoju gospodarczego europejskiego państwa, które kiedyś zaczynało od zera. Inicjowanie wielu działań władz Powiatu Tureckiego zmierzających do stworzenia inteligentnego regionu, wspólne cele powiatu i Estonii oraz chęć dalszego rozwoju w zakresie przemyślanej edukacji nastawionej na nowoczesność są przykładami współpracy nakierowanej na nowoczesność i innowacje.

2018.03.02 Wydarzenia
Powiat Turecki - wojewódzkim centrum nowoczesnego rolnictwa

Najzdolniejsi, młodzi rolnicy z całej Wielkopolski zgromadzeni jednego dnia powiecie tureckim - przypadek? Wcale nie! To w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - w centrum nowoczesnego rolnictwa odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba i Starosty Tureckiego Mariusz Seńko. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Tureckiego. „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność” to hasło przewodnie wielkopolskiej Olimpiady, nie bez powodu zatem jej finał odbył się w Kaczkach Średnich, czyli w szkole, w której dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Turecki znajduje się najnowocześniejsze wyposażenie rolnicze. O czasach żniwiarek i konnych zaprzęgów dawno już zapomniano. W nowoczesnych gospodarstwach królują prawdziwe cuda techniki. Rozwój innowacyjnego rolnictwa to jeden z tych obszarów, na które Powiat Turecki stawia dlatego cieszymy się, że to właśnie tutaj zorganizowano finał wojewódzki Olimpiady dla przyszłych rolników. Uczestnicy i opiekunowie wydarzenia wraz z Posłem Leszkiem Galembą zapoznali się z nowinkami technologicznymi z zakresu precyzyjnego rolnictwa, które znajdują się na wyposażeniu szkoły. Wkrótce sprzęt będzie dostępny dla szerszej grupy osób chcących zdobywać nowe kwalifikacje.   Wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie gratulujemy. Laureaci dzisiejszej Olimpiady 15 marca pojadą na Finał Krajowy podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Przyszłym rolnikom życzymy kolejnych sukcesów.

2018.03.02 Edukacja i sport
I miejsce dla grupy teatralnej ,, Makuszaki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Turku

    Oryginalny pomysł oraz wspaniała gra aktorska wpłynęły na decyzję jury XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ALBERTIANA 2018, które przyznało zespołowi z Turku I miejsce. Dnia 26 lutego 2018 roku w Teatrze Lalek we Wrocławiu zespół ,, Makuszaki” w składzie: Martyna Żurawska, Agata Ziółkowska, Przemysław Światowski, Agata Katarzyniak, Magdalena Mikołajczyk, Michał Jesiołowski, Maciej Janiszewski, Weronika Janczak, Kinga Matela, Daria Wesoła i Jolanta Michalak zaprezentował się w przedstawieniu pt. ,,Marionetki”. Aktorzy wcielając się w tytułowe lalki podjęli próbę zwrócenia uwagi na to, że każda istota ludzka ma swoją duszę i serce. Także niepełnosprawni są wrażliwi i potrafią marzyć. Sukces ten, przed młodymi „artystami” z „Makuszaków” otworzył drzwi Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, na którego deskach wystąpią już 19 marca 2018 r. i będą jednocześnie uczestniczyć w Finale XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie- Albertiana 2018. Grupa teatralna ,,Makuszaki” istnieje od wielu lat i reprezentuje Ośrodek na imprezach środowiskowych oraz festiwalach teatralnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Od 2010 roku uczestniczy w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana, której organizatorem jest Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Fundacja Anny Dymnej ,, Mimo Wszystko” w Krakowie. Podczas pierwszego występu uczeń Marcin Kurzawa zajął I miejsce w kategorii solista z piosenką pt. ,,Żyj do przodu”, a w 2012 roku Mateusz Fret otrzymał Nagrodę dla najlepszego aktoraw przedstawieniu ,,Wilk i siedmioro koźląt”. W kolejnych latach „Makuszaki” wywalczyły II miejsceza przedstawienie pt. ,,Cyrk wita Was” (2015 r.), Nagrodę Publiczności za „Rzepkę” (2016 r.) i II miejsce za przedstawienie pt. ,,Słowik” oraz Nagrodę dla najlepszego aktora - Sylwestra Szajrycha w 2017 r. Założycielami i prowadzącymi grupę teatralną ,, Makuszaki” są nauczyciele - Beata Szczesiak i Elżbieta Kociołek. O grupie teatralnej z powiatu tureckiego można także przeczytać w Gazecie Wyborczej: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23152980,makuszaki-z-turka-robia-najlepszy-teatr.html

2018.03.01 Wydarzenia
Z obrad sesji Rady Powiatu Tureckiego

Radni Rady Powiatu Tureckiego zebrali się w Starostwie Powiatowym w Turku 28 lutego br.,  aby zrealizować porządek obrad. Rada Powiatu Tureckiego obradowała po raz trzydziesty  szósty w tej kadencji.    W części informacyjno - sprawozdawczej obrad radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z działalności Zarządu  oraz informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ważnymi punktami podczas sesji były także prezentacje sprawozdań: Komendanta Powiatowej Policji w Turku oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku za rok 2017. Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Tureckiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024, np. opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Ponadto Rada Powiatu Tureckiego podjęła Apel w sprawie: kontynuacji działań osłonowych dla powiatu tureckiego oraz opracowania i przyjęcia programu gospodarczo – kompensacyjnego dla całego obszaru Wielkopolski wschodniej.

2018.03.01 Wydarzenia
Powiat Turecki uczcił obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Powiat Turecki uczcił Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca br. Dzisiaj oddany został honor żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Na Placu Wojska Polskiego w Turku od krótkiego montażu słowo - muzycznego w wykonaniu uczniów I LO  w Turku rozpoczęły się obchody ku pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pomimo mrożnej aury młodzi wykonawcy  nie wyobrażali sobie, by tego dnia mogło zabraknąć ich patriotycznego przekazu. Uczestnikami uroczystości byli Wicestarosta Dariusz Kałużny, włodarze Miasta Turku, Gminy Turek, przedstawiciel Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika, radni samorządowi, przedstawiciele wojska, policji, straży, nadleśnictwa, delegacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz mieszkańcy Powiatu Tureckiego. Po pięknie przygotowanej części artystycznej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą umiejscowioną na budynku dawnego Urzędu Bezpieczeństwa.  Hołd partyzantom oddano również w lesie na Grabieńcu, w miejscu gdzie 16 kwietnia 1946 roku funkcjonariusze SB dokonali  egzekucji  oraz na Cmentarzu Komunalnym przed mogiłą żołnierzy oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Eugeniusza Kokolskiego, pseudonim „Groźny”, którzy po 1945 roku nie godząc się, by Polską rządziła władza komunistyczna nie złożyli broni . Na zakończenie uroczystości Wicestarosta Dariusz Kałużny podziękował wszystkim uczestnikom za upamiętnieniie postawy patriotycznej „Niezłomnych” bohaterów naszego powiatu, którzy w obronie Ojczyzny oddali życie. Organizatorami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” było Starostwo Powiatowe  w Turku, Urząd Miejski w Turku, Urząd Gminy Turek przy współpracy z Muzeum Miasta Turku, I LO w Turku i Nadleśnictwa Turek.  

2018.03.01 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Uwaga - zmiany w ustawie o odpadach

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku informuje, że 24 stycznia 2018 r. został utworzony „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). Powyższy rejestr prowadzi Marszałek województwa. W związku z powyższym m.in. transportujący odpady mają obowiązek wpisu do tego rejestru, a w myśl art. 233 ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa powyżej lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru. Obecnie obowiązujące zezwolenia na transport odpadów wydawane przez Starostę Tureckiego zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru Marszałka, jednak nie dłużej niż do 24 lipca br. Podstawą do dokonania wpisu do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru jest złożenie przez podmiot wniosku w formie pisemnej, którego wzór określają załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu .doc. Adres strony internetowej rejestru:  https://bdo.mos.gov.pl/web/ Adres Marszałka Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań   tel.: 61 626 64 00 fax: 61 626 64 01 e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych (wymogi formalne określone zostały szczegółowo w art. 53 ust. 7 i 8), dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania w formie pisemnej. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie. Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu. Link do strony z informacją o rejestrze: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami  

2018.03.01 Kultura i Turystyka
Władysław Teofil Bartoszewski gościem Powiatu Tureckiego

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca, opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto...” – to słowa profesora Bartoszewskiego, która są znane niemal wszystkim. O niekwestionowanym autorytecie i wielkim Polaku uczyli się uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu tureckiego, a 28 lutego br. spotkali się na podsumowaniu konkursu pt. "Władysław Bartoszewski – Życie i działalność”, którego organizatorem był Starosta Turecki Mariusz Seńko. W uroczystości udział wzięli: dr Władysław Teofil Bartoszewski - historyk, antropolog, dyrektor Studiów Polsko-Żydowskich w Oxfordzie, syn profesora Władysława Bartoszewskiego, Robert Żurek - historyk, członek Zarządu Fundacji “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu. Uczniowie szkół z naszego powiatu przygotowując się do konkursu zgłębiali biografię Władysława Bartoszewskiego, czytali wiele opracowań naukowych, szukali interesujących wiadomości. Jednak najważniejszą lekcją historii, jaką mieli okazje odbyć była rozmowa Władysławem Teofilem Bartoszewskim, dotycząca relacji ojciec – syn. O tym, czy posiadanie tego samego imienia, co ojciec i dziadek powodowało komplikacje w życiu codziennym albo czy tak zapracowany człowiek jak profesor miał czas dla swojego dziecka – zapytali uczniowie ILO. - Panie profesorze, pana wartości i poglądy wciąż brzmią. Jako młode pokolenie chcemy o nich pamiętać i o nich mówić – podkreślali licealiści. Tego dnia wszyscy czekali na ogłoszenie wyników konkursu. Do rozwiązaniu testu wiedzy o Władysławie Bartoszewskim przystąpili uczniowie z: Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie, Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Malanowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Unicef w Turku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Prace pisemne zostały złożone przez uczniów: Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Szkoły Podstawowej w Koźminie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. M. Smorawińskiego w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. W załączniku prezentujemy listę osób nagrodzonych w konkursie. Należy podkreślić, że konkurs był dobrą okazją do dyskusji o uniwersalnych wartościach, którym należy być wiernym w życiu, czego przykładem z całą pewnością był Władysław Bartoszewski. Żeby zrozumieć współczesny świat i relacje międzyludzkie trzeba być otwartym na drugiego człowieka, znać historię bo ona pozwala przeniknąć zachowania ludzkie. Istotny jest także dialog wielokulturowy i świadomość tego, że świat jest zrębem wielu odrębnych lecz niewykluczających się nawzajem przestrzeni. To, czego potrzeba współczesnemu światu to konieczność dialogu i porozumienia - czyli obszarów niezwykle ważnych dla głównego bohatera konkursu. Profesor Bartoszewski mimo tragicznych przeżyć potrafił dążyć do porozumienia z ludźmi, od których doznał wielkiej krzywdy. Niech zatem pojęcia dialogu, porozumienia i zrozumienia pozostaną kwintesencją zorganizowanego przez Powiat Turecki wydarzenia.